5

Specialstål

Nordens bredaste utbud av konstruktionsstål, sätthärdningsstål, seghärdningsstål, fjäderstål, kullagerstål och automatstål

 

Tibnor är Nordens största leverantör av specialstål. Vårt utbud täcker alla de behov som finns inom bygg-, verkstads- och tillverkningsindustrin; konstruktionsstål, sätthärdningsstål, seghärdningsstål, fjäderstål, kullagerstål och automatstål. Våra produkter finns i ett stort antal sorter med många värdefulla egenskaper. Låt ditt behov styra ditt val. Upptäck även alla möjligheter som erbjuds via våra bearbetningsenheter. Tillsammans med oss hittar du de bästa helhetslösningarna för materialval, produktionsanpassning och logistik samt utvecklar möjligheter som passar dina behov och önskemål.

Produktionsanpassning specialstål

Anpassning efter dina behov

Tibnor erbjuder bearbetning av specialstål på de flesta tänkbara sätt.

Läs mer
Produktion

Eskilstuna, Sverige

Tjänster:

 • Kapning

 • Ändbearbetning (planing, centrumborrning, fasning)

 • Översvarvning

 • Trumling

 • Tvättning

Produktion

Riga, Lettland

Tjänster:

 • Kapning

 • Värmebehandling

 • Svarvning

 • Fräsning

 

 

Digitala tjänster

Förenkla vardagen

Det ska vara enkelt att göra affärer med Tibnor. Med en rad digitala tjänster ger vi dig därför möjlighet att skapa de rutiner som passar dig och din verksamhet bäst.

Läs mer

E-handel

Tibnors e-handelslösningar förenklar och effektiviserar både administration och logistik. Fördelarna är många:

 • Du sparar tid: mindre dokumenthantering, möjlighet till svar direkt och kortare ledtider. 

 • Du kan känna dig trygg: order och avrop registreras direkt i vårt affärssystem och du får en automatisk bekräftelse. Felkällorna blir färre och mängden manuella arbetsmoment och kommunikationsled minskar. 

 • Du frigör tid för annat: dina maskinoperatörer kan om du så önskar själva söka material och kontrollera tillgängligheten. Om du väljer att kommunicera via EDI kan ni avropa/boka direkt via ert eget produktionssystem. 

Tibnors lagerprogram för stång och rör i specialstål

Konstruktionsstål är avsedda för konstruktioner eller detaljer med lägre krav på hållfasthet och där svetsning kan ingå som ett steg i tillverkningen. Mikrolegerade konstruktionsstål har högre sträckgräns än allmänna konstruktionsstål men kan vid behov svetsas utan problem.

Sätthärdningsstål är legerade stål med låg kolhalt och som levereras i ett mjukt, lättbearbetat tillstånd. Efter maskinbearbetning värmebehandlas detaljen för att uppnå en hård, slitstark yta som normalt slipas till färdigt mått. Seghärdningsstål är låglegerade stål som levereras värmebehandlad och som används för applikationer där den goda kombinationen av hållfasthet och seghet kommer till sin rätt.

Fjäderstål är legerade stål med en kolhalt på 0,5-0,6 %. Stålen levereras i glödgat eller varmvalsat tillstånd men genom härdning och anlöpning erhålls hög sträck- och brottgräns.

Kullagerstål är anpassade framförallt för kul- och rullningslager men lämpar sig även för detaljer där höga krav ställs på slitstyrka, hållfasthet och tålighet mot utmattning. Stålen levereras i glödgat tillstånd och värmebehandlas för att uppnå mycket hög hårdhet och hållfasthet.

Automatstål har mycket god skärbarhet och är anpassad för bearbetning vid höga skärhastigheter i automatiska maskiner.

Tibnors sortiment av specialstål

Flertalet stålkomponenter och -detaljer i maskiner är rundsymmetriska, till exempel kugghjul, axlar, fästelement o s v, och rundstång utgör ett lämpligt utgångsformat. Således kan så gott som samtliga stålsorter i Tibnors lagersortiment av specialstål tillhandahållas i rundstång.

Enklast ytutförande för rundstång är varmvalsat eller smitt. Stångens yta är då oxiderad och vissa mindre och grunda ytdefekter kan förekomma, ett faktum som måste beaktas vid beräkning av bearbetningspålägg. Med ytbearbetad rundstång undviks den ytliga oxiden samt eventuella ytdefekter. Mindre dimensioner är skalsvarvade medan grövre stänger är dubbsvarvade. Önskas ännu finare ytor och bättre toleranser kan man välja ett kalldraget eller slipat utförande (se avsnittet kallbearbetad stång).

Toleransen på diametermåttet för rundstång i varmbearbetat tillstånd varierar från några tiondels millimeter för klena dimensioner till flera millimeter för grov, smidd stång. Normalt är toleransen plus/minus d v s den verkliga diametern kan vara såväl något större som något mindre än den nominella. För varmbearbetad stång är rundheten, d v s skillnaden mellan två vinkelräta diametermått, 75 % eller bättre av toleransvidden för diameter. Skalsvarvad stång har en tolerans som beroende på diameter är mellan h12 och h15 enligt ISO-systemet; h-toleransen är noll/minus d.v.s. diametern är något mindre än den nominella. Grovsvarvad stång har oftast en plus/minus tolerans eller t o m en plus tolerans (diametern större ön den nominella). Förutom en förbättrad diametertolerans i jämförelse med varmbearbetad stång, har rundstång som ytbearbetats genom svarvning en bättre rundhet, mindre än 50 % av toleransvidden för diameter.

Rakhet är en viktig egenskap för rundstång, framför allt då den skall svarvas. Den mäts som maximal pilhöjd, d v s avståndet mellan ett horisontellt underlag och stångbågens högsta punkt. 

Inom verkstadsindustrin utgör skärande bearbetning en betydande utgiftspost och kan ibland representera över hälften av den totala kostnaden för att ta fram en maskindetalj. Därför har vi på Tibnor valt att för många stålsorter lagerföra som standard rundstång i s.k. M-utförande. M-Steel®* karaktäriseras av förbättrad skärbarhet så att till exempel svarvning och borrning kan utföras vid 20-30 % högre skärhastighet; alternativt kan verktygslivslängden ökas 2-3 gånger. Detta har stor ekonomisk betydelse.

* M-Steel® är ett registrerat varumärke av Ovako AB.

Köp online

Plattstång är en lämplig utgångsformat då plana maskindetaljer skall tillverkas via t ex fräsning. Den utgör ett utomordentligt alternativ till utskärning från plåt, till exempel. Planheten är oftast bättre och hörn- samt kantformen är överlägsna. Plattstång med bredd som överskrider 150 mm benämns ofta som universalstång och kan betraktas som en smal plåt.

Vi lagerför ca 250 olika plattstångsdimensioner med breddar t.o.m. 400 mm och tjocklekar upp till 60 mm. Ståltyperna är svetsbara konstruktionsstål samt kolstålet C45E och fjäderstålet 56Si7; de två sistnämnda kan såväl seghärdas som ythärdas. Merparten av artiklarna i svetsbara stål har styrd kiselhalt för att underlätta varmförzinkning. Från lager erbjuder vi även ett begränsat program av varmförzinkad plattstång.

Vanligaste utförandet för plattstång är varmvalsat. Stångens yta är därmed oxiderad och mindre ytdefekter kan förekomma. Rakheten för plattstång, mätt som pilhöjd, skall vara högst 0,25 % eller 0,4 % av längden beroende på tvärsnitt. Planheten är en viktig egenskap, speciellt för stång med större bredd. Planheten mäts genom att en rak linjal med längd 1 meter placeras på stångens yta; ingenstans får avståndet mellan ytan och linjalen överskrider 7 mm. Vid behov kan vi tillhandahålla plattstång med ännu bättre planhet.

Köp online

Fyrkantstång används för tillverkning av plana maskindetaljer där bredden och tjocklen är lika eller nästan lika. Den har bättre dimensionstoleranser än plattstång och hörnen är förhållandevis skarpa med endast liten krökningsradie. Ståltyperna som lagerhålls är svetsbara konstruktionsstål samt kolstålet C45E; den sistnämnda kan såväl seghärdas som ythärdas. Merparten av artiklarna i svetsbara stål har styrd kiselhalt för att underlätta varmförzinkning.

Vanligast utförande för fyrkantstång är varmvalsat. Stångens yta är därmed oxiderad och mindre ytdefekter kan förekomma. Rakheten för fyrkantstång, mäts som pilhöjd, skall vara högst 0,4 % av längden. En viss men dock mycket begränsad formavvikelse från en perfekt kvadratiskt tvärsnitt är tillåten

Köp online

Tibnor lagerför ett program av stång som kallbearbetats genom kalldragning eller slipning. Skalsvarvad stång kan också betraktas som kallbearbetad (se avsnittet rundstång). Ytterligare ett kallbearbetat utförande för stång är hårdförkromad (se avsnittet om material för hydrauliska applikationer).

Kalldragen stång

Vid kalldragning bearbetas stålet utan uppvärmning vilket resulterar i stänger med högre hållfasthet, snävare toleranser och bättre rakhet. Kalldragen stång, som finns tillgänglig i formaten runt, platt, fyrkant och sexkant, är väl anpassat för skärande bearbetning i moderna stångmatade maskiner.

Kalldraget blylegerade automatstål finns som runt, fyrkant och sexkant stång. För verkstäderna som föredrar ett blyfritt alternativ lagerförs de M-behandlade automatstålen 550M och 550MW+ som kalldragen rundstång. Svetsbara konstruktionsstål finns i kalldraget utförande som runstång (komprimerad axel) och plattstång. Kilstål är kalldragen stång med extra hög hållfasthet. Stängerna karaktäriseras av ett speciellt hörnutförande vilket passar bra för kilar och andra komponenter som utsätts för höga tryckbelastningar.

Kalldragen stång har bättre dimensionstoleranser, rundhet och rakhet än varmvalsad eller skalsvarvad stång.. För kalldragen rundstång garanteras att rundheten är inom toleransvidden för diameter. Rakheten mätt som pilhöjd är som högst 0,1 % av stånglängden för alla format och för kalldragen rundstång betydligt bättre (max 0,03 eller 0,05 % av stånglängden).

Slipad stång (slipad axel)

Slipad stång framställs genom först varmvalsning, sedan skalsvarvning för att slutligen slipas in en s.k. centerless maskin. Diametertoleransen, rundheten och rakheten av slipad stång är t.o.m. bättre än för kalldragen stång. Dessutom är ytan helt fri från valsningsdefekter och ytfinheten är mycket bra med ett typiskt Ra-värde 0,6 µm.

Tibnor lagerför slipad stång i två stålsorter, 280 som är ett medelhållfast, svetsbart mikrolegerat stål samt kolstålet C45E, som går att seghärda och ythärda.

Diametertoleransen för slipad stång är ISO h8 och rundheten är högst en tredjedel av toleransvidden för diameter. Slipad stång är mycket rak och pilhöjden är högst 0,01 % av stånglängden.

Köp online

Hydrauliska system finns på många fordon (grävmaskiner, lastare, gaffeltruckar, kranar o.s.v.), inom energisegmentet samt i industriella processer. Från lager erbjuder Tibnor alla stålprodukter och annat material som behövs för tillverkning av hydrauliska cylindrar och andra komponenter i hydrauliska system typ fördelningsblock, ventiler och ledningar.

Hårdförkromad stång

För att tillverka hårdförkromad stång utgår man ifrån en slipad stång som efter en förpolering beläggs med ett skikt hårdkrom för att sedan slutpoleras och emballeras. Produkten används för kolvstänger i hydrauliska cylindrar där fördel dras av kromets höga hårdhet, låg friktion och god korrosionsbeständighet. Vid behov kan Tibnor tillhandahålla hårdförkromad stång i ett induktionshärdat utförande samt hårdförkromade rör som används för ihåliga kolvstänger.

Som standard lagerhåller Tibnor hårdförkromad stång i stålsort 280X som är ett svetsbart mikrolegerat stål med betydligt bättre hållfasthet än vad som är vanligt för denna ståltyp. Den högre hållfastheten gör det möjligt att minska kolvstångens dimension och därmed minskar vikt och sparar kostnad.

Diametertoleransen för hårdförkromad stång är ISO f7 (en minus/minus tolerans) och rundheten är högst hälften av toleransvidden för diametern. Eftersom den kromade ytan är polerad är ytfinheten utomordentligt bra, Ra 0,2 µm eller bättre. I likhet med slipad stång är hårdförkromad stång mycket rak med pilhöjd som är maximalt 0,01 % av stångens längd.

Invändigt skalade och rullpolerade cylinderrör

Denna produkt används för manteln i en hydraulisk cylinder. Insidan av röret är bearbetade med en speciell process för att skapa en rullpolerad yta som är väl anpassad för att minimera slitage på tätningar. Insidan av röret behöver ingen ytterligare bearbetning.

Rören som Tibnor lagerhåller är sömlösa, kalldragna och avspänningsglödgade enligt fordringarna för det lågkolhaltiga konstruktionsstålet E355 + SR i  SS-EN 10305-1. Vid behov kan andra stålsorter erbjudas. Toleransen på rörens yttre diameter varierar beroende på dimension från plus/minus 0,15 mm för mindre dimensioner till plus/minus 1,9 mm för de största. Den invändiga toleransen är ISO H8 som är en plus/noll tolerans. Rakheten uttryckt som max pilhöjd är 0,05 % av rörets längd om den yttre diametern är 115 mm eller mindre och 0,1 % av längden för rör med större diameter. 

Hydraulikledningsrör (sömlösa)

Från lager erbjuder Tibnor hydraulikledningsrör i lågkolhaltigt konstruktionsstål samt i rostfritt stål. För att möjliggöra användning utan ytterligare behandling är konstruktionsstålsrören utvändigt och invändigt fosfaterade och inoljade. Dessutom kan många dimensioner erbjudas i ett elförzinkat utförande. Stålet i de rostfria rören är syrafast med god korrosionsbeständighet.

Rören formas varmt och toleransen förbättras sedan genom kalldragning. Konstruktionsstålsören levereras normaliserade och de rostfria rören är släckglödgade. Hållfastheten är således låg, bockbarheten mycket god och diametertoleranserna är snäva

Material för hydrauliska komponenter

Stål och annat material i rund-, fyrkant och plattformat används för tillverkning av ändstycken, styrningar och kolvar i cylindrar samt för fördelnings- och ventilblock. Stålen 520M och 520MW+ är automatstål som är väl lämpad för den ibland omfattande maskinbearbetningen som krävs för tillverkning av hydrauliska komponenter. Tibnor lagerhåller även stränggjutet gråjärn och segjärn i stångformat som i många fall fungerar utomordentligt väl för hydrauliska komponenter eftersom gjutjärn är lättare än stål och har mycket god maskinbearbetbarhet.

Tibnor lagerhåller även tjockplåt i aluminium som ibland finner tillämpning för lättbelastade hydrauliska komponenter där låg vikt och god korrosionshärdighet är av betydelse. Bronser används inom hydrauliken för glidlager och bussningar. Vi erbjuder ett mycket brett sortiment av passande utgångsmaterial för sådana applikationer.

Köp online

Ämnesrör är sömlösa rör med större väggtjocklek som framställs genom varmvalsning i ett för ändamålet anpassat rörverk. Rören kan användas med fördel då maskinkomponenter med hål skall tillverkas och där användning av rundstång som utgångsmaterial skulle innebära längre bearbetningstider och betydande materialförluster.

Tibnor lagerhåller höghållfasta, varmvalsade ämnesrör i stålsorter Ovako 280 eller E470. Dessa är mikrolegerade svetsbara stål som är ganska lika men 280-stålet har mycket snävare analystoleranser och bättre mekaniska egenskaper. Dessutom erbjuds från lager sömlösa rör i kullagerstål i mjukglödgat tillstånd och som genom värmebehandling kan uppnå mycket hög hållfasthet/hårdhet för applikationer som rullningslager, verktyg, högbelastade bussningar o.s.v.

Normalt tillverkas ämnesrör med övermått på den yttre och undermått på den inre diametern så att en viss bearbetningsmån finns. Det färdigmått som kan uppnås efter maskinbearbetning berör på om man använder sig av ytter- eller innercentrering vid bearbetning. Toleransen för yttre diametern varierar mellan plus/minus 0,4 mm för mindre dimensioner och plus/minus 2 mm för de större. Väggtjockleken har en tolerans mellan några tiondels millimeter för rören med tunnare väggar och upp till 3 mm för de tjockväggigaste rören. Rören i Ovakos 280-stål har i allmänhet signifikant bättre tolerans än de i stålet E470, som har de toleranser som föreskrivs i EN 10294-1. Enligt denna norm skall rundheten vara som högst 65 % av toleransvidden för yttre diameter.

Varmvalsade ämnesrör har oxiderade ytor och vissa mindre ytdefekter anses som acceptabla så länge deras djup inte överskrida toleransgränsen för diameter. Rakheten uttryckt som maximal pilhöjd skall vara högst 0,1 % av längden.Önskas finare ytor och bättre toleranser kan Tibnor erbjuda kallbearbetade ämnesrör i stålsort 280. Toleransen på såväl yttre som inre diametern är då plus/minus 0,2 mm. Dessutom är hållfastheten väsentligt mycket högre än för motsvarande varmvalsat rör.

Köp online

Gråjärn

Stränggjutet gråjärn i form av stång används för lättbelastade maskinkomponenter där man kan dra nytta av dess speciella egenskaper såsom utmärkt maskinbearbetbarhet och en utomordentlig förmåga att dämpa vibrationer (ca tio gånger bättre än stål). Tibnor lagerhåller gråjärn i form av rundstång men stång med fyrkant, platt och även halvrunt format kan erbjudas vid behov. 

I den ytliga kylzonen som bildas vid stränggjutning har materialet undermålig mikrostruktur och denna yttre zon måste bearbetas bort. Därmed får man för stränggjutet gråjärn räkna med en något större bearbetningspålägg än för varmvalsad stång av stål med samma dimension.

Segjärn

Stränggjutet segjärn har mycket bättre mekaniska egenskaper än gråjärn och är i detta avseende likvärdigt eller t.o.m. överlägsen enklare maskinstål. Fördelarna gentemot allt stål är 10 % lägre vikt och bättre dämpning av vibrationer, dock inte lika bra som gråjärn. Dessutom har segjärn en maskinbearbetbarhet i klass med automatstål.

Tibnor lagerhåller stränggjutet segjärn i form av rundstång men fyrkant-, platt- och även halvrundstång kan erbjudas vid behov.  GJS-400-15C har god slagseghet även vid låga temperaturer; GJS-500-14 har högre hållfasthet med sämre slagseghet.

I likhet med gråjärn bildas en avvikande mikrostruktur i den ytliga kylzonen på stränggjuten stång där egenskaperna är undermåliga. Eftersom denna yttre zon måste bearbetas bort, får man för stränggjutet segjärn räkna med en något större bearbetningspålägg än för varmvalsad stång av stål med samma dimension.

Köp online

Boggs Automation
Lager Epiroc Drilling Tools i Fagersta

Ladda ner

Name
Language
Type
Size
Download thumbnail
Language
Type
Size
Svenska
PDF
1,19 Mb
Download thumbnail
Language
Type
Size
Svenska
PDF
24 Kb
Download thumbnail
Language
Type
Size
Svenska
PDF
24 Kb
Download thumbnail
Language
Type
Size
Svenska
PDF
76 Kb
Download thumbnail
Language
Type
Size
Svenska
PDF
25 Kb
Download thumbnail
Language
Type
Size
Svenska
PDF
24 Kb
Download thumbnail
Language
Type
Size
Svenska
PDF
22 Kb
Download thumbnail
Language
Type
Size
Svenska
PDF
29 Kb
Download thumbnail
Svenska
PDF
39 Kb
Download thumbnail
Language
Type
Size
Svenska
PDF
39 Kb
Download thumbnail
Language
Type
Size
Svenska
PDF
25 Kb
Download thumbnail
Language
Type
Size
Svenska
PDF
24 Kb
Download thumbnail
Language
Type
Size
Svenska
PDF
27 Kb
Download thumbnail
Language
Type
Size
Svenska
PDF
42 Kb
Download thumbnail
Svenska
PDF
32 Kb
Download thumbnail
Language
Type
Size
Svenska
PDF
32 Kb
Download thumbnail
Language
Type
Size
Svenska
PDF
24 Kb
Download thumbnail
Language
Type
Size
Svenska
PDF
23 Kb
Download thumbnail
Language
Type
Size
Svenska
PDF
24 Kb
Download thumbnail
Language
Type
Size
Svenska
PDF
24 Kb
Download thumbnail
Language
Type
Size
Svenska
PDF
29 Kb
Download thumbnail
Svenska
PDF
36 Kb
Download thumbnail
Language
Type
Size
Svenska
PDF
36 Kb
Download thumbnail
Language
Type
Size
Svenska
PDF
36 Kb
Download thumbnail
Language
Type
Size
Svenska
PDF
24 Kb
Download thumbnail
Language
Type
Size
Svenska
PDF
26 Kb
Download thumbnail
Language
Type
Size
Svenska
PDF
24 Kb
Download thumbnail
Language
Type
Size
Svenska
PDF
36 Kb
Download thumbnail
Language
Type
Size
Svenska
PDF
26 Kb
Download thumbnail
Language
Type
Size
Svenska
PDF
27 Kb
Download thumbnail
Language
Type
Size
Svenska
PDF
35 Kb