text.skipToContent text.skipToNavigation

Hållbarhet

Vi är övertygande om att det är vi tillsammans som skapar en mer hållbar framtid. Tveka inte att kontakta oss så ser vi till att tillsammans försöka göra morgondagen lite bättre.​

Tibnors hållbarhetsåtagande - Vi tar ansvar hela vägen

Vi är ödmjuka inför att vi hela tiden lär oss tillsammans för att bli bättre. Genom att bli lite bättre imorgon, kan vi tillsammans skapa en mer hållbar verksamhet, ett mer hållbart erbjudande och på så vis bli en mer ansvarsfull partner och det säkraste stålföretaget.​ Vårt hållbarhetsåtagande är att ta ansvar genom hela vår verksamhet, med start i var vi köper in vårt material, kvalité i varje steg i vår verksamhet, att vi ser våra medarbetare som vår mest värdefulla tillgång för att ytterligare förbättra våra processer, stötta våra kunder i deras framtida utmaningar och skapa ett starkt och lönsamt företag du kan lita på.​

Vi förverkligar vårt hållbarhetsåtagande genom våra värderingar vi har gemensamt med SSAB som hjälper oss att skilja mellan rätt och fel​

​Drivande - Tillsammans skapar vi värde​
Äkta - Gör vad som är rätt​
Steget före - Sikte på framtiden​

Vår hållbarhetsstrategi

Dokument för nedladdning

Vilken miljöpåverkan har en stålprodukt genom en hel livscykel?

Det kan du få reda på genom Tibnors miljövarudeklarationer, EPD:er.. EPD står för Environmental Product Declaration och är en tredjepartscertifierad miljövarudeklaration. Det internationella EPD®-systemet administreras av EPD International AB i Sverige och är en tredjepartscertifierad miljövarudeklaration för alla organisationer och branscher runt om i världen som vill redovisa just sina produkters livscykel från ”vagga till grav.” Med stort fokus på miljö, C02-avtryck och miljöfotavtryck är EPD®-systemet ett trovärdigt och transparent sätt att visa man som företag presterar när det kommer till hållbarhet.

Tibnor är först ut på den svenska marknaden för ståldistribution, genom att nu även verifiera steg A4 i produktlivscykeln. Steg A4 avser distributörsledet och är steget som sker mellan tillverkning av stål och leverans till kund i användarfasen.

Ladda hem Tibnors EPD:er i länkarna nedan:

Våra certifieringar säkerställer att Tibnor’s hållbarhetsarbete är i fokus

Våra certifieringar säkerställer att Tibnor’s hållbarhetsarbete är i fokus och att vi hela tiden utvecklar och förbättrar oss. Det leder oss till ett aktivt miljöarbete där vi systematiskt hanterar och leder verksamheten till minskad miljöpåverkan och att vi följer gällande miljölagstiftning. Det bidrar till att vi har kunden i fokus att vi identifierar förbättringar i våra processer, utvecklar verksamheten och minskar kvalitetsbrister..

Ladda hem våra certifikat i länkarna nedan:

Bidrar stålprodukter till ett hållbart och giftfritt samhälle?

Att bygga giftfritt och hållbart för dagens och morgondagens generation är en viktig fråga för oss alla och att bedöma byggrelaterade produkter utifrån deras kemiska innehåll via Byggvarubedömningen är en självklarhet.

Byggvarubedömningen bedömer byggrelaterade produkter utifrån dess kemiska innehåll, miljöpåverkan under livscykeln och i förlängningen även social påverkan i leverantörsledet.

Ladda hem dokument via länkarna nedan:

Sunda hus

Direktiv

Ladda hem dokument via länkarna nedan:

Tibnor emission statement

Tibnor emission data model

REACH

REACH är en kemikalielagstiftning som ersätter stora delar av de kemikalieregler som gällde före den 1 juni 2007 i EU och i Sverige. REACH står för Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals. På svenska: Registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier. Reach innehåller också krav på användare av kemikalier, vilket inte förekommer i tidigare lagstiftning.

RoHS

Hur berörs Tibnors produkter av direktivet? Genom RoHS 2-direktivet (2015/863/EU) begränsas användning av kvicksilver, kadmium, bly, sexvärt krom och flamskyddsmedlen PBB och PBDE i nya elektriska- och elektroniska komponenter som släpps ut på marknaden efter 1 juli 2006. Från 2013 har detta direktiv införlivas i svensk lagstiftning med Förordning (2012:861).

Konfliktmineraler

Mineraler vars utvinning stödjer konflikter har kommit att benämnas ”konfliktmineraler”. Enligt amerikansk lagstiftning ”Dodd-Frank Act” ska amerikanska företag redovisa varifrån de köpt de fyra mineraler – Tenn, tental, wolfram och guld. Dessa mineraler utvinns till en stor del i Kongo-Kinshasa och nio kring liggande länder, där pengar från utvinningen används av lokala krigsherrar och grupperingar för att finansiera pågående konflikter.
EU-kommissionen har lagt fram ett liknande förslag som kräver rapportering av de så kallade konfliktmineralerna även i EU.

Lagen om producentansvar för förpackningar 

Näringslivets Producentansvar är en godkänd producentansvarsorganisation som arbetar för att driva utvecklingen mot en cirkulär och spårbar materialåtervinning – så att fler förpackningar ska kunna bli förpackningar igen. 

Med sitt producentansvar för förpackningar är Tibnor därför anslutna till NPA och betalar förpackningsavgifter, som finansierar insamlingen och återvinningen av förpackningar.

PFAS/PFOS

Perfluoralkyl- och polyfluoralkylämnen, betecknade med akronymen PFAS, tillhör en stor och flitigt använd grupp av syntetiska (människogjorda) kemikalier, kännetecknade av fluor-kolbindningar. PFAS designades för att ha hög termisk och kemisk stabilitet. På grund av de önskvärda egenskaperna hos PFAS används de i stor utsträckning i olika tillämpningar. Vissa PFAS har visat sig utgöra en risk för människors hälsa och miljön, så dessa föreningar är under reglering och kräver säkra hanteringsprocedurer. Om någon produkt innehåller något av dessa ämnen ska detta rapporteras vidare i kedjan. Detta regleras genom TSCA står för Toxic Substances Control Act, en lag som reglerar tillverkning, användning och försäljning av kemikalier i USA.

Tibnor statement on material with Russian and Belarusian origin

Låt oss göra skillnad tillsammans

Vi är övertygande om att det är vi tillsammans som skapar en mer hållbar framtid. Tveka inte att kontakta oss så ser vi till att tillsammans försöka göra morgondagen lite bättre.​

Kontakta oss
Snabborder
Bearbetningsalternativ

Välj kapningstyp

Notera: Pris för kapning och ytbehandling tillkommer i varukorgen.
Leveransalternativ
Valt datum Delleverans möjlig


Logga in

Jag har glömt mitt lösenord

Det glädjer oss att du vill bli kund hos oss. För att du som företagskund ska kunna handla av oss behöver du ansöka om ett kundkonto.

Ansök om kundkonto

*Notera att vi enbart säljer till företagskunder, tyvärr ej till privatpersoner. Ansökningar utan organisationsnummer kommer ej att behandlas.