text.skipToContent text.skipToNavigation

Hållbar verksamhet

Vi skapar en hållbar verksamhet genom vårt att kontinuerligt utveckla våra​ arbetssätt utifrån vår lean filosofi “SSAB One”. Ständiga förbättringar innebär konstant lärande och dagliga förbättringar.

Vi måste ständigt förbättra oss för att hålla oss relevanta på marknaden - för våra kunder, våra medarbetare och för samhället. Hur säkerställer vi det? På Tibnor utvecklar vi våra arbetssätt utifrån vår lean filosofi “SSAB One”. Vi arbetar på detta sätt i alla team och i alla länder för att säkra Tibnors konkurrenskraft, eliminera slöserier i våra flöden, öka effektiviteten i våra arbetssätt och processer och för att skapa engagemang bland alla medarbetare som medverkar i det arbetet.

I stort sett har alla våra team, i alla länder, dagliga eller veckovisa möten för att hantera teamens arbetsbelastning och för att hitta avvikelser och förbättringsområden. Vi fokuserar också på problemlösning i alla team för att förbättra det så kallade “normalläget”. Tanken är att använda allas kunskap för att bli bättre tillsammans. Det är så vi skapar engagemang på Tibnor.

När vi arbetar på detta sätt skapar vi effektiva processer och  minskar samtidigt miljöpåverkan i vår verksamhet. Vi fokuserar främst på att minska våra utsläpp, öka fyllnadsgrad på våra transporter, förbättra vårt materialutnyttjande samt minska vår energiförbrukning och skrot. Vi ställer krav på att våra anlitade transportörer har minst Euro 5 och på så sätt minskar vi utsläpp CO2.

Läs mer

Låt oss göra skillnad tillsammans

Vi är övertygande om att det är vi tillsammans som skapar en mer hållbar framtid. Tveka inte att kontakta oss så ser vi till att tillsammans försöka göra morgondagen lite bättre.​

Kontakta oss!