text.skipToContent text.skipToNavigation

2020-12-21

Peab och Tibnor kartlägger stålprodukters miljöpåverkan

Peab och Tibnor har tagit ett helhetsgrepp kring stålets miljöpåverkan i byggnationer. I samarbete har företagen successivt förbättrat den totala leveranskedjan. Nu tar Peab och Tibnor nästa steg i en kartläggning av miljöpåverkan. Genom framtagandet av miljövarudeklarationer, så kallad EPD (Environmental Product Declaration), kan Peab spåra stålets klimatpåverkan från stålverk, transporter och förädling hela vägen till leverans på byggarbetsplats. På så sätt kan medvetna val göras vid inköp.

Bygg- och anläggningsbranschens klimatpåverkan kommer till stor del från tillverkningen av byggmaterial så som cement och stål. Genom att ta fram EPD:er, får leverantörer ett kvitto på hur deras produkter påverkar klimatet och entreprenörer som köper produkterna kan därmed göra medvetna val. Peab och Tibnor är viktiga samarbetspartners, därför valde bolagen att tillsammans ta fram EPD:er för de produkter som Peab behöver till sin produktion. 

Dessa nya EPD:er redovisar klimatpåverkan i tillverkningens alla led - från råvaruförsörjning till stålproduktionen i fabrikerna via transporten till Sverige, till bearbetning (så som kapning och bockning) av stålet samt den slutgiltiga leveransen till byggarbetsplatser. Det är därmed de första EPD:erna på den svenska marknaden för ståldistribution som spårar hela vägen ut till byggarbetsplats.

–  EPD:er är ett konkret sätt att tydliggöra miljöpåverkan, så att den kan vara en del av beslutsunderlaget vid våra strategiska beslut. Det här är ytterligare en viktig satsning i linje med Peab-koncernens klimatmål. Vi ska ha en klimatneutral verksamhet år 2045, vilket betyder att vi vill uppnå nettonollutsläpp av växthusgaser till atmosfären. För att kunna göra det måste vi kunna göra medvetna val vid våra inköp, berättar Elisabet Stadler, miljöchef Peab. 

– Vi på Tibnor arbetar kontinuerligt med att minska vår koldioxidpåverkan och skapa klimatsmarta lösningar. Med egen EPD kan vi över tid följa upp hur vi successivt förbättrar vårt miljöarbete. Till att börja med så har vi certifierat armerings- och konstruktionsprodukter (byggsortimentet, stång, balk och hålprofiler), men målet är att certifiera samtliga av våra produkter vi levererar till den svenska marknaden, säger Mikael Jansson, marknadschef Tibnor Sverige.

Ytterligare ett steg i klimatsamarbetet mellan Peab och Tibnor är att minska transporter när stålet anlänt till Sverige. Genom att flytta Tibnors tillverkningsfabrik från Linköping till Köping, dit stålet anländer med båtlaster, kan onödiga lastbilstransporter elimineras. I Köping finns även Tibnors centrallager och genom att effektivisera flödet och logistiken via samdistribution av stål till Peabs produktionsarbetsplaster i landet, har ytterligare ett viktigt steg tagits för att tillsammans minska klimatpåverkan.  

Framtagna EPDer

EPD Reinforcing Bar    
http://www.environdec.com/en/Detail/epd2040 

EPD Reinforcing mesh    
http://www.environdec.com/en/Detail/epd2041

EPD Cut and bent rebar
https://www.environdec.com/Detail/?Epd=18568
  

Om EPD 

En miljövarudeklaration eller Environmental Product Declaration (EPD) är ett oberoende verifierat dokument som ger transparent och jämförbar information om produkters och tjänsters miljöpåverkan i ett livscykelperspektiv.
 
Foto: Mattias Södermark
Bildtext: Från vänster Jamil Dagher, inköpschef Peab och Mikael Jansson, marknadschef Tibnor

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mikael Jansson, marknadschef Tibnor, 0705641626

Snabborder
Bearbetningsalternativ

Välj kapningstyp

Notera: Pris för kapning och ytbehandling tillkommer i varukorgen.
Leveransalternativ
Valt datum Delleverans möjlig


Logga in

Jag har glömt mitt lösenord

Det glädjer oss att du vill bli kund hos oss. För att du som företagskund ska kunna handla av oss behöver du ansöka om ett kundkonto.

Ansök om kundkonto

*Notera att vi enbart säljer till företagskunder, tyvärr ej till privatpersoner. Ansökningar utan organisationsnummer kommer ej att behandlas.