5

Aluminium

Stort utbud av aluminiumplåt, aluminiumprofiler, aluminiumrör och aluminiumstång

 

Tibnor är Nordens största leverantör av aluminium. Vårt utbud täcker alla de behov som finns inom verkstads- och tillverkningsindustrin; plåt, profiler, rör, stång. Våra produkter finns i ett stort antal sorter med många värdefulla egenskaper. Låt ditt behov styra ditt val. Upptäck även alla möjligheter som erbjuds via våra bearbetningsenheter. Tillsammans med oss hittar du de bästa helhetslösningarna för materialval, produktionsanpassning och logistik samt utvecklar möjligheter som passar dina behov och önskemål.

Produktionsanpassning aluminium

Anpassning efter dina behov

Tibnor erbjuder bearbetning av aluminium på de flesta tänkbara sätt.

Läs mer
Produktion

Eskilstuna, Sverige

Tjänster:

 • Kapning

 • Ändbearbetning

 • Översvarvning

 • Plastning

 • Trumling

 • Borrning

Produktion

Järvenpää, Finland

Tjänster:

 • Klippning

 • Slittning

 • Omhaspling 

 • Vinkelskärning

 • Kapning

 

Digitala tjänster

Förenkla vardagen

Det ska vara enkelt att göra affärer med Tibnor. Med en rad digitala tjänster ger vi dig därför möjlighet att skapa de rutiner som passar dig och din verksamhet bäst.

Läs mer

E-handel

Tibnors e-handelslösningar förenklar och effektiviserar både administration och logistik. Fördelarna är många:

 • Du sparar tid: mindre dokumenthantering, möjlighet till svar direkt och kortare ledtider. 

 • Du kan känna dig trygg: order och avrop registreras direkt i vårt affärssystem och du får en automatisk bekräftelse. Felkällorna blir färre och mängden manuella arbetsmoment och kommunikationsled minskar. 

 • Du frigör tid för annat: dina maskinoperatörer kan om du så önskar själva söka material och kontrollera tillgängligheten. Om du väljer att kommunicera via EDI kan ni avropa/boka direkt via ert eget produktionssystem. 

Tibnors sortiment av aluminiumprodukter

De flesta platta produkterna varmvalsas först, om de inte har stränggjutits till en tjocklek som kan kallvalsas direkt. Kallvalsning förbättrar tjocklekstoleranserna men huruvida det används i tillverkningen beror på sluttjockleken, de mekaniska egenskaperna (tillståndet) som efterfrågas och vilken legering det gäller. Band och plåt i aluminium är normalt lätta att bocka, borra, såga och forma genom dragpressning eller sträckning. Legeringsvalet är viktigt om tillämpningen kräver att aluminiumet ska svetsas.

Band och plåt av aluminium används inom tillverknings-, transport-, fordons-, konstruktions- och varvsbranschen, såväl som i elektriska tillämpningar. Det omfattande utbudet av legeringar ger stor flexibilitet vad gäller egenskaper, vilket också syns i de många olika användningsområdena.

Durkplåt och andra mönstrade plåtar tillverkas med en mönstervals som sista steg i valsningsprocessen. Till skyltar används ofta lackerad plåt. 

Köp online

Aluminiumrör tillverkas normalt med stränggjutning. De vanligaste legeringarna till rör är 6060/6063 för små rör med tunna väggar och 6082 för större och grövre rör. Aluminiumrör är lätta att bearbeta ytterligare genom skärning, hålborrning, maskinbearbetning och gradning. Med rätt utrustning kan de enkelt bockas. Anodiserade aluminiumrör är inte bara dekorativa, utan minskar tendensen att aluminiumrören kärvar när de teleskoperas.

Aluminiumrör används ofta i värmeväxlare av olika slag i olika slags tillämpningar. Här har förstås aluminiumets höga värmeledningsförmåga stor betydelse.

Köp online

Extruderingsprocessen som används för aluminiumrör används för att producera både enkla, icke-symmetriska tvärsnitt som vinklar och T- och U-profiler och mer komplexa profiler med invecklade former. Detta är kostnadseffektivt eftersom det går att komma närmare slutformen för en viss tillämpning utan mellansteg. De vanligaste legeringarna till profiler är 6060/6063 för små tvärsnitt med tunna väggar och 6082 för större.

Aluminiumprofiler kan användas i många områden – fordon, konstruktion, elektronik, hemelektronik och möbler m.m.

Köp online

Runda, fyrkantiga eller rektangulära aluminiumstänger tillverkas antingen genom extrudering eller valsning. Aluminiumstänger används ofta i maskinkomponenter och finns därför i ett större urval legeringar med stor spridning av mekaniska egenskaper, än till exempel profiler. Vid tillverkning av maskindelar måste bearbetbarheten tas i beaktande i valet av legering. Typiska användningsområden är hydraulik och pneumatik, fordon och transport, varv och allmän tillverkning.

Anodisering kan vara användbart för maskinkomponenter som ska vara slitstarka och för att förhindra kärvning om delarna kommer i kontakt med varandra eller andra metaller.

Köp online

Klassificering av aluminiumlegeringar

Bearbetade legeringar klassificeras efter ett fyrsiffrigt system, kallas EN norm och kommer ursprungligen från USA, men som nu används i hela världen.

 

 

 

Läs mer

Klassificering av aluminiumlegeringar

Bearbetade legeringar klassificeras efter ett fyrsiffrigt system, kallas EN norm och kommer ursprungligen från USA, men som nu används i hela världen.

Bearbetade legeringar klassificeras efter ett fyrsiffrigt system, kallas EN norm:

 • 1000-serien är huvudsakligen rent aluminium med ett minsta aluminiuminnehåll på 99 % Dessa kan förstärkas med kallbearbetning.

 • 2000-serien är legeringar med koppar, som kan förstärkas genom så kallad utskiljningshärdning för att uppnå liknande hållfasthet som stål. De kallades förr för dural. 3000-serien är legeringar med mangan och kan förstärkas med kallbearbetning.

 • 4000-serien är legeringar med kisel. Legeringar med kisel har god flytförmåga och används ofta i gjutformar och pressgjutning av aluminium.

 • 5000-serien är legeringar med magnesium.

 • 6000-serien är legeringar med magnesium och kisel. De är lätta att maskinbearbeta, de kan svetsas och styrkan kan ökas med utskiljningshärdning, men inte till samma styrkegrad som 2000- och 7000-serien. 

 • 7000-serien är legeringar med zink, ofta i kombination med magnesium. Dessa kan förstärkas med utskiljningshärdning för att uppnå de allra starkaste aluminiumlegeringarna (brottgräns på upp till 700 N/mm2)

 • 8000-serien är legeringar med andra grundämnen som inte täcks av någon annan serie. 

Härdningsbeteckningar för aluminiumlegeringar

Aluminiumlegeringar kan delas upp i två huvudgrupper i förhållande till mekaniska egenskaper och då särskilt hållfasthet. 

Läs mer

Härdningsbeteckningar för aluminiumlegeringar

Aluminiumlegeringar kan delas upp i två huvudgrupper i förhållande till mekaniska egenskaper och då särskilt hållfasthet. En grupp består av legeringar som inte kan värmebehandlas och som bara kan erhålla högre hållfasthet genom kallbearbetning. Tillstånden för de här materialen betecknas med ”H”. Den andra gruppen innehåller värmebehandlingsbara legeringar som förstärks genom så kallad utskiljningshärdning. Härdningen för den här gruppen betecknas ”T”.

Icke värmebehandlingsbara legeringar (H)

Den första siffran efter H indikerar en specifik kombination av grundläggande åtgärder:

 • Kallhärdad (H1X): omfattar bearbetning som ökar aluminiumets styrka och minskar bockbarheten.

 • Kallhärdad och delvis glödgat (H2X): efter kallbearbetning glödgas materialet genom uppvärmning vilket minskar styrkan något men som ökar bockbarheten.

 • Kallhärdad och stabiliserad (H3X): stabilisering innebär värmebehandling i låg temperatur och som stabiliserar de mekaniska egenskaperna för legeringar som annars gradvis skulle mjukna i rumstemperatur. Den här processen förbättrar vanligtvis bockbarheten och tar bort kvarstående spänning.

 • Kallbearbetad och glödgad: i anslutning till lackering eller målning (H4X).

Den andra siffran (1-9) efter bokstaven H påvisar graden av kallbearbetning. Ju högre siffra, desto större andel kallbearbetning och desto högre styrka. Till exempel H14 betecknar halvhård genom kallbearbetning, till exempel genom kallvalsning, och ingen glödgning efter valsning. H24 betecknar material som har kallbearbetats helt och hållet men där styrkan har minskats och bockbarheten återställts till halvhård nivå genom glödgning.

Värmebehandlingsbara legeringar (T)

Värmebehandling av aluminiumlegeringar sker i två steg, en lösningsbehandling som ofta utförs i samband med en annan process. Uppvärmning före extrudering till exempel, följt av snabb nedkylning och sedan åldring. Den första siffran efter T identifierar åldringsprocessen.

Naturlig åldring (T1, T2, T3, T4) gäller ändringar som uppstår spontant vid normala temperaturer tills dess att legeringen till slut uppnår ett stabilt tillstånd och hårdheten och styrkan inte längre förändras.

Artificiell åldring (T5, T6, T9) skapas genom värmebehandling i förhöjda temperaturer under en angiven tid tills dess att ett stabilt tillstånd uppnås. Till exempel antyder T6 lösningsbehandling följt av artificiell åldring. 

Trangia
Plåtplockmaskin, Eskilstuna, Tibnor

Ladda ner

Download thumbnail
Svenska
PDF
2,91 Mb
Download thumbnail
Svenska
PDF
2,91 Mb
Download thumbnail
Svenska
PDF
2,14 Mb
Download thumbnail
Svenska
PDF
2,14 Mb