text.skipToContent text.skipToNavigation

Stål, metaller och en stark tro på den Nordiska industrin

Tibnor förser industrin i Norden och Baltikum med stål, metaller och bearbetningstjänster. Vi drivs av att göra skillnad för alla våra kunder. För vi, precis som de, måste arbeta hårdare, smartare och bättre för att hävda oss i den globala konkurrensen. Som en modern distributör av stål och metaller förstår vi att vår roll sträcker sig längre än till själva leveransen. Vi gör skillnad!

Kort om Tibnor

Antal anställda
1000 medarbetare i 7 länder
Nettoomsättning
10,3 MSEK
SSAB-koncernen
Tibnor är ett dotterbolag till SSAB med en andel av SSAB-koncernens totala nettoomsättning på 12 %.
VD 
Kimmo Väkiparta (1965)
Marknader
Sverige, Finland, Danmark, Norge, Estland, Lettland och Litauen

Organisation

Tibnor har säljkontor, lager och bearbetningsanläggningar i Sverige, Finland, Norge, Danmark och Baltikum. Vårt huvudkontor ligger i Solna utanför Stockholm. Varje land har lokala ledningsgrupper med god kännedom om sina respektive marknader. Inköp och lagerstyrning, parts business, IT, marknadsföring, kommunikation och HR sköts centralt. I Sverige finns även våra dotterbolag som verkar under eget varumärke. 

Tibnors ledningsgrupp

Kimmo Väkiparta är VD och koncernchef i Tibnor, ansvarig för bolagets dagliga verksamhet. Utöver VD och koncernchef, består koncernledningen av sju medlemmar, var och en med ett tydligt ansvar för att effektivt säkra och verka för Tibnors intressen och strategi.
 

Kimmo Väkiparta
CEO and Head of Tibnor Sweden
Pekka Oja
Head of Tibnor Finland, Norway and Baltics
Fredrik Haglund
Head of Tibnor Denmark
Johannes Borgman
Head of Finance, IT and Digital Transformation
Jonathan Nejman
Head of Purchasing and Inventory Management
Kristiina Sotka
Head of Safety, People and Culture
 • Unik lokal närvaro i Norden 
 • Medarbetare med hög kompetens som drivs av att lösa våra kunders behov
 • Vi erbjuder ett stort produktutbud och specialiserade bearbetningstjänster i kombination med expertis inom logistik, starka distributionsnätverk och moderna kundservicelösningar 
 • Hög leveransprecision och korta ledtider, med tjänster som hjälper kunderna att förbättra sina materialflöden
 • Nära samarbete med strategiska leverantörer, nyckelkunder och segment
 • Vinna marknadsandelar med hjälp av Nordens bredaste produktutbud 
 • Ökade volymer inom Part Business genom ett specialiserat bearbetningsnätverk
 • Fortsätta att utveckla våra mervärdestjänster med fokus på kundvärde
 • Utnyttja digitalisering och automatisering 
 • Bygga ett gemensamt Tibnor och utnyttja kompetenser, bästa praxis, anläggningar och köpkraft i hela Norden och på så sätt vara en stark partner för våra kunder och leverantörer

Vi på Tibnor har en viktig roll som en del av helheten: vi är samlingspunkten för smartare lösningar. En samlingspunkt där vår kompetens och potential möter våra kunders och leverantörers. Smartare lösningar betyder mer konkurrenskraft och effektivitet för våra kunder vilket leder till att vi tillsammans gör den nordiska industrin ännu starkare.

Drivande – Tillsammans skapar vi värde

 • Vi arbetar för att skapa värde
 • Vi samarbetar för att nå framgång
 • Vi är resultat-orienterade

Äkta – Gör vad som är rätt

 • Vi sätter säkerheten först
 • Vi visar varandra respekt
 • Vi agerar med integritet

Steget före – Sikte på framtiden

 • Vi strävar ständigt efter att förbättra oss
 • Vi är innovativa
 • Vi arbetar för en bättre värld

Vår hemlighet är hur vi arbetar

Tillsammans är vi starka

På Tibnor tror vi på ett framgångsrikt Norden i ständig utveckling. Vi är samlingspunkten för smartare lösningar, där vår kompetens och potential möter våra kunders och leverantörers. Tillsammans gör vi den nordiska industrin ännu starkare.

Digitala tjänster

Vårt mål är att digitalisera hela leveranskedjan av stål och metaller. Upptäck alla våra digitala tjänster designade för dig.

Läs mer

Logistik

Allt från leveranser på 24 timmar från lager till individuella materialflöden exakt anpassade för dina behov. Oavsett behoven vill vi att våra kunder ska kunna minska sin kapitalbindning och sin miljöpåverkan, samtidigt som de frigör resurser och ytor till sin kärnverksamhet.

Läs mer

Våra dotterbolag