text.skipToContent text.skipToNavigation

Handelstuber EN 10217-1

EN 10217-1 är svetsade handelsrör av stål för tryckbärande ändamål. De är avsedda som ledningsrör för olika media, till exempel luft, vatten och andra vätskor samt slam och grus. De används även i fjärrvärmenät och snökanonanläggningar. Dessa rör klarar de krav som ställs för att bli godkända att utsättas för tryck. Vår lagerstandard är P235TR1, en mer kvalificerad sort som är avsedd att motstå höga tryck (vilket anges med bokstaven ”P”). Rören är svetsade och används överallt där man måste transportera gaser, vätskor eller slam under måttligt höga tryck, t.ex. i varmvattenledningar, inom process- och kemisk industri samt i gruvdrift. Handelsrör är en vanlig produkt inom bland annat process- och kemiindustrin. De används även i gruvor och inom byggsektorn.

Köp online idag via vår kundportal. Behöver du hjälp med råd gällande materialval är du välkommen att kontakta oss.

Välj variant

* Kvantitetstillägg tillkommer för mindre kvantiteter i varukorgen