text.skipToContent text.skipToNavigation

Rundstång Skalsvarvad 16NiCrS4

16NiCrS4 är ett låglegerat (krom-nickel) sätthärdningsstål som har M-behandlats med kalcium för att främja maskinbearbetbarheten. Dessutom underlättas skärande bearbetning av detaljer med komplicerade form, t ex kugghjul, av att stålet glödgas efter varmbearbetning så att hårdheten i leveranstillstånd är låg, högst 217 HB.

Stålet 16NiCrS4 är standardiserat i SS-EN ISO 683 - 3. Hårdheten i leveranstillstånd motsvarar “+A” (mjukglödgat) i denna standard. Den (utgången) SS-beteckningen är 2511.

För sätthärdningsstål är grundhärdbarheten en viktig faktor då den avgör kärnegenskaperna efter härdning och anlöpning. Den anges normalt i form av ett Jominy-diagram där hårdhetsfördelningen avläses på en provstav som härdats genom kylning med vatten i ena änden enligt en standardiserad procedur. Beteckningen ”+HL” visar att stålets analys kontrolleras så att Jominykurvan ligger inom bestämda gränser som fastställs i SS-EN ISO 683 - 3.

I vårt lagerprogram för 16NiCrS4 är stång med diameter >20 mm skalsvarvad medan dimensioner 10 - 20 mm är kalldragna. Det sistnämnda omfattas då av standarden SS-EN 10277 - 4 och de relevanta utförandena är ”+C” (kalldragen) och ”+A” (mjukglödgad). Diametertoleransen för kalldragen stång är h10 (ISO 286 - 2).

Den låga kolhalten i 16NiCrS4 medför att stålets svetsbarhet är hygglig men förvärmning krävs om inte detaljerna är mycket små. Tack vare den låga hårdheten och glödgad mikrostruktur är maskinbearbetbarheten utmärkt.

Välj variant

* Kvantitetstillägg tillkommer för mindre kvantiteter i varukorgen