text.skipToContent text.skipToNavigation

Rundstång 280

280 är ett lågkolhaltigt mikro-legerat stål som innehåller vanadin. Stålet har betydligt högre hållfasthet än vanliga konstruktionsstål typ S355. Trots den höga hållfastheten bibehålls ganska god slagseghet och svetsbarhet, och stålet är lätt att maskinbearbeta.  

280 motsvarar i hög grad stålet S450J0 som standardiseras i SS-EN 10025 - 2. Det liknar även stålet 19MnVS6 i standarden SS-EN 10267. Dock i inget av fallen är korrespondensen exakt. Den (utgången) SS-beteckningen är 2142. Vid dragprovning ska den minsta sträckgränsen för 280 ligga i intervallet 450 - 380 MPa beroende på dimension. För stång av en given diameter har 280 ca 100 MPa högre sträckgräns än S355J2. Ifall garantier för Charpy-V slagsegheten erfordras kan Tibnor erbjuder 280 i normaliserat tillstånd, men då är sträckgränsen lägre. Det normala leveransutförandet är varmvalsat med diametertoleranser enligt SS-EN 10060. Rakheten (pilhöjd) för normalriktad stång ska vara bättre än 0,004 gånger stångens längd. 

Svetsbarheten av 280 är god och kolekvivalenten är som högst 0,55%. Svetsning utan förvärmning är därmed möjlig om inte detaljens diameter är >80 mm. Tack vare en kontrollerad svavelhalt är maskinbearbetbarheten ganska god speciellt i jämförelse med S355J2. 

Om applikationen kräver en slitstark yta går 280 att såväl sätthärda som nitrerhärda med goda resultat. Dessutom kan hållfastheten höjas genom härdning och anlöpning men då fordras tillräckligt snabb kylning (helst i vatten eller polymert kylmedel) vid härdning. 

Välj variant

* Kvantitetstillägg tillkommer för mindre kvantiteter i varukorgen