5
Anställda på Tibnor

Stål, metaller och tro på den nordiska industrin

 

Tibnor förser industrin i Norden och Baltikum med stål, metaller och bearbetningstjänster. Vi drivs av att göra skillnad för alla våra kunder. För vi, precis som de, måste arbeta hårdare, smartare och bättre för att hävda oss i den globala konkurrensen. Som en modern distributör av stål och metaller förstår vi att vår roll sträcker sig längre än till själva leveransen. 

Tibnor logo

Kort om Tibnor

 • 1200 anställda i 7 länder

 • Nettoomsättning 2018: 10,3 Mkr

 • Tibnor är ett dotterbolag till SSAB och vårt huvudkontor ligger i Solna, utanför Stockholm

 • Andel av SSAB-koncernens totala nettoomsättning: 12 %

 • VD för Tibnor: Kimmo Väkiparta (1964)

Vision och mission

Vår vision är ett framgångsrikt Norden i ständig utveckling. Vi tror att Norden kommer att överleva trots den omflyttning som globaliseringen skapar. Norden kommer att klara sig genom att industrin växer, verksamheten pågår, företagen ger sysselsättning, människor köper saker och mår bra. 

Tibnor är en del av industrins värdekedja och vi vill stärka konkurrenskraften för den nordiska industrin. Därför har vi en viktig roll – en mission - som en del av helheten: vi är samlingspunkten för smartare lösningar. En samlingspunkt där vår kompetens och potential möter våra kunders och leverantörers. Smartare lösningar betyder mer konkurrenskraft och effektivitet för oss alla vilket leder till att vi tillsammans gör den nordiska industrin ännu starkare.

Tibnor - våra kontor och bearbetningsenheter

Strategi

Ta reda på mer om Tibnor och våra strategiska mål.

Läs mer

Strategi

 • Vinna marknadsandelar med hjälp av Nordens bredaste produktutbud 
 • Öka Parts Business volymer genom ett specialiserat bearbetningsnätverk
 • Fortsätta att utveckla våra mervärdestjänster med fokus på kundvärde
 • Utnyttja digitalisering och automatisering 
 • Bygga ett gemensamt Tibnor och utnyttja: kompetenser, bästa praxis, anläggningar och köpkraft i hela Norden – och därmed vara en stark partner för kunder och leverantörer
Anställda på Tibnor

Styrkor

Ta reda på mer om Tibnor och våra styrkor. 

Läs mer

Styrkor

 • Unik lokal närvaro i Norden 
 • Vi har medarbetare med hög kompetens som drivs av att lösa kundernas behov
 • Vi erbjuder ett stort produktutbud och specialiserade bearbetningstjänster i kombination med logistikexpertis, starka distributionsnätverk och moderna kundservicelösningar 
 • Hög leveransprecision och korta ledtider, med tjänster som hjälper kunderna att förbättra sina materialflöden
 • Nära samarbete med strategiska leverantörer och nyckelkunder/segment

Kunder

Ta reda på mer om Tibnor och våra kunder. 

Läs mer

Kunder

Tibnors kunder är nordiska och baltiska industriföretag som använder stål och andra metaller i sina tillverkningsprocesser och/eller slutprodukter.  Huvudsegmenten är:

 • Underleverantörsindustrin 

 • Verkstadsindustrin

 • Fordonsindustrin

 • Byggindustrin

Tibnor har cirka 10 000 kunder i Norden och Baltikum i olika branscher, och i kundkretsen ingår allt ifrån stora maskintillverkare (OEMs) till små och medelstora företag.

Distributions- och bearbetningsverksamheten utgör cirka 85 % av försäljningen och direktleveranser från stålverken står för resterande 15 %.

Coils

Produkter och tjänster

Ta reda på mer om Tibnor och våra produkter och tjänster. 

Läs mer

Produkter och tjänster

SSABs produktutbud står för cirka 45 % av Tibnors försäljning.  Andra tillverkares handels- och specialstålsprodukter som Tibnor distribuerar innefattar maskinstål och långa produkter, till exempel balk, stång och hålprofiler för konstruktionsändamål, samt armeringsstål till byggnadsindustrin. Rostfritt stål och icke-järnhaltiga metaller, främst aluminium och koppar, står för cirka 20 % av försäljningen.

Som ståldistributör är Tibnor en logistikexpert med ett väl etablerat distributionssystem som arbetar med olika logistikflöden. Logistiklösningarna varierar från leveranser inom 24 timmar från lager, till individuella materialflöden som svarar mot kundens behov. För kunderna innebär det att materialet levereras i rätt tid och till rätt kvalitet.

Tibnor bearbetar alla produktgrupper som levereras till marknaden. Tibnors maskiner och utrustning är specialiserade på olika material, vilket innebär att vi kan möta kundernas mer komplexa behov. Tibnor har tre bearbetningsenheter i Finland, fem i Sverige, tre i Norge samt enheter i Danmark och Litauen.

För kunderna innebär outsourcing av icke kärnverksamhet till en professionell, specialiserad partner en möjlighet att öka företagets lönsamhet och konkurrenskraft. Kunderna minskar sitt rörelsekapital, förbättrar produktionseffektiviteten, ökar flexibiliteten och minskar även materialspill och bidrar till att förbättra slutproduktens kvalitet.

Tibnor erbjuder även ett stort utbud av kontaktpunkter och supportservicelösningar för kunderna. Kunderna kan välja att använda e-tjänster som EDI och webshop eller få personlig service. Det gör det enkelt för kunderna att välja material, skapa offerter, lägga beställningar, få tillgång till dokument eller arbeta med automatiserade lösningar.