5

Stålrör och hålprofiler

Nordens bredaste utbud av precisionsstålrör, ledningsrör och konstruktionsrör, KKR m.fl.

 

Tibnor är Nordens största leverantör av stålrör och hålprofiler. Vårt utbud täcker alla de behov som finns inom verkstads- och tillverkningsindustrin; precisionsstålrör, ledningsrör och konstruktionsrör. Våra produkter finns i ett stort antal sorter med många värdefulla egenskaper. Låt ditt behov styra ditt val. Upptäck även alla möjligheter som erbjuds via våra bearbetningsenheter. Tillsammans med oss hittar du de bästa helhetslösningarna för materialval, produktionsanpassning och logistik samt utvecklar möjligheter som passar dina behov och önskemål.

Produktionsanpassning rör och hålprofiler

Anpassning efter dina behov

Tibnor erbjuder bearbetning av rör och hålprofiler på våra enheter i Norden.

Läs mer
Produktion

Lanna, Sverige

Produkter: Rör

Tjänster:

 • Kapning

 • Borrning

 • Tvättning

 • Gängning

 • Fasettering

 • Trumling

 • Gradning

Produktion

Norsa, Sverige

Produkter: Hålprofiler

Tjänster:

 • Blästring

 • Målning

 • Kapning

 • Trumling

 

 

 

Produktion

Hyvinkää, Finland

Produkter: Rör och hålprofiler

Tjänster:

 • Kapning

 • Precisionsskärning

 • Laserskärning

 

 

 

 

Digitala tjänster

Förenkla vardagen

Det ska vara enkelt att göra affärer med Tibnor. Med en rad digitala tjänster ger vi dig därför möjlighet att skapa de rutiner som passar dig och din verksamhet bäst.

Läs mer

E-handel

Tibnors e-handelslösningar förenklar och effektiviserar både administration och logistik. Fördelarna är många:

 • Du sparar tid: mindre dokumenthantering, möjlighet till svar direkt och kortare ledtider. 

 • Du kan känna dig trygg: order och avrop registreras direkt i vårt affärssystem och du får en automatisk bekräftelse. Felkällorna blir färre och mängden manuella arbetsmoment och kommunikationsled minskar. 

 • Du frigör tid för annat: dina maskinoperatörer kan om du så önskar själva söka material och kontrollera tillgängligheten. Om du väljer att kommunicera via EDI kan ni avropa/boka direkt via ert eget produktionssystem. 

Tibnors kundportal

Det är enkelt att handla online via Tibnors kundportal. Produktkatalogen är öppen för alla. Vill du handla, behöver du en inloggning som visar att du är företagskund hos Tibnor. När du loggat in gör du själv beställningar eller offertförfrågningar direkt mot vårt affärssystem. Du ser ditt pris och om varan finns för leverans. Du kan titta på orderstatus och hämta ordererkännande direkt från nätet. Där finns också dina följesedlar och fakturor, samt materialcertifikat. Dygnet runt, sju dagar i veckan.

EDI-baserade affärssystem enligt Edifact

Du som redan arbetar med ett EDI-baserat affärssystem kan integrera detta med vårt. Koppling mellan dina och våra artikelnummer gör det möjligt att direkt föra över order och leveransplaner. Du har möjlighet att få tillbaka ordererkännanden, aviseringar och fakturor. Våra specialister finns tillgängliga för att bidra till en effektiv och ändamålsenlig integration av systemen.

Enkel EDI

Du kan koppla samman ditt affärssystem med Tibnors. Beställningar görs då direkt i ditt eget produktionssystem och du slipper allt dubbelarbete. Vi har färdiga paketlösningar för flera av de vanligaste affärssystemen.

Punch out

Med en PunchOut-lösning skapar du snabbt en inköpsrekvisition i ditt eget system och på så sätt enkelt för dig att göra inköp. Genom ditt eget inköpsssystem integreras du direkt till Tibnors kundportal och produktkatalogen. Produktdata, lager och priser är alltid uppdaterade. När du har lagt varorna i kundvagnen har du skapat din beställningsuppgift med ditt eget beställningsnummer. Checka ut varukorgen och sedan är du redo att skicka din beställning till Tibnor.

Tibnors sortiment av stålrör och hålprofiler

EN 10305-1

EN 10305-1 är kalldragna sömlösa precisionsstålrör, som är ett bra val i många sammanhang. De kännetecknas av snäva dimensionstoleranser och fina ytor. De är därför en uppskattad produkt för konstruktioner där det ställs höga krav på exakthet.  E235 är den vanligaste standarden i vårt lager. De finns i stålsort E235 +C där bokstaven ”C” står för kalldragning; vad gäller kemisk analys motsvarar E235 stålsorten S235. Rören kan även värmebehandlas.

De passar mycket bra bland annat för produkter som utsätter materialet för påfrestningar när de roterar. Hållfasthetsnivån är högre än vad som är normalt för S235 tack vare kalldragningen. Standarden EN 10305-1 omfattar även många andra stålsorter och Tibnor kan erbjuda alla dessa på begäran. Flera av de standardiserade sorterna kan bearbetas till hög hållfasthet genom värmebehandling.

Kalldragna sömlösa rör finns i ett större utbud av väggtjocklekar än andra typer av precisionsrör. Det betyder att de är mycket populära som maskindelar i bilindustrin liksom inom allmän verkstadsindustri och gruvdrift.

EN 10305-2

EN 10305-2 är kalldragna svetsade precisionsstålrör med samma goda egenskaper och användningsområden som motsvarande sömlösa rör – snäva toleranser och fina ytor. De erbjuder dessutom god centricitet eftersom utgångsmaterialet är ett svetsat rör som tillverkats av bandmaterial. Dessa rör är ett prisvärt och bra val för konstruktioner där det ställs höga krav. E235 +C är den vanligaste lagerstandarden för denna produkt. Andra sorter som är standardiserade i EN 10305-2 kan offereras vid behov. Rören kan även värmebehandlas. 

Eftersom utgångsmaterialet är plåt eller band kännetecknas denna typ av rör av något bättre toleranser, i synnerhet centricitet, än kalldragna sömlösa rör. Tillverkningsmetoden sätter dock gränser för hur hög väggtjocklek som kan uppnås. Kalldragna svetsade rör är ett ekonomiskt alternativ till motsvarande sömlösa produkter och tillämpningsområdena är desamma.

Kalldragna sömlösa och svetsade precisionsstålrör är vanliga inom fordonsindustrin, verkstadsindustrin samt i gruvindustrin. Vanliga applikationer är bussningar, stag, axlar, bearbetade maskindelar, brickor och distanshylsor. Andra exempel är bergförstärkningsbultar, borrör samt borrkronor.

EN 10305-3 och EN 10305-5

EN 10305-3 och EN 10305-5 är kallbearbetade svetsade precisionsstålrör. De tillverkas genom bockning och svetsning av antingen kallvalsad plåt eller varmvalsad och betad plåt. De tillhör de allra vanligaste rören. Materialet i rören i lagerstandard överensstämmer med både E220 och E235. Tibnor kan tillmötesgå alla önskemål om andra sorter som täcks av EN 10305-3-standarden. 

Denna typ av rör har relativt tunna väggar och används för lättare konstruktioner i en lång rad applikationer, många kopplade till vardagslivet – fordon, husbyggnad och verkstadstillämpningar samt vid tillverkning av möbler och i sport- och fritidsutrustning.  Produkten finns att tillgå inte bara som runda rör (EN 10305-3) utan också i kvadratiskt, rektangulärt och elliptiskt/plattovalt format (EN 10305-5). Rör som är baserade på kallvalsad plåt kan vara krompläterade, medan den något strävare ytan på rör som baseras på varmvalsad och betad plåt utgör ett lämpligt underlag för lackering eller zinkbeläggning, både genom elektrogalvanisering och varmförzinkning. 

De används för lättare konstruktioner inom en mängd olika områden som möbelindustrin, fordons- och verkstadsindustrin samt inom sport, hobby och fritid. De kännetecknas av snäva dimensionstoleranser och fina ytor. De tillverkas i olika tvärsnitt som runda, elliptiska och plattovala. Rören tillverkas av kallvalsat stålband eller obetat/betat varmband och kännetecknas av tunna väggar. Rör av kallvalsat stålband lämpar sig för förkromning. Varmvalsat betat band är lämpligt att varmförzinka, elförzinka och lacka. E235 +C är den vanligaste lagerstandarden för denna produkt.

När det gäller EN 10305-1,-2, -3 och -5 kan de fås i exakt den stålsort vars egenskaper överensstämmer med dina behov och önskemål.

EN 10305-4

EN 10305-4 är kalldragna sömlösa precisionsstålrör för hydrauliska och pneumatiska anläggningar. De lagerförs i stålsort E235 +N, dvs. i värmebehandlat (normaliserat) tillstånd. Rören uppfyller de krav som ställs på rör med tryckbärande funktioner. De är trycktestade och normaliserade för att kunna användas i hydraulikapplikationer. Liksom andra kalldragna sömlösa rör har de snäva dimensionstoleranser och fina ytor. Dessutom har de goda bockningsegenskaper. Rören är tryckprovade och varje rör är rullmärkt med tillverkarens namn, dimension, norm samt stålsort. De är fosfaterade och oljade på insidan och klara att använda. Många dimensioner finns också i elektrogalvaniserat utförande. Det faktum att stålet är normaliserat innebär att rören är lätta att bocka och forma.

Dessa kalldragna sömlösa rör tillverkas med mycket snäva toleranser och har bra ytfinish. Användningsområden utöver hydraulik och pneumatik är bromssystem och maskiner där vätskor behöver transporteras under tryck.

Köp online

Dessa slags rör används i rörledningar för transport av vätskor eller gaser under både atmosfäriskt och förhöjt tryck. De är inte avsedda att användas i mekaniska konstruktioner som delar i maskiner eller fordon. Rören får tillverkas både sömlösa och bockade/svetsade och alla rör läckageprovas efter tillverkningen. Ytutförandet och dimensionstoleranserna i denna rörtyp är mindre bra än för precisionsrör.

EN10255

EN10255 är ledningsrör som är godkända för tryckbärande ändamål. De finns som svetsade eller sömlösa och är godkända att användas för tryckbärande ändamål. Att de har så brett tillämpningsområde beror på en mängd olika egenskaper. De är enkla att bocka och forma, finns både gängade och ogängade, och kan levereras obehandlade, blåmålade eller galvade. Vår lagerstandard är S195T. Ett stort användningsområde är som vanliga vattenledningar och till sprinklersystem. De används även inom verkstadsindustrin och byggindustrin där det behövs tryckluft. De kan även användas till enklare räcken. Dessa rör är inte avsedda att användas i mekaniska konstruktioner.

EN10217

EN10217 är svetsade handelsrör av stål för tryckbärande ändamål. De är avsedda som ledningsrör för olika media, till exempel luft, vatten och andra vätskor samt slam och grus. De används även i fjärrvärmenät och snökanonanläggningar. Dessa rör klarar de krav som ställs för att bli godkända att utsättas för tryck. Vår lagerstandard är P235TR1, en mer kvalificerad sort som är avsedd att motstå höga tryck (vilket anges med bokstaven ”P”). Tibnor kan också uppfylla önskemål om andra sorter i EN 10217-1. Rören är svetsade och används överallt där man måste transportera gaser, vätskor eller slam under måttligt höga tryck, t.ex. i varmvattenledningar, inom process- och kemisk industri samt i gruvdrift. Handelsrör är en vanlig produkt inom bland annat process- och kemiindustrin. De används även i gruvor och inom byggsektorn.

Köp online

Vi har flera typer och format av precisionsrör på lager:

 • kalldragna sömlösa rör enligt EN 10305-1
 • kalldragna svetsade rör som överensstämmer med EN 10305-2
 • kallvalsade svetsade rör som följer EN 10305-3 och
 • kalldragna sömlösa rör för hydrauliska och pneumatiska applikationer (EN 10305-4).

Gemensamt för alla dessa typer är en god ytfinish och snäva dimensionstoleranser. Alla precisionsrör levereras lätt inoljade för att förhindra korrosion under transport och lagring.

EN10210

EN10210 är varmbearbetade stålrör för stålkonstruktioner som är godkända i byggnadskonstruktioner och uppfyller konstruktionskraven för Eurokod 3. De finns att få antingen som svetsade eller sömlösa och är vanligtvis varmformade eller värmebehandlade till likvärdigt tillstånd. Det vanligaste användningsområdet är byggnadskonstruktioner som pelare och fackverk. De kan med fördel användas även för chassibyggnad inom verkstadsindustrin och passar bra för lite grövre konstruktioner. Varmformade stålrör är lämpliga att maskinbearbeta.

EN10296

EN10296 är svetsade stålrör för mekaniska maskinkonstruktioner, vilket innebär att de inte är godkända för byggnation. Verkstadsindustrin använder dem i maskindelar och maskinstativ, fordonsindustrin i till exempel släp- och chassikonstruktioner. Inom till exempel sågverksindustrin används de för att bygga stativ till transportörer. Svetsade stålrör är ett prisvärt alternativ när det inte finns ett krav på sömlösa rör. Jämför med EN 10297-1, sömlösa stålrör för mekaniska maskinkonstruktioner. Dessa rör finns i en mängd olika stålsorter.

EN10297

EN10297är sömlösa stålrör för mekaniska maskinkonstruktioner. De används främst inom verkstadsindustrin, fordonsindustrin och gruvindustrin. Inom sågverksindustrin används de för att bygga stativ till transportörer. De är svetsade för mekaniska konstruktioner, vilket innebär att de inte är godkända för byggnation. Verkstadsindustrin använder dem i maskindelar och maskinstativ, fordonsindustrin i till exempel släp- och chassikonstruktioner. Sömlösa stålrör lämpar sig för applikationer där man har behov av lite kraftigare dimensioner. Jämför med EN 10296-1, svetsade stålrör för mekaniska maskinkonstruktioner. Rören finns i en mängd olika stålsorter.

Köp online

Tibnor lagerför varmformade hålprofiler (VKR) i kvadratiskt och rektangulärt format. Dessa produkter omfattas av samma standard som tjockväggiga rör (EN 10210-1). De senare kan betraktas som den runda motsvarigheten. Stålsorten är S355J2H (”H” står för hålprofiler) med relativt hög hållfasthet. Minsta sträckgräns är 355 N/mm2 för väggtjocklekar upp till 16 mm och något lägre för mer tjockväggiga profiler. VKR-profilerna har kontrollerad kiselhalt och lämpar sig därmed för varmförzinkning. Dimensions- och formtoleranser för VKR-profiler är stipulerade i EN 10210-2.

Utgångsmaterialet för tillverkning av VKR-profiler med kvadratiskt eller rektangulärt format är varmformad plåt eller band som efter lämplig ytförberedelse, vanligtvis genom kulblästring, formböjs genom en varmformningsprocess och slutligen svetsas. Det varmvalsade materialet har goda mekaniska egenskaper och har inga problem att uppfylla kraven på Charpy V-slagenergi för stålsorten S355J2H i den slutliga VKR-produkten, förutsatt att provet inte görs för nära svetsningen. VKR-profiler har i allmänhet rätt bra ytfinish men uppvisar normalt en lätt oxidering. Eftersom VKR-profiler varmtillverkas har de mindre inre spänning än kallformade KKR-profiler, vilket betyder att det är mindre risk för formförändringar när de skärs, bearbetas eller svetsas.

Hålprofiler, särskilt sådana med kvadratisk eller rektangulär profil, används som komplement till balkprofiler i byggnads- och anläggningsverksamhet. Jämfört med H- och I-balkprofiler och U-stänger innebär den stängda formen i hålprofilerna att de för en given tvärsnittsarea har betydligt bättre vridmotstånd, medan böjstyvheten vid tvärbelastning och bucklingsmotståndet under axiella laster är nästan lika bra. VKR-profiler används i byggbranschen för pelare, fackverkselement och liknande, särskilt när konstruktionen är utsatt för vridmoment.

Köp online

Tibnor erbjuder kallvalsade KKR-profiler i kvadratiskt och rektangulärt format. De liknar i många avseenden VKR-profiler men ytan och toleranserna är något bättre. Dessutom är bearbetningskostnaderna lägre. Men på grund av de begränsningar som följer av duktiliteten i utgångsmaterialet har KKR-profiler större hörnradie än deras varmformade motsvarigheter. 

KKR-produkter är stipulerade i standarderna EN 10219-1 för stålsorter och mekaniska egenskaper och EN 10219-2 för dimensions- och formtoleranser. Stålsorten i de KKR-produkter som Tibnor erbjuder är till största delen dubbelklassade och uppfyller kraven för både S355J2H och S420 MH. Varvid den minsta sträckgränsen är 420 N/mm2. VKR-profilerna har kontrollerad kiselhalt och kan därmed varmförzinkas utan svårighet.

Utgångsmaterialet för tillverkning av KKR-profiler med kvadratiskt eller rektangulärt format är varmformad plåt eller band som efter lämplig ytförberedelse, vanligtvis genom kulblästring, formböjs genom kalformning och svetsas. Det varmvalsade materialet har goda mekaniska egenskaper och har inga problem att uppfylla kraven på Charpy V-slagenergi för antingen S355J2H eller S420MH, i den slutliga KKR-produkten, förutsatt att provet inte görs för nära svetsningen. Ytfinishen på KKR-profiler är bra med viss missfärgning bara i närheten av svetsen

Hålprofiler, särskilt sådana med kvadratisk eller rektangulär profil, används som komplement till balkprofiler i byggnads- och anläggningsverksamhet. Jämfört med H- och I-balkprofiler och U-stänger innebär den stängda formen i hålprofilerna att de för en given tvärsnittsarea har betydligt bättre vridmotstånd, medan böjstyvheten vid tvärbelastning och bucklingsmotståndet under axiella laster är nästan lika bra. KKR-profiler används i byggbranschen för pelare, fackverkselement och liknande, särskilt när konstruktionen är utsatt för vridmoment.

Köp online

Cirkulära KCKR-profiler, standardiserade i EN 10219-1 och -2, är den kallformade motsvarigheten till de tjockväggiga rör som definieras i EN 10210-1 och -2. Stålsorten i de KCKR-produkter som Tibnor lagerför är till största delen dubbelklassade och uppfyller kraven för både S355J2H och S420 MH. Varvid den minsta sträckgränsen är 420 N/mm2. Kiselhalten i KCKR-profiler är anpassad för varmförzinkning.

Utgångsmaterialet för tillverkning av KCKR-profiler är varmformad plåt eller band som efter lämplig ytförberedelse, vanligtvis genom kulblästring, formböjs genom kalformning och därefter svetsas. Det varmvalsade materialet har goda mekaniska egenskaper.

Ytfinishen på KCKR-profiler är bra med viss missfärgning bara i närheten av svetsen. På grund av inre spänningar som genereras av kallformningsförfarandet vid tillverkningen kan cirkulära KCKR-profiler deformeras och ändra form när de skärs, bearbetas eller svetsas. Om detta inte är godtagbart bör man välja ett utförande i varmvalsat rör.

Cirkulära KCKR-profiler används för bärande element i byggnads- och anläggningsverksamhet på samma sätt som ihåliga profiler med kvadratiskt eller rektangulärt format och de erbjuder samma fördelar. De väljs ofta av estetiska skäl när elementet är synligt, eftersom cirkulära element i allmänhet anses vara mer tilltalande för ögat än former med hörn. Utöver de designrelaterade aspekterna har KCKR-profiler ett par tekniska fördelar jämfört med kvadratiska och rektangulära format. Yt-arean i ett givet tvärsnitt är lägre så det är lättare att måla och vindmotståndet är även det lägre.

Köp online

Tibnor har ett omfattande utbud (mer än 1 200 dimensioner) av tjockväggiga rör enligt standarden EN 10210-1. Stålsorten i rören är S355J2H med relativt hög hållfasthet. Minsta sträckgräns är 355 N/mm2 för väggtjocklekar upp till 16 mm och något lägre för mer tjockväggiga profiler. Dimensions- och formtoleranser för rör av denna typ är standardiserade i EN 10210-2.

Standarden EN 10210-1 stipulerar att rören kan tillverkas antingen genom varmformning och svetsning av plåt eller genom varmvalsning. Som regel produceras mindre väggtjocklekar med svetsningsförfarandet medan tjockväggigare rör varmvalsas. I vissa fall, när en komponent eller en konstruktion är utsatt för låga temperaturer, måste stålet uppfylla krav på slagseghet, vanligen definierat som den energi som absorberas i skårade provbitar i ett Charpy V-slagprov som utförs vid en specifik temperatur. Således innebär exempelvis ”J2” i beteckningen S355J2H att slagsegheten enligt Charpy V vid -20 °C bör vara 27 joule eller mer. Många tillverkare av sömlösa stålrör kan genom kontrollerad kylning uppfylla dessa krav i varmvalsat tillstånd, men större dimensioner kan behöva värmebehandlas genom normalisering. Svetsade rör kräver normalt ingen värmebehandling för att uppfylla kraven för Charpy V-slagenergi för sorten S355J2H, förutsatt att provet inte görs för nära den svetsade zonen.

Detta slags rör är godkända för användning vid husbyggnation för element som pelare och fackverk. De är lätta att maskinbearbeta och används därför också i stor utsträckning inom verkstads- och fordonsindustrin, till exempel i chassin och maskindelar.

Köp online

Vestre
KKR

Ladda ner

Download thumbnail
Svenska
PDF
1,41 Mb
Download thumbnail
Svenska
PDF
1,41 Mb
Download thumbnail
Svenska
PDF
1,44 Mb
Download thumbnail
Svenska
PDF
1,44 Mb
Download thumbnail
Svenska
PDF
2,91 Mb
Download thumbnail
Svenska
PDF
2,91 Mb
Download thumbnail
Svenska
PDF
2,4 Mb
Download thumbnail
Svenska
PDF
2,4 Mb