5
stålplåt

Stålplåt

Stort utbud av band- och grovplåt


Behöver du stålplåt? Till exempel varmvalsad-, kallvalsad-, betad-, höghållfast-, belagd- eller slitplåt? Från Tibnor får du snabba leveranser av stålplåt direkt från våra lager. Stålp
låten levereras som rullar (coils) eller formatklippt - i obehandlat eller betat utförande.  

Bandplåt

Bandplåt eller tunnplåt avser kontinuerligt valsad stålplåt från tjocklek 1,8 mm till 20 mm. SSAB tillverkar max. bredd  1850 mm. Max/min. bredd och tjocklek varierar beroende på stålsort. Plåten levereras som rullar (coils) eller formatklippt, i obehandlat eller betat utförande. 

Härdning kan numera utföras direkt i samband med valsning av tunnplåt. Minsta valspost för tunnplåt är ca. 18-27 ton beroende på bandbredd, vilket ger mindre flexibilitet än vid grovplåtstillverkning. Mindre volymer levereras från lager eller via Stål Service Center (SSC). I klippsträckan riktas och klipps rullen till formatplåt. Därefter sker emballering till leveransfärdiga plåtbuntar.  Fördelar med bandplåt är fin yta, snäva tjocklekstoleranser och kostnadseffektiv produktion.

Grovplåt

Grovplåt eller kvartoplåt tillverkas i reversibla valsverk där stålämnet valsas fram och tillbaka genom ett valspar tills rätt valsdimension har erhållits. Grovplåt valsas normalt från tjocklek  3.2 mm och uppåt och bredder upp till 3350 mm. Längder upp till 20 meter är inte ovanliga.  Plåtens egenskaper kan förändras genom variation av legeringsinnehållet och genom olika typer av termisk påverkan.

Grovplåt levereras i valsat, normaliserat, termomekaniskt valsat, direkt kylt, härdat eller härdat anlöpt tillstånd. Fördelar med grovplåt är flexibilitet på valspostens storlek (valsposter från 2.5 ton kan erbjudas), dimensionsområdet och flexibel härdprocess. Det finns ett flertal olika härdningsprocesser beroende på stålsort och dimensionsområde. 

Tibnors sortiment av stålplåt

Varmvalsad stål levereras antingen som bandplåt eller grovplåt.  Stålsorterna grupperas ofta efter sträckgräns, 235/240, 355, 420 N/mm2.  Ett annat sätt att indela varmvalsat plåt är efter användningsområde.

Konstruktionsstål

Konstruktionsstål är ett stål med garanterade egenskaper för svetsning och hållfasthet.  Slagseghet garanteras enligt standard . Användningsområden är konstruktioner där krav på bockbarhet är måttliga, tillverkas enligt EN 10025.

Väderbeständigt stål

Väderbeständigt stål är ett konstruktionsstål med speciella legeringsämnen som gör att stålet korroderar/rostar på ytan och skapar ett skyddande skikt. Typiska användningsområden är konstruktionsdelar i byggnader, sändarmaster, broar och mycket annat.

Tryckkärlsstål

Tryckkärlsstål är avsedda för tryckbärande anordningar. Både stålen och ståltillverkaren skall vara godkända av berörda myndigheter för att få användas. Tillverkas t.ex. enligt EN 10028.

Kallformningsstål  (MC) 

Kallformningsstål  (MC) är ett konstruktionsstål som har utmärkta kallformnings -, bearbetnings -och svetsningsegenskaper.  Tillverkas  t.ex. enligt EN 10149.

Borstål

Borstål är borlegerade stål som är avsedda för seghärdning.

Slitstål

Slitstål används i applikationer med högt slitage.

 

Tibnor tillhör SSAB-koncernen, vars stålplåt ingår i vårt erbjudande. Kolla in SSABs produktsortiment här

Levereras antingen som bandplåt eller grovplåt. Betning innebär att plåtens glödskal avlägsnas med hjälp av saltsyra. Efter betningen sköljs plåten av och anoljas som rostskydd. Avlägsnandet av glödskal gör att slitage på maskiner och verktyg minskas, samt att verkstadsmiljön förbättras. Coils kan betas i kontinuerlig betsträcka (tunnplåt). Enstaka plåtar kan även styckebetas i betkar.  

Betad plåt finns även tillgängligt i utförande speciellt lämpad för avancerad laserskärning.

 

Tibnor tillhör SSAB-koncernen, med laserstål som en del av vårt erbjudande. Läs mer om SSAB Laser Steel här.

Varmvalsad höghållfast plåt är ett stål med sträckgräns min 420 N/mm2  och kallas även höghållfast stål. Höghållfasta konstruktionsstål används där kraven är väsentligt högre med avseende på hållfasthet och viktoptimering. 

Hållfastheten erhålls genom optimal kombination av legeringar, kylning och värmebehandling. De högsta sträckgränserna uppnås genom härdning och anlöpning. Tillverkas enligt EN 10025-6 eller tillverkarens standard, t.ex SSAB Strenx

God svetsbarhet och bearbetbarhet är nyckelfaktorer.

Varmvalsad slitplåt kallas även för slitstål och är ett höghållfast stål  där egenskaperna erhållits genom härdning.
Denna typ av stål har focus på hårdhet, seghet och slitegenskaper,  istället för hög hållfasthet även om hållfastheten ofta utnyttjas i konstruktionen. Stålet tillverkas enligt tillverkarens standard.

 

Tibnor tillhör SSAB-koncernen, vars Hardox slitplåt ingår i vårt erbjudande. Läs mer om Hardox slitplåt här.

Användningsområden för kallvalsad stål är oftast där det krävs tunnare plåt och där produkterna ska lackeras eller på annat sätt ytbehandlas. 
Dimensionsområdet är tjocklek upp till 3 mm och max. bredd 1500 mm. I ett kallvalsverk kallvalsas plåten med flera valspar i rad efter varandra. Varje valspar har två arbetsvalsar och stödvalsar. 

För att få plåten tunnare krävs starka valskrafter och dessutom dragkraft mellan valsparen. Allt sker automatiskt i hög hastighet med hjälp av datorer.  Kallvalsning gör plåten spröd och hård i första skedet. Det beror på att de korn som stålet är uppbyggt av blivit utsträckta och deformerade. Därför måste den kallvalsade plåten glödgas. 

Uppvärmningen till en viss temperatur gör att nya korn kan växa på bekostnad av de deformerade kornen och då blir plåten formbar igen. Det finns två typer av glödgningsmetoder, kontinuerlig glödning och klockugnsglödgning. Kallvalsad plåt kan framställas i olika stålsorter, från mjuka stål för pressning och bockning till ultrahöghållfasta stål. 

Tibnor tillhör SSAB-koncernen, vars stålplåt ingår i vårt erbjudande. Kolla in SSABs produktsortiment här

Med belagd plåt avses vanligen kallvalsad plåt som har varm metalliserats enligt EN 10346:2009 eller elektrolyt metalliserats enligt EN 10152:2009. Belagd plåt kan levereras i en mängd olika stålsorter beroende på användningsområde. Vanliga beläggningstyper är Zink (Z), Galfan (ZA) och Galvannealed (ZF) men det finns ytterligare beläggningstyper.

Olika beläggningstjocklekar kan produceras, från tunn elektrolytmetalliserad plåt (2,5µm) upp till  Z 600. Ytterligare kombinationer av ytbeskaffenhet och ytskydd kan produceras.

 

Tibnor tillhör SSAB-koncernen, vars stålplåt ingår i vårt erbjudande. Kolla in SSABs produktsortiment här

Perforerad plåt

Plåt med stansade hål i olika mönster och håldelning. Läs mer.

Perforerad plåt Förzinkad

Plåt med stansade hål i olika mönster och håldelning. Läs mer.

Kantstål

Är en profil framtagen för montering av tår och rutplåt. Läs mer

Tibnors sortiment av stål och metaller