5

Stålplåt

Nordens bredaste utbud av band- och grovplåt

 

Tibnor är Nordens största leverantör av stålplåt. Vårt utbud täcker alla de behov som finns inom verkstads- och tillverkningsindustrin; varmvalsad bandplåt, kallvalsad plåt och grovplåt. Våra produkter finns i ett stort antal stålsorter med många värdefulla egenskaper. Låt ditt behov styra ditt val. Upptäck även alla möjligheter som erbjuds via våra bearbetningsenheter. Tillsammans med oss hittar du de bästa helhetslösningarna för materialval, produktionsanpassning och logistik samt utvecklar möjligheter som passar dina behov och önskemål.

Anpassning efter dina behov

Tibnor erbjuder bearbetning av tunnplåt och grovplåt på våra enheter i Norden.

Läs mer

Sjötullen, Sverige

Produkter: Grovplåt och Tunnplåt

Tjänster:

 • Laserskärning

 • Gasskärning

 • Plasmaskärning

 • Blästring

 • Målning

 • Fasning

 • Riktning

 • Bockning

 • 3D-mätning

Seinäjoki, Finland

Produkter: Grovplåt och Tunnplåt

Tjänster:

 • Laserskärning

 • Gasskärning

 • Plasmaskärning

 • Fasning

 • Bockning

 • Rullformning

 • Maskinbearbetning

 

 

Järvenpää, Finland

Produkter: Tunnplåt

Tjänster:

 • Klippning

 • Sittning

 • Omhaspling

 • Vinkelkapning

 

 

 

 

 

Tibnors sortiment av stålplåt

Varmvalsad stål levereras antingen som bandplåt eller grovplåt.  Stålsorterna grupperas ofta efter sträckgräns, 235/240, 355, 420 N/mm2.  Ett annat sätt att indela varmvalsat plåt är efter användningsområde.

Konstruktionsstål

Konstruktionsstål är ett stål med garanterade egenskaper för svetsning och hållfasthet.  Slagseghet garanteras enligt standard . Användningsområden är konstruktioner där krav på bockbarhet är måttliga, tillverkas enligt EN 10025.

Väderbeständigt stål

Väderbeständigt stål är ett konstruktionsstål med speciella legeringsämnen som gör att stålet korroderar/rostar på ytan och skapar ett skyddande skikt. Typiska användningsområden är konstruktionsdelar i byggnader, sändarmaster, broar och mycket annat.

Tryckkärlsstål

Tryckkärlsstål är avsedda för tryckbärande anordningar. Både stålen och ståltillverkaren skall vara godkända av berörda myndigheter för att få användas. Tillverkas t.ex. enligt EN 10028.

Kallformningsstål  (MC) 

Kallformningsstål  (MC) är ett konstruktionsstål som har utmärkta kallformnings -, bearbetnings -och svetsningsegenskaper.  Tillverkas  t.ex. enligt EN 10149.

Borstål

Borstål är borlegerade stål som är avsedda för seghärdning.

Slitstål

Slitstål används i applikationer med högt slitage.

Köp online

Levereras antingen som bandplåt eller grovplåt. Betning innebär att plåtens glödskal avlägsnas med hjälp av saltsyra. Efter betningen sköljs plåten av och anoljas som rostskydd. Avlägsnandet av glödskal gör att slitage på maskiner och verktyg minskas, samt att verkstadsmiljön förbättras. Coils kan betas i kontinuerlig betsträcka (tunnplåt). Enstaka plåtar kan även styckebetas i betkar.  

Betad plåt finns även tillgängligt i utförande speciellt lämpad för avancerad laserskärning.

Köp online

Varmvalsad höghållfast plåt är ett stål med sträckgräns min 420 N/mm2  och kallas även höghållfast stål. Höghållfasta konstruktionsstål används där kraven är väsentligt högre med avseende på hållfasthet och viktoptimering. 

Hållfastheten erhålls genom optimal kombination av legeringar, kylning och värmebehandling. De högsta sträckgränserna uppnås genom härdning och anlöpning. Tillverkas enligt EN 10025-6 eller tillverkarens standard, t.ex SSAB Strenx

God svetsbarhet och bearbetbarhet är nyckelfaktorer.

Köp online

Varmvalsad slitplåt kallas även för slitstål och är ett höghållfast stål  där egenskaperna erhållits genom härdning.
Denna typ av stål har focus på hårdhet, seghet och slitegenskaper,  istället för hög hållfasthet även om hållfastheten ofta utnyttjas i konstruktionen. Stålet tillverkas enligt tillverkarens standard.

Köp online

Användningsområden för kallvalsad stål är oftast där det krävs tunnare plåt och där produkterna ska lackeras eller på annat sätt ytbehandlas. 
Dimensionsområdet är tjocklek upp till 3 mm och max. bredd 1500 mm. I ett kallvalsverk kallvalsas plåten med flera valspar i rad efter varandra. Varje valspar har två arbetsvalsar och stödvalsar. 

För att få plåten tunnare krävs starka valskrafter och dessutom dragkraft mellan valsparen. Allt sker automatiskt i hög hastighet med hjälp av datorer.  Kallvalsning gör plåten spröd och hård i första skedet. Det beror på att de korn som stålet är uppbyggt av blivit utsträckta och deformerade. Därför måste den kallvalsade plåten glödgas. 

Uppvärmningen till en viss temperatur gör att nya korn kan växa på bekostnad av de deformerade kornen och då blir plåten formbar igen. Det finns två typer av glödgningsmetoder, kontinuerlig glödning och klockugnsglödgning. Kallvalsad plåt kan framställas i olika stålsorter, från mjuka stål för pressning och bockning till ultrahöghållfasta stål. 

Köp online

Med belagd plåt avses vanligen kallvalsad plåt som har varm metalliserats enligt EN 10346:2009 eller elektrolyt metalliserats enligt EN 10152:2009. Belagd plåt kan levereras i en mängd olika stålsorter beroende på användningsområde. Vanliga beläggningstyper är Zink (Z), Galfan (ZA) och Galvannealed (ZF) men det finns ytterligare beläggningstyper.

Olika beläggningstjocklekar kan produceras, från tunn elektrolytmetalliserad plåt (2,5µm) upp till  Z 600. Ytterligare kombinationer av ytbeskaffenhet och ytskydd kan produceras.

Köp online

Perforerad plåt

Plåt med stansade hål i olika mönster och håldelning.

Perforerad plåt Förzinkad

Plåt med stansade hål i olika mönster och håldelning.

Kantstål

Är en profil framtagen för montering av tår och rutplåt.

Köp online

Laserskärning, Tibnor

Ladda ner

Download thumbnail
Svenska
PDF
2,51 Mb
Download thumbnail
Svenska
PDF
2,51 Mb
Download thumbnail
Svenska
PDF
1,44 Mb
Download thumbnail
Svenska
PDF
1,44 Mb
Download thumbnail
Svenska
PDF
2,91 Mb
Download thumbnail
Svenska
PDF
2,91 Mb