5

Rostfritt stål

Stort utbud av rostfri plåt, rostfria rör och rostfri stång

 

Tibnor är Nordens största leverantör av rostfritt stål. Vårt utbud täcker alla de behov som finns inom verkstads- och tillverkningsindustrin; plåt, stång, rör, rördelar. Våra produkter finns i ett stort antal stålsorter med många värdefulla egenskaper. Låt ditt behov styra ditt val. Upptäck även alla möjligheter som erbjuds via våra bearbetningsenheter. Tillsammans med oss hittar du de bästa helhetslösningarna för materialval, produktionsanpassning och logistik samt utvecklar möjligheter som passar dina behov och önskemål.

Produktionsanpassning rostfritt stål

Anpassning efter dina behov

Tibnor erbjuder bearbetning av rostfritt stål på de flesta tänkbara sätt.

Läs mer
Produktion

Eskilstuna, Sverige

Tjänster:

 • Kapning

 • Ändbearbetning

 • Översvarvning

 • Plastning

 • Trumling

 • Borrning

Produktion

Järvenpää, Finland

Tjänster:

 • Klippning

 • Slittning

 • Omhaspling 

 • Vinkelskärning

 • Kapning

 

Tibnors sortiment av rostfritt stål

Relativt tunna platta produkter i form av band eller plåt står för en betydande del av den totala användningen av rostfritt stål. Dessa tillverkas av stränggjutna stålämnen som först varmvalsas och sedan görs tunnare genom kallvalsning. Materialet lindas normalt på rulle efter valsningen för att underlätta hanteringen i stålverk och vid transport. För att uppnå full korrosionsskydd måste stålet, oavsett om det är varm- eller kallvalsat, glödgas (värmebehandlas) och sedan betas genom nedsänkning i starka syror. Glödgat och betat utförande har benämningen 1D. En annan vanlig ytkvalitet är 2B, som uppnås genom en avslutande mycket lätt kallvalsning som förbättrar ytans finish och tjocklekstolerans. Som ett alternativ till glödgning i luft kan värmebehandling utföras i en skyddande atmosfär (blankglödgning), och efter avslutande lätt kallvalsning uppnår materialet en nästan spegelblank yta som kallas 2R.

Den omfattande användningen av rostfri plåt och band för dekoration eller i hygieniska tillämpningar innebär att dessa produkter även finns med olika slags mekanisk ytfinish såsom polerade (våt- och torr-) eller, där de estetiska kraven är höga, som borstade. Genom ytbeläggning kan man också få en finish som är lätt att rengöra och resistent mot fingeravtryck. Rostfri plåt och band kan också ges en ytstruktur genom mönstervalsning där båda sidor struktureras, eller så kallad Deco där bara ena sidan struktureras. Denna process i kombination med borstad yta är inte bara estetiskt tilltalande, utan den ökar även styvheten och hållfastheten samtidigt som motståndet mot repor och nötning förbättras. Rostfria band och plåt med ytfinish av hög kvalitet skyddas normalt av plastfilm för att undvika skador under hantering och transport.

Rostfria stålsorter som går att få som band och plåt är:

 • Austenitiska stål, både standardsorten med 18 % krom och 8 % nickel och så kallade syraresistenta sorter med högre innehåll av nickel och tillsats av molybden,

 • Ferritiskt stål med ca 17 % krom med bra korrosionsskydd,

 • Duplex-sorter som kombinerar utmärkt korrosionsskydd med relativt hög hållfasthet, och

 • Värmebeständigt rostfritt stål med högre nivå av krom, kisel och sällsynta jordartsmetaller, som kan användas i tillämpningar där
  temperaturen överstiger 1 000 °C.

Plåt och band i rostfritt stål används i ett brett spektrum av tillämpningar: vitvaror och köksutrustning, bearbetning av mat och dryck, fordon, tillverkning av massa och papper, kemisk produktion, vattenrening, möbler, sjukhus och inte minst i byggsektorn för fasader, yttertak och inredningsdetaljer. Det är ganska vanligt att plåt eller band klipps eller skärs i standard- eller kundspecifika längder och bredder. 

Köp online

Ett kvartovalsverk är ett varmvalsverk med fyra valsar, varav två är arbetsvalsar och två är stödvalsar. Rostfritt stål är svårt att varmvalsa, och att tillverka rostfritt med godtagbara toleranser kräver kraftfulla valsverk såsom kvartovalsverk. Den normala tjockleken för kvartoplåt i rostfritt stål är 15–50 mm men tjockare plåt går också att få. Liksom med varmvalsad tunnplåt är startformatet ett stålämne men till skillnad mot tunnplåt, som lindas på rulle efter valsning, tillverkas kvartoplåten platt. Den resulterande råplåten kan efter trimning av kanterna levereras som den är eller delas upp i mindre längder och bredder. På samma sätt som bandplåt kräver rostfri kvartoplåt glödgning och betning efter valsningen (1D-utförande).

Rostfria stål i kvartoplåtsformat:

 • Austenitiska stål, både standardsorten med 18 % krom och 8 % nickel och syraresistenta sorter med högre innehåll av nickel och som även innehåller 2-3 % molybden.

 • Värmebeständigt rostfritt stål med högre kromhalt som är legerat med kisel och sällsynta jordartsmetaller för att kunna användas i tillämpningar där temperaturen överstiger 1 000 °C.

Kvartoplåt i rostfritt stål används ofta i tyngre industriella konstruktioner. Exempel på tillämpningar är massa och papper, marin och offshore, energiproduktion och tillverkning av kemikalier.

Köp online

Tillverkningen av rostfri stång börjar med ett stränggjutet stångämne eller en smälta som sedan får sin form i ett varmvalsverk för stång. Valsar i olika form används för att producera en rad dimensioner och tvärsnitt, t.ex. runda, kvadratiska, rektangulära, sexkantiga eller vinklade profiler. Liksom med andra former av rostfritt stål måste stängerna glödgas och betas, annars blir korrosionsmotståndet försämrat. Ett undantag är skalad eller svarvad rundstång som bara behöver glödgas, eftersom ytoxiden från värmebehandlingen försvinner vid maskinbearbetning.

För bättre dimensionstolerans kan rostfria stänger slipas (rundstång) eller kalldras (rundstång och sexkantsstång). Dimensionstoleransen för rundstång blir då ISO h9 vilket innebär ett toleransintervall för diameter på ca 0,1 mm eller mindre, beroende på dimension. Dessutom är diametertoleransen för maskinbearbetad stång (skalad eller svarvad) bättre än i glödgat och betat tillstånd.

Rostfri stång används ofta i verkstadskomponenter, och bearbetbarhet är alltså en viktig faktor. Om bearbetningsegenskaperna är avgörande finns det rostfria automatstål med förhöjt svavelinnehåll, men den ökade bearbetbarheten uppnås på bekostnad av korrosionsresistensen. För övriga sorter kan rostfri stång behandlas med kalcium i smältningsstadiet, vilket förbättrar bearbetbarheten utan att försämra korrosionsegenskaperna och utan att analysmässigt avvika från normen.

Följande rostfria stål finns som stång:

 • Austenitiska stål, 18 % krom och 8 % nickel, både standard och automatstål, samt flera höglegerade sorter som är resistenta mot syror och korrosion i saltvatten.

 • Värmebeständigt rostfritt stål med högre kromhalt som är legerat med kisel och sällsynta jordartsmetaller för att kunna användas i tillämpningar med höga temperaturer.

 • Höghållfasta duplex-sorter med bra korrosionsskydd för saltvattenstillämpningar.

 • Martensitiskt rostfritt stål som levereras i seghärdat tillstånd och som har hög hållfasthet och måttligt korrosionsskydd.

Som ovan nämnts används rostfri stång ofta för maskinkomponenter där det krävs motståndskraft mot korrosion, ofta i kombination med hög hållfasthet. Exempel är olika processindustrier, tillverkning av mat och dryck och olika tillämpningar inom marin- och offshore-sektorerna.

En speciell stångprodukt som är värd att nämnas är rostfri armeringsstång. I vissa fall kan korrosion i vanliga armeringsstål orsaka allvarlig försämring av betongkonstruktioner, och armering tillverkad av rostfritt stål är därför ett alternativ som är värt att överväga. Rostfritt armeringsstål kan vid behov levereras i duplex-sorter med samma hållfasthet som vanligt armeringsstål men med enastående korrosionsbeständighet. Om det behövs kan rostfritt armeringsstål levereras längdkapat och formböjt klart för direkt användning på byggplatsen.

Köp online

Rör av rostfritt stål är en mycket vanlig produkt och det finns två grundläggande typer: sömlösa rör, som oftast tillverkas genom extrudering av billets, och svetsade rör och hålprofiler, som produceras av rostfri tunnplåt som rullformas till rör eller till kvadratisk eller rektangulär form och som sedan svetsas. Hålprofiler är en annan benämning på sömlösa rör med större väggtjocklek.

Tibnor erbjuder ett brett sortiment av dimensioner och sorter av olika slags rör:

 • Svetsade hålprofiler med tjocklek upp till 12 mm, vanligen kvadratiska eller rektangulära, men även med begränsad tillgång i runt format med tunnare väggar. Kvadratiska rör har plana ytor och motsvarande styrka i alla huvudriktningar. Ytutförandet är antingen råbearbetat, dvs. enbart svetsområdet har slipats, eller slipat över hela ytan. Användningsområden för hålprofiler är byggnader där hygienen är viktig, till exempel livsmedelsfabriker och sjukhus, men även kontorsbyggnader och flygterminaler. Kvadratiska rör används ofta av arkitekter för dekorativa element i dörrar, fasader och i utmanande offentliga miljöer som tunnelbanestationer, gångbryggor med mera. Profiler med tjockare väggar kan användas för bärande element i offentliga eller industriella byggnader och minimerar underhållskostnaderna jämfört med vanligt stål.

 • Svetsade runda rörprofiler är normalt tunnväggiga och används oftast för transport av vätskor eller gaser. Ytutförandet är i allmänhet antingen glödgat och betat eller blankglödgat. Typiska användningsområden är kemisk och petrokemisk industri, pappersproduktion samt livsmedels- och läkemedelsindustrin. Produktionsanläggningar i dessa segment går med kontinuerlig drift, vilket ställer krav på tillförlitlig funktion och låga underhållskostnader. Inom livsmedelsindustrin är enkel rengöring också ett grundläggande krav, vilket betyder att ytans utförande måste vara av hög kvalitet, både på utsidan och insidan.

 • Sömlösa rostfria rör behövs när tillämpningarna kräver tjockare väggar, eftersom tillverkningsförfarandet för svetsade rör och profiler begränsar den väggtjocklek som kan uppnås. Dessutom är sömlösa rör ett bättre alternativ när högt korrosionsmotstånd är ett absolut krav. Typiska användarsegment är kärnkraftsproduktion, produktion av petrokemiska produkter, massa- och pappersindustrin samt utvinning av olja och gas.

 • Hålprofiler används i framställningen av bearbetade komponenter med hål. Genom att välja en hålprofil med dimensioner som passar ihop med den slutgiltiga produkten kan man minska både mängden förbrukat material och bearbetningskostnaderna. För sömlösa rör och hålprofiler har Tibnor ett nära samarbete med Sandvik Materials Technology som är ett världsledande företag inom sömlösa rör och hålbalkar i rostfritt stål.

Rörprodukter i rostfritt stål finns i allmänhet att tillgå i austenitiska stålsorter, både sorter med 18 % krom och 8 % nickel och syraresistenta sorter med högre innehåll av nickel och 2-3 % molybden.

Köp online

Rördelar används för att koppla samman rörsektioner i ett rörsystem och för att ansluta instrument, ventiler, pumpar och annan utrustning. Dessutom måste flödet av vätska eller gas ibland ändra riktning, förgrenas, reduceras eller stoppas helt.

Rördelar kan delas in i ett antal huvudgrupper, och inom varje grupp finns flera dimensioner. Stålsorterna i rördelarna måste förstås vara i paritet med det material som valts för rören, både vad gäller korrosionsskydd och tryckklass. De huvudsakliga typer av rördelar som Tibnor erbjuder är böjar, T-kopplingar, koner, flänsar, klämmor, nipplar och bussningar.

Det breda utbudet av rördelar i rostfritt stål är ett komplement till Tibnors omfattande lagerhållning av rör och därigenom kan vi erbjuda en komplett lösning för rör och rörsystem. I detta syfte samarbetar vi med Outokumpus Stainless Tubular Products som är en av de ledande producenterna i världen av rostfritt stål och rördelar.

Köp online

Legeringstillägg

Här kan du ladda ner aktuellt legeringstillägg. 

 

Läs mer

Legeringstillägg

Här kan du ladda ner aktuellt legeringstillägg:

 Månad Nedladdningsbar PDF
 Juni 2020  Ladda hem fil
 Maj 2020  Ladda hem fil
 April 2020  Ladda hem fil
 Mars 2020  Ladda hem fil
 Februari 2020  Ladda hem fil
 Januari 2020  Ladda hem fil
 December 2019  Ladda hem fil
 November 2019  Ladda hem fil
 Oktober 2019  Ladda hem fil
 September 2019  Ladda hem fil
 Augusti 2019  Ladda hem fil
 Juli 2019  Ladda hem fil
 Juni 2019  Ladda hem fil
 Maj 2019  Ladda hem fil
 April 2019  Ladda hem fil

 

Prisutveckling

För dig som är intresserad att se prisutvecklingen på rostfri plåt har vi gjort en prisjämförelse mellan fyra utvalda stålsorter. Jämförelseobjekt är 2 mm plåt med 2B yta. Studera våra grafer över grund- och effektivprisens utveckling. 

 

Vill du fördjupa dig i siffror kan ta reda på mer i denna excelfil.

 

Läs mer

Prisutveckling rostfri plåt under 2 år

För dig som är intresserad att se prisutvecklingen på rostfri plåt har vi gjort en prisjämförelse mellan fyra utvalda stålsorter. Jämförelseobjekt är 2 mm plåt med 2B yta. Se nedan för grafer över grund- och effektivprisets utveckling.

Om du vill du vet mer om prisutveckling kan du ladda hem vår Excel om rostfri prisutveckling som uppdateras kontinuerligt.

Ladda hem fil (75Kb)

 

Hardanger Bestikk
Plåtplockmaskin, Eskilstuna, Tibnor

Ladda ner

Download thumbnail
Svenska
PDF
1,11 Mb
Download thumbnail
Svenska
PDF
1,11 Mb
Download thumbnail
Svenska
PDF
751 Kb
Download thumbnail
Svenska
PDF
751 Kb
Download thumbnail
Svenska
PDF
2,91 Mb
Download thumbnail
Svenska
PDF
2,91 Mb