5

Armering och byggstål

Stort utbud av armeringsstål, armeringsnät och byggstål

 

Det är bekvämt och enkelt med en leverantör som täcker hela behovet av armering och som samtidigt blir en värdefull partner för materialbearbetning, lagerhållning och distribution. Tibnor har marknadens mest kompletta sortiment inom armering. Det omfattar alla typer av byggnation. Vi har också alla de armeringstillbehör som du behöver. Genom att välja en lösning där vi levererar produktionsanpassad armering till dig, blir din byggnation effektivare. Kontakta våra armeringspecialister redan på konstruktionsstadiet så hjälper vi dig att skapa den mest kostnadseffektiva lösningen för ditt projekt.

Produktionsanpassning armering

Anpassning efter dina behov

Tibnor erbjuder produktion av inläggningsfärdig armering och rullarmering samt svetsade konstruktioner.

Läs mer

Produktion

Vid behov kan Tibnor leverera godkända, prefabricerade armeringselement som tillverkas i våra specialanpassade verkstäder. Stången eller tråden längdkapas och bockas i enlighet med konstruktionsritningarna och de bearbetade elementen levereras direkt till byggplatsen. Dessutom har vi möjlighet att leverera kompletta och färdiga armeringsmoduler, till exempel för pelare eller balkar. Om denna sortens bearbetning kan genomföras inomhus istället för på anläggningsplatsen uppnås självklart fördelar både i fråga om kvalitet och säkerhet.

Linköping

Tjänster:

  • Skärning

  • Bockning

  • Svetsning

Digitala tjänster

Förenkla vardagen

Det ska vara enkelt att göra affärer med Tibnor. Med en rad digitala tjänster ger vi dig därför möjlighet att skapa de rutiner som passar dig och din verksamhet bäst.

Läs mer

E-handel

Tibnors e-handelslösningar förenklar och effektiviserar både administration och logistik. Fördelarna är många:

  • Du sparar tid: mindre dokumenthantering, möjlighet till svar direkt och kortare ledtider. 

  • Du kan känna dig trygg: order och avrop registreras direkt i vårt affärssystem och du får en automatisk bekräftelse. Felkällorna blir färre och mängden manuella arbetsmoment och kommunikationsled minskar. 

  • Du frigör tid för annat: dina maskinoperatörer kan om du så önskar själva söka material och kontrollera tillgängligheten. Om du väljer att kommunicera via EDI kan ni avropa/boka direkt via ert eget produktionssystem. 

Tibnors sortiment av armeringsprodukter och byggstål

Tibnor lagerhåller armering i form av rak stång som uppfyller kraven i den svenska standarden SS 212540 som i sin tur baseras på SS-EN 10080 – den förstnämnda är en relativt ny standard som introducerades 2011 och reviderades 2014. Stålsorten är K500C-T som också kan användas i projekt där sorterna K500 AB eller K500 B föreskrivs. Prefixet "K" indikerar kamstång medan 500 avser minsta sträckgräns i N/mm2. Suffixet "C" innebär att ration mellan brott- och sträckgräns ska ligga i intervallet 1,1-1,35 samtidigt som minsta förlängning är bättre än 7,5 %.

Bokstaven "T" i namnet avser att stålet har värmebehandlats i linjen. Den vanligaste processen för detta är "Tempcore" varvid stålet efter valsning passerar en kyllåda och utsätts för snabb vattenkylning så att det härdas. När det lämnar lådan anlöps det med rest värmen som är kvar i materialet. På så vis kan en relativt hög sträckgräns för K500 C-T-stålet uppnås på ett kostnadseffektivt trots att basanalysen är tunn.

För tillämpningar i en krävande miljö, exempelvis där betongen utsätts för saltvatten, bör armeringsstång av rostfritt stål övervägas. För smidig armering av betonggolv eller våningsplan utgör rullarmering ett attraktivt alternativ. Dessa rullar består av armeringsstång i anpassad längd som najas ihop och och najtråden tvinnas därefter ihop till rätt avstånd mellan järnen så att de kan rullas på plats med stora tidsbesparingar som resultat. En bättre ergonomi för personalen är ytterligare en bonus. Tibnor kan också vid förfrågan erbjuda rullarmering för broöverbyggnader som uppfyller kraven i Svensk Bronorm från 2002. 

Köp online

Nät produceras genom motståndssvetsning av klippta längder varm- eller kallprofilerat armeringsstål i svetsautomater. Stålet i de nätprodukter som lagerhålls av Tibnor uppfyller kraven för sorterna NK500AB-W och NP500AB-W i enlighet med SS 212540. Suffixet "AB-W" innebär att stången har kalldragits så att ratiot mellan brott- och sträckgräns är minst 1,08 och brottförlängningen är mer än 3 %. "NK"-versionen har kammar medan beteckningen "NP" står för intryckningar.

Nät används vid armering av golv, våningsplan och väggar. Det ger avsevärda fördelar framför lös armering, som till exempel enklare utläggning och positionering, färdiga avstånd mellan individuella element och mindre behov av najning. Förutom de armerande egenskaperna fungerar armeringsnät också som en broms för eventuella krympsprickor, särskilt när betongen läggs på mark.

Tibnor erbjuder två sorters armeringsnät: standard och så kallat fingerskarvat. I standardnät sticker de horisontella järnen inte ut förbi de vertikala i nätets kant i någon större utsträckning. Den enskilda rutans dimension är 150 eller 200 mm.  I fingerskarvade nät sticker däremot järnen ut på en sida både på dom liggande och stående järnen. Utsticket är större på ena sidan än den andra. De enskilda rutornas dimension i fingerskarvat nät är 100/150 mm och de utstickande "fingrarnas" längd är maximalt femtio gånger trådtjockleken.

Ett stort problem med standardnät är att armeringens tjocklek vid överlappningar mellan olika sektioner ibland blir så stor att det är svårt att få plats med den armering som krävs. Detta blir särskilt problematiskt om betongavsnittet är tunt, om dubbel armering är föreskriven eller om nätet ska kombineras med individuella stänger. Med fingerskarvad armering förvinner problemet eftersom individuella nätsektioner överlappas vid "fingrarna" och höjden som mest blir två tråddiametrar. Ytterligare fördelar är att det tätare nätet är tillräckligt starkt för att byggpersonalen ska kunna stå på det och att den effektiva höjden överensstämmer bättre med armeringsberäkningarna. Dessutom är det fingerskarvade nätets vikt för en given yta 5-10 % lägre än standardnätets. Både standardnät och fingerskarvat nät kan beställas i specialformat och moduler som kräver bockning, klippning och svetsning i våra specialanpassade verkstäder. Sådana prefabricerade element och moduler kan ofta positioneras direkt i konstruktionen utan någon ytterligare modifiering.

Köp online

Ancon mekanisk armeringsskarv, koniskt gängad, stärker konstruktionen, minimerar spill, bibehåller hållfastheten i skarven och är oberoende av betongens kvalité. Minskar materialkostnaden då färre stänger används. Stor fördel vid användning där det är trångt med överlappsskarvad armering, eliminerar överlappsskarvar i områden med hög belastning, högre skjuvbelastningskapacitet för pelare och förbättrar den lågcykliska utmattningshållfastheten. Vi har även armeringsdistanser och överkantsstöd som används för att placera armeringen rätt i betongen.

Köp online

Tibnor erbjuder två kompletta system av skyddsräcken. Vårt utbud är profilerna  Mini-W och Kohlswa som täcker olika användningsområden. Profilerna används inom industrin som skydd för maskiner, väggar, pelare, tankar och fasader, avgränsar gångvägar och planteringar. Ett annat stort användningsområde är P-hus och parkeringsplatser. Kohlswa profilen är också godkänd som sidoräcke på vägar. Nämnda profiler finns för omgående leverans från vårt lager. Vi kan också leverera Europa profil (W-profil) med leveranstid från våra leverantörer. 

Köp online

Klipp- och bockningsmaskin armering, Tibnor

Ladda ner