5
övriga metaller

Övriga metaller

Stort utbud av koppar, mässing, zink, nysilver, brons, bly och tenn

 

Vårt sortiment av övriga metaller innehåller främst koppar och mässing men även metallerna zink, nysilver, brons, bly och tenn. 

Kopparn har en estetiskt tilltalade rödbrun färg med karakteristisk lyster. Metallen är mjuk, bockbar och mycket formbar. Hållfastheten kan ökas upp till tio gånger med kallbearbetning genom valsning eller tråddragning. Kopparns mest framträdande egenskap är dess höga termiska och elektriska konduktivitet. Här överträffas kopparn endast av silver. Bästa konduktivitet uppnås när metallen är ren och inte kallbearbetad. Eftersom metallen är ädel har den god motståndskraft mot korrosion i syresatt vatten och svaga syror.

Koppar kan svetsas, lödas och hårdlödas med hänsyn tagen till den höga värmekonduktiviteten. Deoxiderad koppar och elektrolytisk koppar som inte kontaminerats med syre är lättast att svetsa. I likhet med andra mjuka metaller som aluminium och mjukt stål är kopparn relativt svår att maskinbearbeta, men maskinbearbetningen blir enklare om materialet är kallbearbetat.

Till de mest välkända vardagstillämpningarna för koppar hör elkablar och vattenrör.

Med väl avvägda kombinationer av kallvalsning och glödgning är det möjligt att åstadkomma band och plåt med olika grader av mekanisk hållfasthet från helt mjuk (glödgad) till halvhård och helhård. Kallvalsat/glödgat material har bättre ytfinish och snävare tjocklekstoleranser än varmvalsat.

Alla plana produkter som lagerhålls är antingen deoxiderade eller syrefria vilket innebär att sammafogning genom hårdlödning eller svetsning kan ske problemfritt. Plana CW008A-produkter används för tillämpningar där hög elektrisk konduktivitet krävs, till exempel kommutatorer i elmotorer. CW024A används i värmeväxlare, kylsystem och i byggtillämpningar där motstånd mot atmosfärisk korrosion kombineras med tilltalande estetik, exempelvis tak eller fasadbeklädnader. Över tid utvecklar kopparplåt som kommer i kontakt med luft den karakteristiska ärgen, ett oxidlager med grön lyster vars exakta nyans varierar beroende på mängden salt i luften.

Kopparstång framställs genom varmsträngpressning. Stängerna kan sedan kalldras för förbättrad hållfasthet, tolerans och ytfinish. CW008A-sorten kännetecknas av hög elektrisk konduktivitet används ofta i högspännings- och starkströmstillämpningar såsom kontakter, samlingsskenor eller strömbrytare. Tibnor erbjuder också Cuponal, en kopparklädd aluminiumstång som finns i olika plattstångsdimensioner. I denna produkt kombineras aluminiumets låga vikt med kopparns korrosionsskydd och estetiska tilltal. Viktbesparingen är stor: en Cuponal-stång i formatet 100x10 mm väger bara 3,6 kg/m jämfört med 8,9 kg/m för motsvarande stång i ren koppar.

I sin enklaste form är mässing en legering av koppar och zink, men den kan också innehålla ytterligare tillsatser som ökar korrosionsskyddet (aluminium, tenn, arsenik), hållfastheten (aluminium, järn, mangan) eller bearbetbarheten (bly). Mässing har en tilltalande färg som beroende på mängden zink i legeringen kan variera mellan rödgul, guld och gul. Den kan poleras högblankt och är därför populär till dekorativa föremål. 

Mässingens korrosionsmotstånd är sämre än kopparns. En särskilt svår korrosionstyp kallas avzinkning och sker när zinken korroderar och ofta lämnar kvar ett poröst, skört ytskikt bestående av mer eller mindre ren koppar. Ju högre zinkhalt, desto större risk för denna slags korrosion som kan uppstå (förvisso långsamt) också i vanligt kranvatten. Avzinkning kan motverkas med små mängder arsenik.

Mässing fogas enkelt till mässing eller andra metaller med lödning eller hårdlödning.

Liksom för koppar ökar kallvalsningen hållfastheten och hårdheten och tillsammans med rätt mängd glödgning kan olika hårdhetsnivåer tas fram, från mjuk (helt glödgad) till halvhård och helhård. Kallvalsat/glödgat material har bättre ytfinish och snävare tjocklekstoleranser än varmvalsat.

Stänger i enkla symmetriska format kan kalldras för förbättrad hållfasthet, ytfinish och tolerans.

Vanliga tillämpningar för mässingstångprodukter är infästningar, låsdelar, kugghjul och beslag för badrum och kök. Stängerna utgör också startmaterial för formning via varmsmide till ett stort urval av artiklar, till exempel kranar och andra beslag till vattensystem, dörrhandtag, fönsterhakar etc. Mässingsdetaljer i hushållet är ofta kromade, både när de är maskinbearbetade och smidda.

Beteckningen brons omfattar ett stort antal olika legeringar med koppar som bas. Klassisk brons är koppar legerad med främst tenn, men brons omfattar också aluminiumbrons (koppar-aluminium- och koppar-nickel-aluminium-legeringar), nickelbrons (koppar-nickel-legeringar) och berylliumbrons (koppar-beryllium-legeringar). Aluminiumbrons och berylliumbrons kan värmebehandlas för att uppnå högre hållfastighet.

Tennbrons har en rödaktig färg som påminner om koppar medan aluminiumbrons är gulaktigt och mer liknar mässing. Bronsets huvudsakliga karaktärsdrag är hög hållfasthet, god motståndskraft mot korrosion (mycket bättre än mässing) och utmärkt slitstyrka. Det senare i kombination med låg friktion mot de flesta andra metaller gör att brons ofta används i lager och bussningar i maskiner med rörliga delar. Aluminiumbrons uppvisar också bra högtemperatursegenskaper som till exempel kryphållfasthet. Den stora nackdelen med brons är att den är relativt svår att varm- eller kallforma och för många legeringar är gjutning det enda alternativet. Å andra sidan fungerar brons i allmänhet relativt bra vid maskinbearbetning.

Alla typer av brons kan lätt fogas med sig själva eller med andra metaller via metoder som lödning eller hårdlödning.

Tibnor lagerhåller ett standardsortiment kallvalsad plåt och bandplåt av sorten CW452K. Utöver fjädrar ingår bland tillämpningarna instrumentdelar, kondensorelement (både ändplåtar och kärl) och elektriska komponenter.

En kort sammanfattning över de bronslegeringar Tibnor levererar i stång- och rörform ges nedan. Vid förfrågan kan vi också leverera andra legeringar och utföranden.

Rödmetall

Typiska tillämpningsområden för rödmetall är kopplingar i vatten- och ångsystem, pumphus och lager och bussningar som utsätts för begränsad belastning.

Tennbrons

Tennbrons karakteriseras av mycket god slitstyrka och är lämplig för lager och bussningar med höga belastningar. Hus och komponenter till pumpar är andra exempel på tillämpningar för detta material.

Blytennbrons

Blytennbrons är det ultimata materialet till lager och klarar drift i mycket höga hastigheter i kontaminerad miljö och med otillräcklig smörjning. Den höga blyhalten bidrar med egenheten att främmande partiklar bäddas i lagret som kan fortsätta fungera.

Nickelaluminiumbrons

Nickelaluminiumbrons  har redan bra mekaniska egenskaper i gjutet skick, men kan förbättras ytterligare med värmebehandling. Nickelaluminiumbrons står emot korrosion från både syror och havsvatten och har av denna anledning många tillämpningar i marina miljöer i pumpdelar, lager, båtpropellrar och vattenturbiner.

På grund av den höga toxiciteten är användning av bly reglerad. Den mest välkända tillämpningen är blybatterier i fordon för vilka blyet görs hårdare i legeringar, men den mjukare rena metallen används också för beklädnad av kärl i kemiindustrin där det utmärkta korrosionsmotståndet är fördelaktigt.

Den rena metallen är ganska mjuk och har begränsad användning som konstruktionsmaterial. Dess mekaniska egenskaper kan emellertid förbättras i legeringar, främst med aluminium och koppar, och används då ofta i gjutformar. Zink har relativt gott korrosionsmotstånd i fuktig luft och används som beläggning på stål för att skydda det mot korrosion. Zinklagret appliceras antingen genom att föremålet doppas i smält metall (varmförzinkning) eller via elektrolys (galvanisering). Galvanisering har den fördelen att zinken fortsätter att ge skydd även om lagret skadas.

Den största andelen zink som produceras används vid galvanisering eller i bronslegeringar med koppar. Till andra tillämpningar för zink hör offeranoder på båtar, oljeplattformar och andra konstruktioner som utsätts för saltvatten samt minuspolen på torrcellsbatterier.

Nysilver är i princip en alfamässingsvariant med 60-65 procent koppar, 10-20 procent nickel och resten zink.  Nickeltillsatsen gör att den guldgula mässingsfärgen förändras till gulvit (med 10 procent nickel) eller silvervit (med 20 procent nickel). Silverlystern försvinner emellertid snabbt i luft och dekorativa föremål av nysilver får ofta också en krom- eller silverplätering. 

Nysilver uppvisar samma goda kallformningsegenskaper som alfamässing, men korrosionsmotståndet och hållfastheten är mycket bättre. I helhårt kallvalsat skick har nysilver bra fjädringsegenskaper och förekommer ofta i reläer. Det överlägsna korrosionsmotståndet ger också fördelar i maskiner som används i livsmedelsindustrin.

Övriga metaller som kan levereras via Tibnor är tenn och mjuklod.

Tenn

är en mjuk, silvervit metall. Tenn har starkt korrosionsmotstånd mot fuktig luft och många vätskor, även relativt sura. Av denna anledning är en vanligt förekommande tillämpning beläggning av stål som används för förvaring av mat. Det andra huvudsakliga användningsområdet för tenn är som beståndsdel i mjuklod. 

Mjuklod

Mjuklod omfattar ett stort antal olika legeringar som bygger på tenn, ofta tillsammans med bly. Tenn smälter vid ungefär 230 °C och en legering med 60  tenn och 40 % bly får ännu lägre smältpunkt. Denna lodlegering har använts och används fortfarande av elektronikindustrin, men trenden går mot blyfria lod som består av rent tenn med relativt små tillsatser av andra metaller såsom silver och koppar. 

Tibnors sortiment av stål och metaller