5

Övriga metaller

Stort utbud av koppar, mässing, zink, nysilver, brons, bly och tenn

 

Tibnor är Nordens största leverantör av stål och metaller. Vårt utbud täcker alla de behov som finns inom verkstads- och tillverkningsindustrin. Våra produkter finns i ett stort antal sorter med många värdefulla egenskaper. Låt ditt behov styra ditt val. Upptäck även alla möjligheter som erbjuds via våra bearbetningsenheter. Tillsammans med oss hittar du de bästa helhetslösningarna för materialval, produktionsanpassning och logistik samt utvecklar möjligheter som passar dina behov och önskemål. 

Produktionsanpassning metaller

Anpassning efter dina behov

Tibnor erbjuder bearbetning av metaller på de flesta tänkbara sätt.

Läs mer
Produktion

Eskilstuna, Sverige

Tjänster:

 • Kapning

 • Ändbearbetning

 • Översvarvning

 • Plastning

 • Trumling

 • Borrning

Produktion

Järvenpää, Finland

Tjänster:

 • Klippning

 • Slittning

 • Omhaspling 

 • Vinkelskärning

 • Kapning

 

Digitala tjänster

Förenkla vardagen

Det ska vara enkelt att göra affärer med Tibnor. Med en rad digitala tjänster ger vi dig därför möjlighet att skapa de rutiner som passar dig och din verksamhet bäst.

Läs mer

E-handel

Tibnors e-handelslösningar förenklar och effektiviserar både administration och logistik. Fördelarna är många:

 • Du sparar tid: mindre dokumenthantering, möjlighet till svar direkt och kortare ledtider. 

 • Du kan känna dig trygg: order och avrop registreras direkt i vårt affärssystem och du får en automatisk bekräftelse. Felkällorna blir färre och mängden manuella arbetsmoment och kommunikationsled minskar. 

 • Du frigör tid för annat: dina maskinoperatörer kan om du så önskar själva söka material och kontrollera tillgängligheten. Om du väljer att kommunicera via EDI kan ni avropa/boka direkt via ert eget produktionssystem. 

Tibnors sortiment av metaller

Kopparn har en estetiskt tilltalade rödbrun färg med karakteristisk lyster. Metallen är mjuk, bockbar och mycket formbar. Hållfastheten kan ökas upp till tio gånger med kallbearbetning genom valsning eller tråddragning. Kopparns mest framträdande egenskap är dess höga termiska och elektriska konduktivitet. Här överträffas kopparn endast av silver. Bästa konduktivitet uppnås när metallen är ren och inte kallbearbetad. Eftersom metallen är ädel har den god motståndskraft mot korrosion i syresatt vatten och svaga syror.

Koppar kan svetsas, lödas och hårdlödas med hänsyn tagen till den höga värmekonduktiviteten. Deoxiderad koppar och elektrolytisk koppar som inte kontaminerats med syre är lättast att svetsa. I likhet med andra mjuka metaller som aluminium och mjukt stål är kopparn relativt svår att maskinbearbeta, men maskinbearbetningen blir enklare om materialet är kallbearbetat.

Till de mest välkända vardagstillämpningarna för koppar hör elkablar och vattenrör.

Tibnor lagerhåller plåt/band, stång, rör och tråd. 

Köp online

I sin enklaste form är mässing en legering av koppar och zink, men den kan också innehålla ytterligare tillsatser som ökar korrosionsskyddet (aluminium, tenn, arsenik), hållfastheten (aluminium, järn, mangan) eller bearbetbarheten (bly). Mässing har en tilltalande färg som beroende på mängden zink i legeringen kan variera mellan rödgul, guld och gul. Den kan poleras högblankt och är därför populär till dekorativa föremål. 

Mässingens korrosionsmotstånd är sämre än kopparns. En särskilt svår korrosionstyp kallas avzinkning och sker när zinken korroderar och ofta lämnar kvar ett poröst, skört ytskikt bestående av mer eller mindre ren koppar. Ju högre zinkhalt, desto större risk för denna slags korrosion som kan uppstå (förvisso långsamt) också i vanligt kranvatten. Avzinkning kan motverkas med små mängder arsenik.

Mässing fogas enkelt till mässing eller andra metaller med lödning eller hårdlödning.

Tibnor lagerhåller plåt/band, stång, profil och rör

Köp online

Beteckningen brons omfattar ett stort antal olika legeringar med koppar som bas. Klassisk brons är koppar legerad med främst tenn, men brons omfattar också aluminiumbrons (koppar-aluminium- och koppar-nickel-aluminium-legeringar), nickelbrons (koppar-nickel-legeringar) och berylliumbrons (koppar-beryllium-legeringar). Aluminiumbrons och berylliumbrons kan värmebehandlas för att uppnå högre hållfastighet.

Tennbrons har en rödaktig färg som påminner om koppar medan aluminiumbrons är gulaktigt och mer liknar mässing. Bronsets huvudsakliga karaktärsdrag är hög hållfasthet, god motståndskraft mot korrosion (mycket bättre än mässing) och utmärkt slitstyrka. Det senare i kombination med låg friktion mot de flesta andra metaller gör att brons ofta används i lager och bussningar i maskiner med rörliga delar. Aluminiumbrons uppvisar också bra högtemperatursegenskaper som till exempel kryphållfasthet. Den stora nackdelen med brons är att den är relativt svår att varm- eller kallforma och för många legeringar är gjutning det enda alternativet. Å andra sidan fungerar brons i allmänhet relativt bra vid maskinbearbetning.

Alla typer av brons kan lätt fogas med sig själva eller med andra metaller via metoder som lödning eller hårdlödning.

Tibnor lagerhåller plåt och band. 

Köp online

På grund av den höga toxiciteten är användning av bly reglerad. Den mest välkända tillämpningen är blybatterier i fordon för vilka blyet görs hårdare i legeringar, men den mjukare rena metallen används också för beklädnad av kärl i kemiindustrin där det utmärkta korrosionsmotståndet är fördelaktigt.

Tibnor lagerhåller plåt. 

Köp online

Den rena metallen är ganska mjuk och har begränsad användning som konstruktionsmaterial. Dess mekaniska egenskaper kan emellertid förbättras i legeringar, främst med aluminium och koppar, och används då ofta i gjutformar. Zink har relativt gott korrosionsmotstånd i fuktig luft och används som beläggning på stål för att skydda det mot korrosion. Zinklagret appliceras antingen genom att föremålet doppas i smält metall (varmförzinkning) eller via elektrolys (galvanisering). Galvanisering har den fördelen att zinken fortsätter att ge skydd även om lagret skadas.

Den största andelen zink som produceras används vid galvanisering eller i bronslegeringar med koppar. Till andra tillämpningar för zink hör offeranoder på båtar, oljeplattformar och andra konstruktioner som utsätts för saltvatten samt minuspolen på torrcellsbatterier.

Köp online

Trangia

Ladda ner

Download thumbnail
Svenska
PDF
2,91 Mb
Download thumbnail
Svenska
PDF
2,91 Mb
Download thumbnail
Svenska
PDF
2,14 Mb
Download thumbnail
Svenska
PDF
2,14 Mb