5

Våra logistiklösningar

Stål och metaller från våra lager med korta ledtider

 

Vill du ha material från våra lager med korta ledtider, så att du själv slipper lagra stål och metaller och kan beställa mer så fort du behöver? Eller har du ett projekt där du behöver ett materialflöde helt utan störningar, dag efter dag? Vissa behöver snabba leveranser från lager, andra mer avancerade upplägg. Oavsett vilken situation du ställs inför kan Tibnor hjälpa dig. Vi är experter på att organisera materialflöden för att passa varje kunds unika produktion. Genom att vara en aktiv partner i din totala försörjningskedja av stål och metaller bidrar vi till din lönsamhet.

Vårt välutvecklade distributionssystem

Vi har ett väl utvecklat distributionssystem och erbjuder många olika logistiklösningar. Distribution kan ske med kran-ekipage enligt turbilschema eller reguljärtrafik, där samlastning med andra företags gods sker och där kunden lossar själv. Något som är bra ur miljösynpunkt.

Allt från leveranser på 24 timmar från lager till individuella materialflöden exakt anpassade för dina behov. Oavsett behoven vill vi att våra kunder ska kunna minska sin kapitalbindning och sin miljöpåverkan, samtidigt som de frigör resurser och ytor till sin kärnverksamhet.

Kloka logistiklösningar är till synes enkla, men de sparar tid och pengar för dig. Kontakta oss och berätta om dina behov och förutsättningar, så tar vi tillsammans fram den bästa lösningen.

 • Ledtid, produkt och leveransort definieras 

 • Lämpligt transportsätt väljs i samråd med dig

 • Vi har lång erfarenhet av både järnväg, båt, bil och flyg 

 • Våra transportspecialister kan ta fram den bästa lösningen

 • Effektiv lastning, transport och lossning

 • Trafiksäkert med minimerad risk för skada på produkten

 • Väderskyddade transporter 

 • Kranförsedda fordon finns att tillgå

 • Anpassad utrustning vid omlastning

 • Storstadskrav uppfylls när det gäller miljözoner och måttbegränsningar

 • Samlad leverans av alla beställda lagerprodukter oavsett produktslag 

 • Schemalagda leveranser med hög tillförlitlighet 

 • Hög fyllnadsgrad genom geografiska distributionsområden vilket leder till minskad miljöpåverkan 

 • Vi kan leverera dagen efter order

 • Få hanteringar vilket minskar risk för skador på produkten 

 • Långsiktighet då våra transportörer och dess chaufförer förstår våra kunders behov 

 • Vi följer upp vårt distributionssystem kontinuerligt när det gäller service, effektivitet, kvalitet och miljö

För att minska ditt behov av eget lager tillhandahåller vi plats i färdigvarulager för produktionsanpassade komponenter enligt dina specifika behov. Vi sköter lagerhållningen och ser till att produkterna är redo att levereras direkt in i din tillverkning efter avrop. Vi levererar även materialsatser från vårt färdigvarulager. Det innebär att vi sampackar flera olika artiklar i en och samma pall som passar direkt in i din produktion.

På det här sättet kan du enkelt korta ledtiderna. Det enda du behöver göra är att teckna ett avtal med oss.

För alla produkter finns ett standardemballage för att materialet skall packas på bästa möjliga sätt. Om det finns önskemål om speciellt utförande av hur du vill ha materialet packat och levererat är emballeringsmöjligheterna många. Vi packar efter dina önskemål och ger dig därmed en mer lätthanterlig produkt, som passar direkt in i din hantering av materialet och underlättar för din fortsatta produktion.

Om du behöver en speciell utformning av palletiketter finns möjligheten att få dessa anpassade efter dina behov. I vissa logistikflöden kan dessa spela en betydande roll. Det är något vi förstår och kan anpassa efter ditt företags logistiska flöde.