text.skipToContent text.skipToNavigation

Våra medarbetare är vår största tillgång

Tänk dig att du arbetar i en jordnära och vänlig miljö i den nordiska industrins framkant. Vi är en del av dess konkurrenskraft. Letar du efter utmaningar? På Tibnor får du ansvar redan från start. Vi vill hela tiden utvecklas som företag och också stödja våra medarbetare i att utvecklas. Jobba på Tibnor – kom till oss och låt oss göra skillnad tillsammans.

Låt oss göra skillnad tillsammans

Vad intresserar dig?

Säkerhet är kärnan i vår kultur

Säkerhet handlar om att kunna gå hem oskadd efter jobbet och vara med sina nära och kära. Säkerhet handlar om människor och vi bryr oss om dem. Vi är medvetna om alla de risker som finns i vår logistik och produktion och därför är det viktigt att vi minskar dem systematiskt varje dag.

Tibnors gemensamma mål är noll olycksfall. Hur kommer vi dit? Genom att tillsammans fokusera på säkerheten i vårt dagliga arbete. På Tibnor är säkerhet något som rör alla, inte bara produktionen utan även sälj- och supportfunktionerna. Säkerhet handlar om oss alla, bara det att innehållet i säkerhetsarbetet varierar beroende på organisation. Vi fokuserar på att identifiera risker, minska dem och lära oss utav dem. Vi vill försäkra oss om att samma skador och olyckor aldrig återkommer igen. Vi

vet också att den mänskliga faktorn har en stor inverkan på säkerhetsriskerna och det är därför säkerhetsarbetet handlar om att arbeta med människor.

På Tibnor, kommer Säkerheten alltid först – det är den devis vi lever efter varje dag!

Lean är vägen framåt

På Tibnor utvecklar vi kontinuerligt våra arbetssätt utifrån vår lean filosofi “SSAB One”. Ständiga förbättringar innebär konstant lärande och dagliga förbättringar.

Vi måste ständigt förbättra oss för att hålla oss relevanta på marknaden - för våra kunder, våra medarbetare och för samhället. Hur säkerställer vi det? På Tibnor utvecklar vi våra arbetssätt utifrån vår lean filosofi “SSAB One”. Vi arbetar på detta sätt i alla team och i alla länder för att säkra Tibnors konkurrenskraft, eliminera slöserier i våra flöden, öka effektiviteten i våra arbetssätt och processer och för att skapa engagemang bland alla medarbetare som medverkar i det arbetet.

I stort sett har alla våra team, i alla länder, dagliga eller veckovisa möten för att hantera teamens arbetsbelastning och för att hitta avvikelser och förbättringsområden. Vi fokuserar också på problemlösning i alla team för att förbättra det så kallade “normalläget”. Tanken är att använda allas kunskap för att bli bättre tillsammans. Det är så vi skapar engagemang på Tibnor.

Mångfald på Tibnor

På Tibnor respekterar vi alla och accepterar inte att någon blir sämre behandlad på grund av kön, sexuell läggning, ras, etnisk bakgrund, ålder, religion eller övertygelse.

Vi är övertygade om att mångfald berikar vår affärs- och företagskultur. Som en del av SSAB-koncernen arbetar vi nära kunder och leverantörer i hela världen. För att på bästa möjliga sätt kunna uppfylla deras behov måste vi förstå allas synsätt och kultur. Likaså anställer vi män och kvinnor från olika geografiska områden, människor som har olika kompetenser och erfarenheter och som har arbetat hos oss under olika tidsperioder. Som företag strävar vi efter att ge alla våra medarbetare lika möjligheter att utvecklas inom företaget och att känna sig inkluderade.

Hållbarhet är en central drivkraft för Tibnors verksamhet

På Tibnor har vi tre fokusområden inom hållbarhet på samma sätt som SSAB, vårt moderbolag:

  • Hållbar verksamhet
  • Hållbart erbjudande
  • Ansvarig partner

Hållbar verksamhet
Hållbar verksamhet innebär att vi arbetar för att minska miljöpåverkan i vår verksamhet. Vi har bland annat initiativ på gång för att öka fyllnadsgraden i våra transporter och minska energiförbrukning och skrot. 

Hållbart erbjudande
Hållbart erbjudande innebär att vi är mer uppmärksamma på våra produkters och tjänsters miljö- och samhällspåverkan där vi bland annat fokuserar på lokal anskaffning. Vi erbjuder bland annat SSABs avancerade höghållfasta stål och seghärdade stål som är starkare, lättare och även mer hållbara. Vi är stolta över att vara en del av SSAB-koncernen, som har inlett en hållbarhetsresa som revolutionerar stålet under hela dess livscykel – från tillverkning till slutanvändning och med en återvinningsgrad på 100 procent. Idag släpper SSABs masugnar ut 7 % mindre CO2 än genomsnittet i EU, men SSAB vill mer än så. Genom innovationer i HYBRIT-projektet kommer ståltillverkningen att vara fossilfri år 2045. Läs mer på SSABs webbplats

Ansvarig partner
Fokusområdet ansvarig partner innebär att vi har pågående initiativ inom hälsa och säkerhet men även kopplade till mångfald och affärsetik.

Låt oss göra skillnad tillsammans

Kom till oss idag!

Lediga tjänster