text.skipToContent text.skipToNavigation

Rundstång SS 2225

2225M/25CrMoS4 är ett låglegerat (krom-molybden) seghärdningsstål med relativt låg kolhalt. Stålet har M-behandlats för att uppnå förbättrad skärbarhet. Materialet levereras i värmebehandlat (seghärdat) tillstånd varför ytterligare värmebehandling normalt inte är nödvändig.

Vi har valt att lagerhålla stång som seghärdats för att uppfylla kraven avseende hårdhet och hållfasthet i den svenska normen SS 2225. De mekaniska egenskaperna är likvärdiga med eller överträffar dem som föreskrivs för stål 25CrMoS4 i SS-EN ISO 683 - 2. I likhet med 25CrMo4 minskar den garanterade nivån för sträckgränsen, brottgränsen och hårdhet med ökande dimension även om nivåerna är fixerade inom bestämda diameterintervaller. Till skillnad från 25CrMo4 i SS-EN ISO 683 - 2 garanteras slagseghetsnivån till 27 J eller bättre vid -20°C. För fullständig information om de mekaniska egenskaperna som gäller för en given stångdimension se vår stålvalsguide eller databladet för 2225M/25CrMo4.

I vårt lagerprogram för 2225M är stång med diameter >20 mm skalsvarvad medan dimensioner 10 - 20 mm är kalldragna. Det sistnämnda omfattas då av standarden SS-EN 10277 - 5 och de relevanta utförandena är ”+QT” (seghärdad) och ”+C” (kalldragen). Diametertoleransen för kalldragen stång är h10 (ISO 286 - 2).

2225M har relativt låg kolhalt så svetsning är möjlig även om förvärmning rekommenderas för allt annat än mycket små detaljer. Maskinbearbetning av seghärdade stål anses allmänt som besvärlig men M-behandlingen av 2225M underlättar betydligt i detta avseende.

Om applikationen fordrar en slitstark yta lämpar sig 2225M väl för ytbehandling genom såväl induktionshärdning som nitrering. Stålet kan även vid behov sätthärdas.

Välj variant

* Kvantitetstillägg tillkommer för mindre kvantiteter i varukorgen