text.skipToContent text.skipToNavigation

Rundstång Slipad CEAX C45E

C45E är ett s k maskinstål, ett enklare stål med kolhalt kring 0,45%. Den relativt höga kolhalten gör att stålet är lämpligt att såväl seghärda som induktionshärda. Det låga legeringsinnehållet betyder dock att lyckad seghärdning är möjlig endast för mindre dimensioner. 

Stålet C45E är standardiserat i SS-EN ISO 683 - 1. SS-beteckningen är 1672. Vi har valt att lagerhålla material med beteckning C45R vars enda analysmässiga skillnad gentemot C45E är att svavelhalten är kontrollerad, detta för att främja maskinbearbetbarheten. Den minsta tillåtna sträckgränsen vid dragprovning av C45E varierar beroende på diameter över intervallet 310 - 280 MPa. Intervallet för brottgräns är 590 - 740 MPa och för hårdhet 165 - 220 HB oberoende av diameter. 

Diametertoleransen för C45E-stång i slipat utförande är god, nivå h8 enligt definitionen i ISO 286 - 2. Ytfinheten uttryckt som Ra är bättre än 0.6 µm. Dessutom är stången väldigt rak med pilhöjd som mest 0,0001 gånger stångens längd. 

Svetsning av C45E är möjlig men detaljerna bör förvärmas om inte de är ganska små. Maskinbearbetbarheten är mycket god med korta spånor som är väl anpassad för obemannad operation. 

Om applikationen kräver det passar C45E utmärkt för ythärdning genom induktionshärdning. Stålet kan även nitrerhärdas med goda resultat. Dessutom kan hållfastheten höjas genom seghärdning men härdbarheten är inte särskilt bra och härdningen fungerar bäst med vatten eller polymer som kylmedel. 

Välj variant

* Kvantitetstillägg tillkommer för mindre kvantiteter i varukorgen