text.skipToContent text.skipToNavigation

Cylinderrör RTU ST 52.0

E355 är analysmässigt identisk med S355 men beteckningen ”E” visar att det är fråga om en rörprodukt. RTU är en förkortning för engelska ”Ready To Use” vilket ska framföra att rören kan användas direkt som mantlar i cylindrar av enklare typ där hydrauliktrycket inte är så högt. RTU rören tillverkas utgående från plåt som formas till ett rör genom bockning för att sedan svetsas ihop. Efterföljande kalldragning av rören höjer hållfastheten och förbättrar toleranser. RTU rören är ganska tunnväggiga, max 5 mm väggtjocklek. 

Svetsade kalldragna rör i stål E355 standardiseras i SS-EN 10305 - 2. Kalldragning höjer stålets sträckgräns högst väsentligt från lite mer än 355 MPa i utgångsplåten till mer än 590 MPa i de färdiga rören. Brottgränsen höjs också men inte lika mycket som sträckgränsen och förlängningen blir mindre till följd av kalldragningen. 

Den utvändiga toleransen av RTU-rören stipuleras i SS-EN 10305 - 2. Invändigt är toleransen H9 som definieras i ISO 286 - 2. Den invändiga ytfinheten uttryckt som Ra är 0,8 µm eller bättre. Rakheten mät som högsta pilhöjd är högst 0,001 gånger rörets längd. 

RUT-rören har utmärkt svetsbarhet och stålets kolekvivalent är som högst 0,52 % vilket betyder att förvärmning krävs normalt inte. Dessutom innebär det kalldragna utförandet att maskinbearbetbarheten är allmänt ganska god. 

Välj variant

* Kvantitetstillägg tillkommer för mindre kvantiteter i varukorgen