text.skipToContent text.skipToNavigation

Rostfri Plattstång EN 1.4401/4404

Det austenitiskt rostfria stålet med beteckning 1.4404 (SS 2348) innehåller förutom krom och nickel även ca 2% molybden. Skillnaden mot 1.4301/1.4307 är förutom molybdenets närvaro högre nickelhalt. Denna typ av rostfritt med högre nickel plus molybden kallas ofta (lite olyckligt) för syrafast men i verklighet motstår stålen angrepp endast i svaga syror. 1.4404 har låg kolhalt vilket betyder att det kan svetsas utan risk för nedsatt korrosionsbeständighet i området intill svetsen. Hållfasthetsmässigt är 1.4404 ungefär likvärdig med de lägre legerade stålsorterna 1.4301 och 1.4307.
Rostfri plattstång i mindre tjocklekar är svår att valsa varför det är ofta effektivare att konvertera varmvalsad plåt till stångformat genom klippning. I form av plåt är 1.4404 standardiserat i SS-EN 10088-2. Tibnors program av rostfri plattstång klippt från plåt omfattar tjocklekar 3-12 mm och bredder t o m 150 mm.
Tack vare molybdenet ihop med krom uppvisar 1.4404 god motstånd mot korrosion i svaga syror samt vatten innehållande klorider om nu inte kloridhalten är för hög; ett exempel på en miljö där stålet fungerar bra är den salthaltiga atmosfären nära kusten.
I så gott som alla kallformningsmetoder uppvisar plattstång av 1.4404, som klippts från varmvalsad plåt, mycket bra formbarhet som ofta är bättre än för ordinära varmvalsade stål.  Dessutom är svetsbarheten utmärkt och svetsning av denna stålsort utgör sällan något problem. Austenitiska stål såsom 1.4404 är allmänt besvärliga att maskinbearbeta men bearbetningen underlättas av för ändamålet anpassade verktyg.
Den varmvalsade utgångsplåten för 1.4404 i plattstångsformat har ytbeskaffenhet 1D (släckglödgat och betat för att avlägsna glödskal) varför den breda ytan har samma karaktäristik. Sidoytorna har en typisk avklippt karaktär och mindre grader kan förekomma. Tjocklek och bredd har plus/minus toleranser såsom specificeras i SS-EN 10058. Rakheten uttryckt som pilhöjd är som mest 0,004 gånger stångens längd.

Välj variant

* Kvantitetstillägg tillkommer för mindre kvantiteter i varukorgen