text.skipToContent text.skipToNavigation

CCBuild Nätverksträff: Återbruk Stål

Den 27 januari deltar Tibnor och Patrik Bjelovuk på en nätverksträff om återbruk av stål, tillsammans med SBI Stålbyggnadsinstitutet och Centrum för cirkulärt byggande - CCBuild.

Delta på denna nätverksträff inom Centrum för cirkulärt byggandes satsning på att öka utbytet av kunskaper och erfarenheter ring cirkulärt byggande i bygg- och fastighetssektorn. Syftet denna gång är att sprida erfarenheter och insikter kopplat till  återbruk av stål. 

Program:

  • Boverket berättar om deras arbete med en vägledning om Återbruk. 
  • Pro Development berättar om ny branschstandard för återbruk av bärverksdelar i stål. 
  • Sweco berättar om återbruk ur konstruktörens synvinkel
  • Ståldistributörernas perspektiv med Tibnor och Stena Stål
  • Att tänka på ur en beställares perspektiv

Prel tid 9.00-12.00 eventuellt kortar vi ned till 9.00-11.00

Öppen nätverksträff - alla är välkomna att delta.

Anmäl dig

Läs mer och anmäl dig via Centrum för cirkulärt byggandes hemsida.

Läs mer och anmälan