text.skipToContent text.skipToNavigation

Stort fokus på säkerhet har lett till färre incidenter för Tibnor

Att jobba systematiskt och strukturerat med säkerhet, på alla nivåer inom företaget – det är nyckeln till framgång för att nå visionen med noll olycksfall. För att lyckas med detta hämtar Tibnor inspiration till sitt säkerhetsarbete från Leanmodellen. 

– På Tibnor är säkerhet något som rör alla medarbetare, inte bara de som arbetar på våra logistik- och produktionsenheter. Det är lika viktigt för våra sälj- och supportfunktioner. För säkerhet handlar om oss alla, även om innehållet i säkerhetsarbetet varierar beroende på var i organisationen man arbetar, säger Kimmo Väkiparta, vd på Tibnor.

Tibnors fokus på säkerhet visar sig på flera olika sätt. Framför allt handlar det om att arbeta strukturerat och systematiskt, varje dag. Att identifiera risker, minska/eliminera dem och lära sig av de tillbud som ändå sker ibland. Till detta arbete har man hämtat inspiration från produktionssystemet Lean.

– Vi arbetar både med daglig styrning och veckostyrning, på samma vis som man gör inom Lean. I det arbetet ingår även grundlig analys och att alltid gå till botten med de incidenter som trots allt sker, för att lära av dem. Det har visat sig vara ett lyckat koncept, säger Kimmo Väkiparta. 

Del av dagliga mötet

I praktiken innebär det att säkerhet alltid är en punkt vid det dagliga morgonmötet på samtliga Tibnors produktionsanläggningar. Då går man igenom risker och eventuella avvikelser eller incidenter som skett. Inom den administrativa organisationen sker motsvarande säkerhetsgenomgång en gång i veckan. 

– I de fall det har hänt någon mer allvarlig incident på någon av våra anläggningar så tas det alltid upp vid dessa möten, oavsett var det har skett, så att alla kan lära sig av det. För kunskapsdelning är en viktig del i det förebyggande säkerhetsarbetet, säger Kimmo Väkiparta. 

Utöver detta görs även riskanalyser på alla maskiner och arbetsområden samt regelbundna skyddsronder tillsammans med chefer, skyddsombud och operatörer. Ronderna sker en till två gånger i månaden inom produktionen och en till två gånger om året inom den administrativa organisationen. 

– Dessutom har vi fokusveckor som är inriktade på säkerhet en gång per år. Då väljer vi att fokusera på områden som berör säkerhet på våra arbetsplatser och arbetar med detta koncentrerat en hel vecka. Det kan handla om allt från brandsäkerhet till första hjälpen, till säkra lyft eller stresshantering. 

Allting utreds noggrant

De risker och incidenter som upptäcks förs löpande in i ett omfattande säkerhetssystem. Alla i organisationen, såväl medarbetare som chefer och skyddsombud, har ett ansvar och en skyldighet att rapportera in detta i systemet. Incidenterna kategoriseras där utifrån sin allvarlighetsgrad, och allting utreds. 

– Så fort det skett någon incident görs en grundlig analys kring vad som hände och varför men också vad vi kan vidta för åtgärder för att det inte ska ske igen. Vi strävar hela tiden efter att arbeta systematiskt och organiserat, helt i Leans anda, säger Kimmo Väkiparta.

Skuld- och skamfritt

Det handlar i grund och botten om ledarskap och inställning, menar han. Att alla tar ansvar för att både de själva jobbar säkert men också att kollegorna gör det.

- Vi har en kultur där vi värnar om varandra och där det inte är förknippat med skam eller skuld att säga till eller bli tillsagd om något brister kring säkerheten. För det handlar inte om att skuldbelägga utan om en genuin önskan att eliminera olyckor och tillbud. Alla kan göra fel någon gång, men då ska vi ta reda på varför och se vad vi kan göra bättre. 

Resultatet av Tibnors säkerhetsarbete visar sig nu på incidentstatistiken som ligger på den lägsta nivån sedan mätningarna startade för cirka tio år sedan. Men det betyder förstås inte att man kan slappna av, påpekar Kimmo Väkiparta. 

– Nu ser vi frukten av det vi har jobbat med så länge. Vi har skapat en kultur som andas säkerhet och där alla känner samma ansvar för säkerhetsfrågorna. Jag är väldigt stolt över att vi har kommit så här långt. Nu gäller det att vi håller i och fortsätter det fina säkerhetsarbetet även i framtiden. För Tibnor är säkerhet alltid prio ett.

Kontakta oss idag

Vi på Tibnor drivs av att göra skillnad för våra kunder. Tillsammans gör vi den nordiska industrin starkare. Vad kan vi göra för dig?

Kontakta oss!
Snabborder
Bearbetningsalternativ

Välj kapningstyp

Notera: Pris för kapning och ytbehandling tillkommer i varukorgen.
Leveransalternativ
Valt datum Delleverans möjlig


Logga in

Jag har glömt mitt lösenord

Det glädjer oss att du vill bli kund hos oss. För att du som företagskund ska kunna handla av oss behöver du ansöka om ett kundkonto.

Ansök om kundkonto

*Notera att vi enbart säljer till företagskunder, tyvärr ej till privatpersoner. Ansökningar utan organisationsnummer kommer ej att behandlas.