5

Bearbetning

Fokusera på det du gör bäst och låt Tibnor göra resten

 

Företag som köper stål och metaller ska ofta bearbeta materialet. Men vilka produktionsmoment är det som verkligen tillför värde i din verksamhet och som dina kunder är beredda att betala för?

En del produktionsmoment är viktiga, men kan inte betraktas som en del av en kärnprocess. Ofta görs de för att förbereda materialet på olika sätt. De förberedande momenten tar tid för din personal. Ofta krävs det också ytor i din verkstad eller på byggarbetsplatsen för att utföra dem. Ytor som du skulle kunna använda till annat. Det är i denna delen av processen som vi på Tibnor kan erbjuda våra tjänster.

Låter du oss förbereda materialet, för att på så sätt göra det klart för användning när du får det. Din tillverkning kan starta direkt. Samtidigt tar du bort risken för att något blir fel och att material du köpt blir förstört innan er produktion ens har startat. När vi anpassar materialet till rätt format innan vi levererar till dig, betalar du bara för den mängd du behöver och slipper spill. När din personal får ägna sig åt vad de är bäst på, skapar de mest värde för dina kunder.

Vi har marknadens bästa och mest utbyggda nätverk i Norden och professionella medarbetare med hög kompetens som drivs av att lösa våra kunders behov. Våra enheter har utrustning som är specialiserad för olika typer av material, vilket innebär att vi kan möta även komplexa behov. Vi har tre bearbetningsenheter i Finland, fem i Sverige, tre i Norge samt enheter i Danmark och Litauen.

Outsourcing Tibnor

5 skäl till att outsourca bearbetning

5 goda skäl till att outsourca bearbetning. Ta reda på mer. 

Läs mer

5 skäl till att outsourca bearbetning

 
1. Du slipper dolda kostnader

Genom att använda produktionsanpassade komponenter i flödet kan du eliminera så kallade dolda kostnader – bland annat transport, lagring och svinn. En annan kostnad du kan spara in på är service av maskiner och annan utrustning för bearbetning. Speciellt om det är bearbetningsåtgärd som du sällan gör. Förberedande bearbetning kräver dessutom specialiserad personal, som kanske bättre behövs i produktionen.

2. Du sparar dyrbart stål

Med outsourcad bearbetning slipper du riskera att slösa på dyrbart stål. Du betalar bara för det material du beställer. Sker bearbetningen på egen anläggning måste du förutom att beställa även lagra materialet. Handlar det om sällsynta material är risken stor att du plötsligt sitter med ett lager fullt av överflödigt material. Kärnkompetensen får ge vika för lagring. Det kan också hända att det under bearbetningen uppstår fel som gör att komponenten inte kan användas – det slipper du med outsourcad bearbetning.

3. Du kan leverera snabbare

Du kan reagera snabbare på förändringar i orderstocken. En leverantör har alltid tusentals ton av olika sorters stål på lager, redo att tas i bruk och levereras på kort varsel. Genom att nyttja någon annans service kan du påbörja projekt tidigare eller utlova snabbare leverans.

4. Du kan fokusera på kärnverksamheten

Outsourcad bearbetning låter dig fokusera mer på kärnverksamheten. Detta gör att du bland annat kan utföra avancerad produktion på ett enklare sätt. Du kan beställa högkvalitativa bearbetade komponenter som är färdiga att tas i bruk, rakt in i produktionsflödet.

5. Du får extra kunskap

En kunnig partner tillför kunskap. Du slipper inte bara att göra bearbetningen själv, du får dessutom hjälp att optimera den. Planeringsansvaret ligger fortfarande hos ditt företag, men en kunnig partner kan bidra till processen genom att föreslå smärre ändringar. Till exempel att antalet svetsfogar kan minskas genom att utnyttja bockning eller att antalet komponenter kan minskas från två till en, med annan planeringsåtgärd.

Den här sortens optimeringar får stor betydelse i längden i och med att din produktion blir snabbare och billigare. Därför lönar det sig att utnyttja den know-how som en kunnig partner har.

Bearbetningstjänster