text.skipToContent text.skipToNavigation
Produktinformation

Vi lagerför kallformade konstruktionsrör (KKR) i kvadratiskt och rektangulärt format. De liknar i många avseenden VKR-profiler men ytan och toleranserna är något bättre. Dessutom är bearbetningskostnaderna lägre. Men på grund av de begränsningar som följer av duktiliteten i utgångsmaterialet har KKR-profiler något större hörnradie än deras varmformade motsvarigheter. KKR-produkter är stipulerade i standarderna EN 10219-1 för stålsorter och mekaniska egenskaper och EN 10219-2 för dimensions- och formtoleranser. Stålsorten i de KKR-produkter som vi erbjuder är till största delen dubbelklassade och uppfyller kraven för både S355J2H och S420 MH. Varvid den minsta sträckgränsen är 420 N/mm2. KKR-profiler används i byggbranschen för pelare, fackverkselement och liknande, särskilt när konstruktionen är utsatt för vridmoment. KKR-profilerna har kontrollerad kiselhalt (opt 1,4) och lämpar sig därmed för varmförzinkning. Köp online idag via vår kundportal.

Produktdetaljer