text.skipToContent text.skipToNavigation
Produktinformation

1.4460 (SS 2324) är ett duplext rostfritt stål, d v s mikrostrukturen består av ungefär lika delar austenit och ferrit. Materialet innehåller mera krom (ca 26%) och mindre nickel (ca 6%) än de austenitiska sorter 1.4301 och 1.4307. Dessutom är det legerat med molybden (1,5%) och kväve. I likhet med det austenitiska stålet 1.4404 betecknas 1.4460 som ”syrabeständig”, åtminstone vad avser angrepp av svaga syror. Förutom god korrosionsbeständighet karaktäriseras duplexa stål av förhållandevis hög hållfasthet. Sträckgränsen är ungefär dubblerad i jämförelse med austenitiska stål med likvärdig korrosionshärdighet.

I form av slipad rundstång är 1.4460 standardiserat i SS-EN 10088-3. Standarden omfattar kallbearbetad rundstång med diameter t o m 160 mm men normalt är det enbart de mindre dimensionerna som finns tillgängliga i slipat utförande. Ändock omfattar vårt program slipad stång med diameter t o m 90 mm.

Stål 1.4460 karakteriseras av mycket god korrosionsmotstånd även i aggressiva miljöer innehållande klorider, t ex havsvatten. En mycket stor fördel gentemot austenitiska stål typ 1.4404 är betydligt mindre känslighet för spänningskorrosion och korrosionsutmattning i kloridmiljö. Den goda korrosionsbeständigheten kombinerad med hög hållfasthet gör 1.4460 till ett intressant alternativ för maskindelar som utsätts för korrosiv miljö, t ex för pumpdelar i kontakt med aggressiva vätskor och utrustning inom offshore.

Slipad stång av 1.4460 är ganska lätt att kallforma, dock är kallformbarheten inte lika bra som för austenitiska stål. Dessutom har stålet vid behov god svetsbarhet. Duplexa rostfria stål är något lättare att maskinbearbeta än austenitiska sorter och bearbetningen underlättas alltid av för ändamålet anpassade verktyg.

Ytbeskaffenhet på slipad 1.4460 i lager är 2G såsom den definieras i SS-EN 10088-3. Slipningen sker efter att den varmvalsade stången har glödgats och eventuellt betats samt förbearbetats genom dragning eller skalsvarvning. Ytfel är således borttagna. Diametertoleransen är h9 enligt ISO 286 - 2 som är en noll-minus-tolerans. Med andra ord är diametern marginellt mindre än den nominella. För övrigt har slipad rostfri stång god rakhet (pilhöjd som mest 0,001 x längden) och fina ytor Ra <1µm.

Dokument (ladda ner)
Teknisk data: Rostfritt stål
Produktdetaljer
Snabborder
Bearbetningsalternativ

Välj kapningstyp

Notera: Pris för kapning och ytbehandling tillkommer i varukorgen.
Leveransalternativ
Valt datum Delleverans möjlig


Logga in

Jag har glömt mitt lösenord

Det glädjer oss att du vill bli kund hos oss. För att du som företagskund ska kunna handla av oss behöver du ansöka om ett kundkonto.

Ansök om kundkonto

*Notera att vi enbart säljer till företagskunder, tyvärr ej till privatpersoner. Ansökningar utan organisationsnummer kommer ej att behandlas.