5
Plåtdepån

Kvalitet och miljö

 

Vi är certifierade enligt ISO 9001 (kvalitet) - ISO 14001 (miljö)och vårt ledningssystem innehåller rutiner, kontroller och regler som säkrar kvaliteten i våra produkter och tjänster. Sedan juli 2014 är Plåtdepån certifierat enligt EN 1090-1. Plåtdepån ska bidra till en långsiktigt positiv utveckling med hänsyn till miljön. Vi förbättrar ständigt våra processer i syfte att minimera miljöbelastningen. Vår verksamhetspolicy ställer höga krav på både oss själva och våra samarbetspartners.

Vi har passerat 1 juli 2014 och from då ska verkstäder och entreprenörer som tillverkar och levererar bärande komponenter och byggsatser i stål till byggarbetsplatser leverera CE märkta produkter samt vara certifierade enligt SS-EN 1090-1.

Plåtdepån är certifierade enligt den nya standarden. Certifikatet gäller i hela EES-området, det vill säga EU-länderna samt Norge, Lichtenstein och Island. Certifikatet ska utfärdas av ett anmält organ (Notified Body), Plåtdepåns certifikat har utfärdats av Lloyds Register Verification.

Certifikat_EN_1090

Prestandadeklaration_Platdepan_sv-1

Certifikat

Certifikat för ISO 9001 (kvalitet) - 14001 (miljö) utfärdat av Lloyd’s Register Quality Assurance.

ISO 9001 - 14001, svenska

ISO 9001 - 14001, engelska