5
Plåtdepån

Kvalitet och miljö

 

Vi är certifierade enligt ISO 9001 (kvalitet) - ISO 14001 (miljö)och vårt ledningssystem innehåller rutiner, kontroller och regler som säkrar kvaliteten i våra produkter och tjänster. Sedan juli 2014 är Plåtdepån certifierat enligt EN 1090-1. Plåtdepån ska bidra till en långsiktigt positiv utveckling med hänsyn till miljön. Vi förbättrar ständigt våra processer i syfte att minimera miljöbelastningen. Vår verksamhetspolicy ställer höga krav på både oss själva och våra samarbetspartners.

Vi har passerat 1 juli 2014 och from då ska verkstäder och entreprenörer som tillverkar och levererar bärande komponenter och byggsatser i stål till byggarbetsplatser leverera CE märkta produkter samt vara certifierade enligt SS-EN 1090-1.

Plåtdepån är certifierade enligt den nya standarden. Certifikatet gäller i hela EES-området, det vill säga EU-länderna samt Norge, Lichtenstein och Island. Certifikatet ska utfärdas av ett anmält organ (Notified Body), Plåtdepåns certifikat har utfärdats av Lloyds Register Verification.

Certifikat EN 1090

Prestandadeklaration Plåtdepan 2019 (SE)

Prestandadeklaration Plåtdepan 2019 (EN)

Certifikat

Certifikat för ISO 9001 (kvalitet) - 14001 (miljö) utfärdat av Lloyd’s Register Quality Assurance.

ISO 9001 - 14001, svenska

ISO 9001 - 14001, engelska