5

Om EO Stål

Värmlands närmaste leverantör av stål & metall med lager i Kil 

 

EO ståls mål är att vara en viktig lokal partner med eget lager och turbilar i Kil, för verkstads-, process- och byggindustri när det gäller deras försörjningsbehov av stål, armering och metaller. Genom att erbjuda marknaden ett brett utbud av varor och tjänster fungerar vi på EO stål som en naturlig del i kundernas produktionsflöde. Verksamheten är kundorienterad och fokuserad kring varje kunds totalbehov. Vårt verksamhetsområde är i huvudsak i Värmland.

EO ståls säljare säljer hela vårt produkt- och tjänsteerbjudande och vi har en hög närvaro i kundernas verksamhet. Vår målsättning är att sträva uppåt i värdekedjan för att skapa ett starkt samarbete eller partnerskap med kunderna. Arbetet bedrivs enligt vårt kvalité och miljöledningssystem som är certifierat enligt ISO 9001 och 14001.