5

Plåt – brett utbud direkt från lager

Grovplåt och bandplåt


Behöver du plåt, till exempel varmvalsad, kallvalsad, betad, höghållfast, belagd  eller slitplåt? Snabba leveranser från våra lager. 
Plåten levereras som rullar (coils) eller formatklippt, i obehandlat eller betat utförande.  

Bandplåt

Band plåt benämns även tunnplåt och avser kontinuerligt valsad plåt från tjocklek 1,8 mm till 20 mm. SSAB tillverkar max. bredd  1850 mm. Max/min. bredd och tjocklek varierar beroende på stålsort. Plåten levereras som rullar (coils) eller formatklippt, i obehandlat eller betat utförande.  
Tillverkningen sker genom valsning i en riktning. Första steget är i ett förvalsverk, där stålämnet reduceras i tjocklek ner till ca 30 mm. I nästa steg sker valsningen i ett långt valsverk, där plåten passerar flera valspar efter varandra. Plåten blir tunnare efter varje valspar, efter kylsträckan hasplas den upp till en rulle.
Materialets egenskaper styrs av kombinationen: legeringsämnen, valsprocess och kylning.  
Härdning kan numera utföras direkt i samband med valsning av tunnplåt. 
Minsta valspost för tunnplåt är ca. 18-27 ton beroende på bandbredd,  vilket ger mindre flexibilitet än vid grovplåtstillverkning.
Mindre volymer levereras från lager eller via stålservicecenter (SSC).
I klippsträckan riktas och klipps rullen till formatplåt. Därefter sker emballering till leveransfärdiga plåtbuntar.

Mer utförlig information om Tibnors lagerläggning hittar du här

För att se SSABs produktprogram klicka här

Fördelar med bandplåt

  • Fin yta
  • Snäva tjocklekstoleranser
  • Kostnadseffektiv produktion

Grovplåt

Grovplåt, benämns även kvartoplåt. Tillverkningen sker i reversibla valsverk där stålämnet valsas fram och tillbaka genom ett valspar tills rätt valsdimension har erhållits. Stålämnet valsas först till rätt bredd, sedan vänds ämnet och längden valsas ut till en så kallad  moderplåt. Storleken på moderplåten avgörs av insatsformatet på ämnet. Därefter skärs eller klipps moderplåten till färdiga plåtformat. Grovplåt valsas normalt från tjocklek  3.2 mm och uppåt.  Bredder upp till 3350 mm och längder upp till 20 meter är inte ovanliga.  Plåtens egenskaper kan förändras genom variation av legeringsinnehållet och genom olika typer av termisk påverkan. Grovplåt levereras i valsat, normaliserat, termomekaniskt valsat, direktkylt, härdat eller härdat anlöpt tillstånd.

Mer utförlig information om Tibnors lagerläggning hittar du här

För att se  SSABs produktprogram klicka här

Fördelar med grovplåt

  • Flexibilitet på valspostens storlek, valsposter från 2.5 ton kan erbjudas.
  • Dimensionsområdet. 
  • Flexibel härdprocess. Det finns ett flertal olika härdningsprocesser beroende på stålsort och dimensionsområde. 

Nackdelar med grovplåt

  • Ytan på grovplåt är vanligen grövre än på bandplåt. 
  • Tjocklekstoleranserna är vidare än för motsvarande bandplåtsprodukter.  

Levereras antingen som bandplåt eller grovplåt.  Stålsorterna grupperas ofta efter sträckgräns, 235/240, 355, 420 N/mm2 osv. 

Ett annat sätt att indela varmvalsat plåt är efter användningsområde. Konstruktionsstål – stål med garanterade egenskaper för svetsning och hållfasthet. 
Slagseghet garanteras enligt standard . Användningsområden är konstruktioner där krav på bockbarhet är måttliga, tillverkas enligt EN 10025.

Väderbeständigt stål – är ett konstruktionsstål med speciella legeringsämnen som gör att stålet korroderar/rostar på ytan och skapar ett skyddande skikt. Typiska användningsområden är konstruktionsdelar i byggnader, sändarmaster, broar och mycket annat.

Tryckkärlsstål – är avsedda för tryckbärande anordningar. Både stålen och ståltillverkaren skall vara godkända av berörda myndigheter för att få användas. Tillverkas t.ex. enligt EN 10028.

Kallformningsstål  (MC) - konstruktionsstål som har utmärkta kallformnings -, bearbetnings -och svetsningsegenskaper.  Tillverkas  t.ex. enligt EN 10149.

Borstål – borlegerade stål är avsedda för seghärdning.
Slitstål -  används i applikationer med högt slitage.

Mer utförlig information omTibnors lagerläggning hitar du här

För att se SSABs produktprogram klicka här

Levereras antingen som bandplåt eller grovplåt. Betning innebär att plåtens glödskal avlägsnas med hjälp av saltsyra. Efter betningen sköljs plåten av och anoljas som rostskydd. Avlägsnandet av glödskal gör att slitage på maskiner och verktyg minskas, samt att verkstadsmiljön förbättras. Coils kan betas i kontinuerlig betsträcka (tunnplåt). Enstaka plåtar kan även styckebetas i betkar.  
Betad plåt finns även tillgängligt i utförande speciellt lämpad för avancerad laserskärning.

Laser Plus 

Ett stål med sträckgräns min 420 N/mm2 kallas även höghållfast stål. Höghållfasta konstruktionsstål används där kraven är väsentligt högre med avseende på hållfasthet och viktoptimering. 
Hållfastheten erhålls genom optimal kombination av legeringar, kylning och värmebehandling. De högsta sträckgränserna uppnås genom härdning och anlöpning. Tillverkas  enligt EN 10025-6 eller tillverkarens standard, t.ex. STRENX

God svetsbarhet och bearbetbarhet är nyckelfaktorer.

 

Varmvalsad slitplåt kallas även för slitstål och är ett höghållfast stål  där egenskaperna erhållits genom härdning.
Denna typ av stål har focus på hårdhet, seghet och slitegenskaper,  istället för hög hållfasthet även om hållfastheten ofta utnyttjas i konstruktionen. Stålet tillverkas enligt tillverkarens standard.

Hardox

Användningsområden är oftast där det krävs tunnare plåt och där produkterna ska lackeras eller på annat sätt ytbehandlas. 
Dimensionsområdet är tjocklek upp till 3 mm och max. bredd 1500 mm. I ett kallvalsverk kallvalsas plåten med flera valspar i rad efter varandra. Varje valspar har två arbetsvalsar och stödvalsar. 

För att få plåten tunnare krävs starka valskrafter och dessutom dragkraft mellan valsparen. Allt sker automatiskt i hög hastighet med hjälp av datorer.  Kallvalsning gör plåten spröd och hård i första skedet. Det beror på att de korn som stålet är uppbyggt av blivit utsträckta och deformerade. Därför måste den kallvalsade plåten glödgas. 

Uppvärmningen till en viss temperatur gör att nya korn kan växa på bekostnad av de deformerade kornen och då blir plåten formbar igen. Det finns två typer av glödgningsmetoder, kontinuerlig glödning och klockugnsglödgning. Kallvalsad plåt kan framställas i olika stålsorter, från mjuka stål för pressning och bockning till ultrahöghållfasta stål. 

Mer utförlig information omTibnors lagerläggning hittar du här
För att se SSABs produktprogram klicka  här

Med belagd plåt avses vanligen kallvalsad plåt som har varm metalliserats enligt EN 10346:2009 eller elektrolyt metalliserats enligt EN 10152:2009. Belagd plåt kan levereras i en mängd olika stålsorter beroende på användningsområde. Vanliga beläggningstyper är Zink (Z), Galfan(ZA) och Galvannealed(ZF) det finns ytterligare beläggningstyper.
Olika beläggningstjocklekar kan produceras, från tunn elektrolytmetalliserad plåt(2,5µm) upp till  Z 600. Ytterligare kombinationer av ytbeskaffenhet och ytskydd kan produceras.

Mer utförlig information om Tibnors lagerläggning hittar du här

För att se SSABs produktprogram klicka här

Perforerad plåt
Plåt med stansade hål i olika mönster och håldelning.
Läs mer.

Perforerad plåt Förzinkad
Plåt med stansade hål i olika mönster och håldelning.
Läs mer.

Kantstål
Är en profil framtagen för montering av tår och rutplåt.
Läs mer

Tibnors övriga sortiment