text.skipToContent text.skipToNavigation

Rostfri Rundstång Maskinbearbetad EN 1.4835

Tibnor kan tillhandahålla maskinbearbetad rundstång i den austenitiska stålsorten 1.4835 (SS 2368). Rent allmänt uppvisar austenitiska rostfria stål ganska goda egenskaper vid höga temperaturer men 1.4835 är förutom sedvanliga krom och nickel även legerat med kisel och cerium för att ytterligare främja kryphållfasthet och resistensen mot högtemperaturoxidation (skalning). Stålet klarar såväl kontinuerlig som cyklisk exponering till temperaturer t o m 1150°C. Hög halt krom ihop med tillsatserna av kisel och cerium försäkrar att oxidskiktet som bildas vid höga temperaturer förblir tätt och skyddande även när temperaturen varierar. Dessutom innehåller stålet små men kontrollerade mängder kol och kväve varför hållfastheten vid rumstemperatur blir något högre än den för 1.4301/1.4307.
I form av rundstång är 1.4835 standardiserat i SS-EN 10095. Standarden omfattar rundstång med diameter   t o m 160 mm. I Tibnors program är stången maskinbearbetad upp till 150 mm diameter.
1.4835 är optimerad för användning vid höga temperaturer men ändock uppvisar stålet hygglig beständighet mot våtkorrosion vid ordinära temperaturer, något bättre än 1.4301 och 1.4307. De goda egenskaperna vid hög temperatur gör at 1.4835 används flitigt i ugnar och brännugnar, avgassystem samt inom kemikalieindustrin och energisegmentet.
1.4835 är ett austenitiskt stål och därmed lätt att svetsa. Med rätt procedur och lämpligt tillsatsmaterial uppvisar svetsarna samma goda högtemperaturegenskaper som grundstålet. Kallformbarheten är god men den något högre grundhållfastheten medför att formningskraften blir förhöjd i jämförelse med motsvarande dimension i stål typ 1.4307 eller 1.4404. Austenitiska stål såsom 1.4835 är allmänt besvärliga att maskinbearbeta men bearbetningen underlättas av för ändamålet anpassade verktyg.
Ytbeskaffenhet på maskinbearbetad 1.4835 i lager är 2B såsom den definieras i SS-EN 10095. Maskinbearbetning, ofta genom skalsvarvning, företas efter att den varmvalsade stången har glödgats; sedan utjämnas svarvmärken under efterföljande riktning. Ytfel är således borttagna. Diametertoleransen är k12 enligt ISO 286 - 2 som är en noll-plus-tolerans. Med andra ord är diametern marginellt större än den nominella. För övrigt har maskinbearbetad rostfri stång bra rakhet med pilhöjd som högst 0,001 x längden.

Välj variant

* Kvantitetstillägg tillkommer för mindre kvantiteter i varukorgen