text.skipToContent text.skipToNavigation

Rostfri Rundstång Maskinbearbetad EN 1.4547

1.4547 (SS 2378, Outokumpu 254 SMO®) är ett höglegerade austenitiskt stål med utomordentlig korrosionsbeständighet och som står emot de allra mest krävande miljöer såsom havsvatten, saltsyra, fluorvätesyra och andra syror innehållande klorider. Stålet innehåller 20% krom, 18% nickel, hela 6% molybden samt mindre tillsatser av koppar och kväve. Kolhalten är mycket låg, så lite som 0,01%. Den höga legeringshalten ihop med tillsatsen av kväve betyder att 1.4547 har högre hållfasthet än ”ordinära” austenitiska stål såsom 1.4307 och 1.4404.
I form av rundstång är 1.4547 standardiserat i SS-EN 10088-3. Standarden omfattar rundstång med diameter   t o m 160 mm. I Tibnors program är stången maskinbearbetad upp till 160 mm diameter.
1.4547 är ett s k superaustenitiskt stål med mycket god härdighet mot angrepp från aggressiva kemikalier samt hög resistens mot punktfrätning och spaltkorrosion i kloridmiljö typ havsvatten. Dessutom ger den höga nickelhalten beständighet mot spänningskorrosion i kloridhaltig miljö som annars är en risk med lägre legerade sorter såsom 1.4307 och 1.4404. Materialet kommer till användning inom kemisk industri samt i de marina och offshore segmenten. I stångform är 1.4547 lämplig för maskindelar som utsätts för ytterst aggressiva miljöer.
Stålet har ganska god svetsbarhet så länge alltför hög värmetillförseln undviks och ett lämpligt tillsatsmaterial har valts. Kallformningsoperationer kan normalt utföras utan problem men den erforderliga kraften är högre än för 1.4307 eller 1.4404. Maskinbearbetning av 1.4547 är allmänt besvärlig med höga skärkrafter och snabb verktygsförslitning. Bearbetningen underlättas av för ändamålet anpassade verktyg.
Ytbeskaffenhet på maskinbearbetad 1.4547 i lager är 2B såsom den definieras i SS-EN 10088-3. Maskinbearbetning, ofta genom skalsvarvning, företas efter att den varmvalsade stången har glödgats; sedan utjämnas svarvmärken under efterföljande riktning. Ytfel är således borttagna. Diametertoleransen är k12 enligt ISO 286 - 2 som är en noll-plus-tolerans. Med andra ord är diametern marginellt större än den nominella. För övrigt har maskinbearbetad rostfri stång bra rakhet med pilhöjd som högst 0,001 x längden.

Välj variant

* Kvantitetstillägg tillkommer för mindre kvantiteter i varukorgen