text.skipToContent text.skipToNavigation
Produktinformation

Det austenitiska stålet med beteckning 1.4307 (SS 2352) tillhör den absolut vanligaste typen av rostfritt innehållande ca 18% krom och 9% nickel. Stålet har låg kolhalt, högst 0,03%, vilket betyder att det vid svetsning föreligger minimal risk för nedsatt korrosionsbeständighet intill svetsen.

I form av ämnesrör är 1.4307 standardiserat i SS-EN 10297-2. Tibnors program omfattar rör med yttre diameter i intervallet 32-140 mm och inre diametrar mellan 16 och 90 mm. Rören tillverkas genom varmvalsning i rörverk eller genom varmextrudering (strängpressning). Slutligen underkastas de varmformade rören glödgning och betning.

Stålet 1.4307 karakteriseras av god korrosionsmotstånd vid kontakt med vanligt, neutralt vatten såväl inomhus som utomhus. Beständigheten mot atmosfärisk korrosion är också god. Denna stålsort utgör dock ett mindre bra val om miljön är sur eller om den innehåller klorider. Då krävs stål med högre legeringsinnehåll.

1.4307 uppvisar såväl mycket bra formbarhet och svetsbarhet så att vid behov utgör kallformning och svetsning av rören sällan något problem. Å andra sidan är austenitiska stål såsom 1.4307 allmänt besvärliga att maskinbearbeta men bearbetningen underlättas av för ändamålet anpassade verktyg. Om bearbetbarheten är av stor betydelse för applikationen i fråga finns varianter av 1.4307 som har behandlats metallurgiskt för att erhålla förbättrad maskinbearbetbarhet.

Ämnesrören som erbjuds i stålsort 1.4307 har efter varmformning glödgats och betats. Ytan, som betecknas HFD i EN 10297-2, är metallisk ren och utan oxid men vissa mindre ytdefekter från varmformningen kan kvarstå. Toleranserna på yttre diameter (D) och väggtjocklek (T) stipuleras i detalj i EN 10297-2 och EN-ISO 1127 men är som mest ±1,5% av D och ±15% av T. Rören har god rakhet, med högst tillåten pilhöjd 0,002 gånger längden.

Produktdetaljer
Stäng Bearbetningsalternativ

Välj kapningstyp

Notera: Pris för kapning och ytbehandling tillkommer i varukorgen.
Stäng Leveransalternativ
Dagens datum Valt lev. datum Tillgängligt lev. datum