text.skipToContent text.skipToNavigation

Rostfri Plåt EN 1.4432/4436

De austenitiska stålen med beteckning 1.4432 och 1.4436 är s k syrafasta stål och innehåller krom, nickel och molybden precis som 1.4404 men med skillnaden att i 1.4432/1.4436 är molybdenhalten ca 0,5% högre. Dessa två stål skiljer sig vad avser kolhalt som tillåts vara lite högre i 1.4436 med konsekvens att det sistnämnda uppvisar marginellt högre hållfasthet. I praktiken är dock skillnaden i kolhalt mellan 1.4432 och 1.4436 ofta av ringa betydelse. Om stålet ska svetsas bör 1.4432 ändå väljas eftersom 1.4436 kan annars uppvisa nedsatt korrosionsbeständighet i området intill svetsen. I form av plåt är såväl 1.4432 som 1.4436 standardiserat i EN 10088-2. Varmvalsade plåttjocklekar t o m 13,5 mm omfattas av denna standard. 

Tack vare högre halt molybden karaktäriseras 1.4432 och 1.4436 av något bättre korrosionsmotstånd än 1.4404 i svaga syror samt vatten som innehåller klorider om nu inte kloridhalten är för hög; ett exempel på en miljö där stålen fungerar bra är den salthaltiga atmosfären nära kusten. Dessa stålsorter är vanliga val i utrustning för storkök samt för industriell livsmedelsproduktion. 

I så gott som alla kallformningsmetoder uppvisar varmvalsad plåt av såväl 1.4432 som 1.4436 mycket bra formbarhet som ofta är likvärdig ordinära varmvalsade stål.  Dessutom är svetsbarheten utmärkt och svetsning av dessa stålsorter utgör sällan något problem. 

Ytbeskaffenhet på varmvalsat 1.4432/1.4436 i lager är 1D (släckglödgat och betat för att avlägsna glödskal).

Välj variant

* Kvantitetstillägg tillkommer för mindre kvantiteter i varukorgen