5
2 februari 2018 09:11 CET

Månadens medarbetare i januari: Annelie Östberg, Sundsvall

Anneli Östberg , säljutvecklingschef i Sundsvall,  vinner priset som månadens medarbetare på Tibnor.

Hur känns det att vinna priset som månadens medarbetare?

Fantastiskt roligt. Att vinna priset gör det tydligt att lagspel vinner i längden, det är helt avgörande för hela Tibnor. Jag vet att jag ensam inte skapar någon framgång för Tibnor. Jag brinner för vår långsiktiga strategi och vill att vi alla kämpar för att ta oss dit.”

I formuläret frågade vi efter motiveringen till det givna förslaget, och för dig var motiveringen:

”Hon är en kraft att räkna med inom Tibnor. Hon är nyfiken och vill framåt hela tiden och nästan ingenting är omöjligt i hennes värld. Hennes energi smittar av sig på de som hon leder och även de som är runt omkring henne. Hon är inte bara en chef utan en sann ledare som har en stor tilltro till alla som hon arbetar med. Eftersom hon är en ledare får hon sina team att arbeta mot samma mål och samtidigt håller de en hög servicegrad och kvalitet gentemot Tibnors kunder.”

Det låter väldigt bra, vad tänker du själv när du hör detta?

”Det jag brinner för och står för finns inte i mitt anställningskontrakt. Jag är inte född ledare utan det är mina team som gör att jag vill vara en bra ledare som sätter deras av deras vardagsproblem och utvecklingstankar i fokus. Jag vill inte bara vinna med mina team jag vill också vara den som peppar när vi förlorar eller det inte riktigt gick som vi tänkt. Att vara ett team är att dela både med- och motgångar.”

Berätta lite om dig själv och din karriär inom Tibnor för de som inte känner dig.

”Jag började i augusti 2013 för att utveckla Tibnor Direkt. Så småningom lades bokningscentralen till och därefter växeln och från slutat av förra året kom min roll som säljutvecklingschef. Jag drivs av att vara med mina medarbetare där det händer, ge feedback, lyssna, försöka förstå och lyfta dem mot nya mål och utmaningar.”

Du blev belönad för att du gör skillnad och tillför värde för kunden – kan du ge ett bra exempel på vad det betyder i ditt arbete?

”Vi behöver verkligen träna på att möta varandra i vardagen, intressera oss för ”de andras” jobb och kommunicera. Att prata med varandra och mötas skapar större förståelse för våra olika roller och utmaningar. För mig är vardagen en ständig resa mot att förbättra det normalläge vi har. Vi tillsammans som ”lag Tibnor” har en enorm styrka - jag tror på oss och framtiden. Var inte rädd för de förändrings vindar som blåser. Det ända som vi säkert vet är bestående är förändringar.”

Vi gratulerar Annelie varmt till priset!