5
25 oktober 2017 14:10 CET

Högtryck på marknaden för specialstål!

Hösten är här,

och det goda konjunkturläget i Sveriges industri är brett och etablerat och ser ut att fortsätta. Framför allt den bygg- och fordonsrelaterade industrin går för högtryck och sannolikt upplever vi just nu den bästa industrikonjunkturen på länge. Men i glädjeyran finns det även framtida prövningar. Det är press på försörjningskedjorna, där långa ledtider, förseningar och brister börjar bli allt vanligare utmaningar. Med Tibnors bredd av produkter och tjänster så står vi starkt rustade inför framtiden.

Basprishöjningar är nu, efter en tid av lägre aktivitet, mer vanliga igen. Sannolikt väntar ytterligare prisförändringar vid årsskiftet då stålproducenterna fortsatt indikerar högre baspriser, lägg därtill skrot- och råvarukostnader som ligger på en hög nivå.

Med nya miljökrav i Kina och därtill brist på insatsmaterialet grafit för tillverkning av elektroder, så har priserna ökat kraftigt och de skrotbaserade verken har infört, eller kommer nu införa priskompensation.

Med ett starkt beläggningsläge hos våra kunder så kan det lätt uppstå flaskhalsar i produktionen av maskinbearbetade komponenter. Det blir extra viktigt att kunna utnyttja maskinparken effektivt med så få störningar och verktygsbyten som möjligt. Genom att använda stål med förbättrad skärbarhet, M-Steel, kan du bättre maximera din produktion genom:

• 20-30% högre skärhastighet, alternativt två till tre gånger längre verktygslängd
• Färre störningar, nyinställningar och verktygsbyten
• Ökad produktionskapacitet

I vår broschyr om M-Steel får du tips på hur du nyttjar dina bearbetningsmaskiner mer effektivt och på så sätt stärker din konkurrenskraft. M-Steel är standardstål med oförändrade mekaniska egenskaper i jämförelse med motsvarande konventionella stål och medför därmed inget behov av ändring i specifikationer eller ritningar. Tibnor har en bred lagerhållning av inom stålfamiljerna, mikrolegerade-, seghärdnings- & sätthärdningsstål.

Du missar väl inte möjligheten att använda M-Steel i din produktion?


Varma hälsningar i senhösten!

Kent Berglund, försäljningschef specialstål, rostfritt och metaller.

Läs eller ladda ner broschyren om M-Steel eller besök vår Webshop