5
19 mars 2020 08:45 CET

Uppdatering om Corona

 

Vi befinner oss just nu i en utmanande och snabbföränderlig tid. På Tibnor vill vi säkra våra anställda och partners säkerhet och vi gör allt vi kan för att förhindra spridningen av corona viruset. Tibnor håller sig ständigt uppdaterad med WHO och regeringen och vi följer alla rekommendationer. Alla våra enheter har förberett med back-up planer för att minska risker och störningar vid plötslig frånvaro eller oförutsedda händelser. I det här läget ser vi inte någon störning på vår leverans från våra enheter.

Du är välkommen att kontakta oss vid ytterligare frågor.