5
19 december 2019 09:30 CET

Tibnor har avslutat förhandlingar om personalnedskärningar

Tibnor meddelade i november att man ville förbättra lönsamheten genom strukturförändringar och ett effektivitetsprogram och ett effektivitetsprogram i sina verksamheter i Sverige, Danmark och Norge. Tibnor avslutade tidigare förhandlingar om att minska personalstyrkan i den finska verksamheten i oktober i år som en del av programmet. Som ett resultat av programmet har personalen minskat med 217 medarbetare i Tibnors verksamhet jämfört med läget i slutet av september. De personer som berörs av programmet har informerats.

Strukturförändringarna fortsätter enligt plan och beräknas vara klara i juli 2020. I praktiken kommer Tibnor att konsolidera all parts-produktion till Seinäjoki, som i och med detta blir Tibnors gemensamma ”center of excellence” för plåtbearbetning. Sjötullen Köping kommer att kvarstå som ett centrallager för plåt i Sverige. Planen är också att stänga armeringsverksamheten i Linköping och flytta produktionen till Sjötullen Köping.

Mer information: Kimmo Väkiparta, tillförordnad VD, mobil: +46 70 597 23 42, e-post: kimmo.vakiparta@tibnor.com