5
19 november 2019 15:00 CET

Tibnor förbättrar lönsamheten genom ett struktur- och effektiviseringsprogram

Tibnor ska förbättra lönsamheten genom ett struktur- och effektiviseringsprogram i Sverige, Danmark och Norge. Alla aktiviteter syftar till att nå marknadsledande lönsamhet.

Programmet kommer att påverka enheter i Sverige, Danmark och Norge med målet att reducera cirka 250 tjänster. Detta ska jämföras med den totala bemanningen om 1,200 personer i september 2019. I Sverige kommer den här förändringen att påverka både tjänstemän och kollektivanställda på alla orter. Tibnor har som en del av programmet redan under oktober månad reducerat arbetsstyrkan i Finland. 

"Tibnors lönsamhet är för låg och vi behöver minska våra kostnader för att förbättra vår konkurrenskraft på marknaden. Jag är övertygad om att dessa förändringar säkrar både kundens behov och en positiv utveckling av vårt bolag“, säger Kimmo Väkiparta, Tibnors tillförordnade VD.

Strukturella förändringar i organisationen

Förhandlingar är inledda avseende strukturella förändringar kopplade till enheterna i Sjötullen Köping och Linköping i Sverige. Tibnor har i dagsläget två producerande enheter inom plåtbearbetning, en i Seinäjoki och en i Sjötullen Köping. Planen är att konsolidera all produktion till Seinäjoki, som i och med detta blir Tibnors gemensamma ”center of excellence” för plåtbearbetning. Sjötullen Köping kommer att kvarstå som ett centrallager för plåt i Sverige. Planen är också att stänga armeringsverksamheten i Linköping och flytta produktionen till Sjötullen Köping. Den nya strukturen kommer att vara på plats  i juli 2020.

För mer information: 

Kimmo Väkiparta, tillförordnad VD, mobil: +46 70 597 23 42, email: kimmo.vakiparta@tibnor.com

Kristiina Sotka, Head of Safety, People and Culture, mobil: +358 400 100 599, email: kristiina.sotka@tibnor.com