5
3 juni 2019 07:42 CET Specialstål, Bearbetning, Produkter

På besök hos Epiroc i Fagersta

 

Lager på Epiroc  Drilling Tools i Fagersta Epiroc är en ledande produktivitetspartner för gruv-, infrastruktur- och naturresursindustrierna. Epiroc utvecklar och tillverkar innovativa borraggregat, bergbrytnings- och anläggningsutrustning med spjutspetsteknik samt tillhandahåller service och förbrukningsartiklar i världsklass. Epiroc Drilling Tools i Fagersta har varit kund till i Tibnor i många år och under maj månad åkte ledningsgruppen på Tibnor och besökte Epiroc för att lära sig mer om dess verksamhet.

Marknaden för gruv-, infrastruktur- och naturresurser går fortsatt starkt och på Epiroc ser man ljust på framtiden även om det finns tendenser just nu som kan skapa oreda; handelskonflikter och en sjunkande svenska krona om man ska nämna några.

Däremot råder det inget tvivel på att Epiroc står starkt rustade med sin avancerade teknologi, höga produktivitet och en mycket erfaren personal. Det fick den svenska ledningsgruppen på Tibnor bevittna på den fina anläggningen i Fagersta som Tibnor levererar specialstål till. Varje vecka levererar Tibnor kapade stänger från enheten i Eskilstuna. Dessa stänger bearbetas i Fagersta och blir sedan en del i Epirocs produktsortiment. Tibnor levererar även direkt till en del av Epirocs legoleverantörer.

− Det var en mycket givande dag med många bra samtal hur vi kan vidareutveckla vår gemensamma affär, berättar Mikael Nyquist, VD på Tibnor.

Som för många andra är utmaningarna för Epiroc tillgänglighet och korta ledtider. Därför är det viktigt för Epiroc att ha en leverantör med logistiska muskler. En leverantör till Epiroc måste ha en hög leveransprecision, kunna precisionskapa material och vara en partner som kan hjälpa till att utveckla affären. 

− För oss som verkar på en global marknad är tillgänglighet och ledtid A och O. Det är därför vi har höga krav på de leverantörer vi samarbetar med berättar Ann Svensson, strategisk inköpare på Epiroc Drilling Tools.

 

Eprioc COPROD

COPROD borrsträng, en av Epirocs produkter som Tibnor levererar material till