5
1 juli 2017 09:30 CET

Priset som ”Månadens medarbetare” går till bockningsteamet i Sjötullen i Köping

Bockningsteamet i Sjötullen i Köping vinner Tibnors pris som ”Månadens medarbetare” i juni. Varma gratulationer till priset, hela bockningsteamet!

Tonie Edlund,  medlem i teamet, hur känns det att få priset som ”Månadens medarbetare”?

- Tonie: Det känns riktigt kul! Vi känner oss ärade och stolta att man som lag kan påverka ett så stort företag som Tibnor.

I formuläret frågade vi efter motiveringen till det givna förslaget, och för er var motiveringen: ”Teamet arbetar starkt med förbättringar med hög energi och engagemang. Bockning är relativt nytt arbetsmoment i Sjötullen och teamet har byggt kompentens på området. Och varje dag arbetar de med förbättringar”.
Det låter väldigt bra, vad tänker du själv när du hör detta? 

- Tonie: Det är roligt att det arbete vi lägger ner uppmärksammats av andra. Det stämmer att vi arbetar hårt på förbättringar. Vår tanke är att på ett säkert sätt förkorta tiden per detalj.
Berätta lite om teamet?

- Tonie: Bockningsteamet i Sjötullen är ett glatt och målinriktat gäng som letar efter förbättringar konstant. Vi drivs av utmaningar och det är den tekniska problemlösningen som driver oss att gå hit varje dag. Vi har alla olika bakgrund, själv kommer jag direkt från skolan, någon har en lång anställningstid i Sjötullen, andra från helt andra branscher, tillsammans så har vi en stor kunskapsbank att hämta idéer från.

Ni blev belönade för att ni gör skillnad och tillför värde för kunden – kan du ge ett bra exempel på vad det betyder i ert arbete?

- Tonie: Vi försöker att fortsätta att sträva efter att förbättra vårt arbete. Att bli ”Månadens medarbetare” ger inspiration att fortsätta leta efter saker att förbättra. Detta kommer att driva oss ännu mer.  
Sist men inte minst: Vill du skicka en hälsning till någon eller någonstans?

- Tonie: Vi vill hälsa till vår duktiga chef Emmie Nålberg som har lagt ner mycket tid på bockningsteamet och bidragit med många idéer.

 

Bockningsteam