5
14 juni 2017 11:02 CET

Växande marknad för produktion av plåtkomponenter

Efterfrågan på tillverkning av komponenter av plåt ökar stadigt. Att lägga ut produktionen av komponenter är ett bra sätt att trimma sin värdekedja och stå sig i konkurrensen. För att möta efterfrågan expanderar Tibnor sitt stål service center i finska Seinäjoki, som nu blir en av Nordens största. 

Nordiska industriföretag växer kontinuerligt, men det gör även deras konkurrenter. För att möta denna konkurrens gäller det att löpande se över och trimma sin organisation. Ett sätt är att fokusera mer på kärnverksamheten och lägga ut allt som inte tillhör kärnverksamheten på partners och leverantörer. Att lägga ut de första momenten av tillverkning  av komponenter i tunn- och grovplåt är ett sådant exempel.

 
 
 
 
 
 
 
 

– På Tibnor ser vi en tydlig trend att våra kunder idag efterfrågar alltmer tjänster som exempelvis gas-, plasma- och laserskärning i kombination med fasning, bockning samt maskinbearbetning. Genom att lägga ut detta på oss kan de effektivisera sin verksamhet och slipper investera tid och pengar i det maskineri som krävs för att producera dessa komponenter, säger Fredrik Haglund, ansvarig för Parts Business på Tibnor. 

 För att möta den ökade efterfrågan på specifik komponenttillverkning har Tibnor under våren utökat sin anläggning i finska Seinäjoki, som efter ombyggnaden kommer att bli Nordens största produktionsenhet i sitt slag.

– I Seinäjoki har vi en komplett anläggning med tio stora kantpressar för bockade detaljer och ett 30-tal skärmaskiner. Det betyder att vi kan erbjuda våra kunder i Norden och Baltikum ännu större flexibilitet och högre servicegrad nu, säger Fredrik Haglund.

 I Seinäjoki tillverkar Tibnor komponenter till både stora och små kunder. Allt från återkommande beställningar av färdigskurna komponenter för bil- och byggindustrin till specialbeställda komponenter för engångsobjekt.

 – Vi kommer att leverera ut 33 000 ton färdiga komponenter per år från Seinäjoki och det är cirka 200 anställda på plats i fabriken, berättar Fredrik Haglund.

 Oavsett vem uppdragsgivaren är handlar det om samma sak – att spara tid, öka sin konkurrenskraft och fokusera på kärnverksamheten. För Fredrik Haglund är det självklart att hjälpa kunderna med detta.

 – När de låter oss stå för det första ledet i produktionen av deras komponenter kan de trimma sin värdekedja och därmed stå sig bättre i konkurrensen.