5
machining

Maskinbearbetning

Bearbetning av plåt

 

Maskinbearbetning är en CNC styrd process för t.ex plåtbearbetning. Processen innefattar flera mindre processer som sker simultant. Den breda processen innefattar till exempel fräsning och borrning. Fräsning innebär att materialet skärs av ett rörligt roterande skär. Processens stora fördelar är dess mångsidighet och snabbhet vid utförandet då den är automatiserad och bearbetningen sker parallellt.

Tibnor kan genom maskinbearbetning erbjuda dig komplexa utformningar på färdiga detaljer.

Tibnors kapacitet per detalj
Längd   3 000 mm
Bredd  1 000 mm
Höjd  800 mm