5
malning

Målning

Målning av stål och metaller

 

Låt Tibnor måla ditt material i samband med slungrensning. Processen utförs på samtliga produkter som kan slungrensas. Det innebär rör och hålprofiler, plåt, balk, stångstål och specialstål. Målningen skyddar den slungrensade ytan mot korrosion (rost) och smuts. 

Slungrensning - grunden för alla målningssystem

Garanti på renhet SA 2,5, vilket är grundkrav i de flesta målningssystem.

 • Bättre svetsresultat, då varken glödskal eller rost finns.

 • Enklare efterbehandling, endast svepblästring, tvättning eller borstning.

 • Alla ytor på materialet blir garanterat blästrade; om blästring istället sker av färdig konstruktion är många ytor svåråtkomliga.

Slungrensad yta ger tjockare zinkskikt vid varmförzinkning.

Låter du Tibnor måla ditt material utförs processen 4 minuter efter det att materialet har blivit slungrensat för att det ska hållas rent under målningsprocessen. Du kan köpa samtliga stålprodukter målade upp till längd 24 meter från oss.

Vid grundmålning använder Tibnor en grå eller röd kulör, beroende på vad kunden önskar och vad som passar bäst till vidarearbete. Färgen i sig finns i olika utföranden som järnoxidbaserad, tvåkomponents-epoxi samt vattenburen enkomponentsfärg.

Oavsett i vilken tjocklek färgen målas skyddar den det blästrade materialet. Färgen appliceras efter kundens önskemål och materialet kan därför målas i olika skikttjocklekar beroende på vilket användningsområde du planerar:

 • 15-20 my vid fortsatt grundmålning, behöver inte slipas bort innan svetsning.

 • 25-45 my vid fortsatt grundmålning

 • >40 my vid grundfärg i enklare målningssystem eller som första skikt i mer komplicerade målningssystem

 

Tibnors kapacitet
 Maxlängd  24 meter
 Maxbredd  3.5 meter
 Maxhöjd  500 mm
 Min. höjd  5 mm
 Min. väggtjocklek  3 mm

När du låter Tibnor lågzinkmåla materialet innan leverans, så får du ett tunt färgskikt som  du har möjlighet att svetsa i utan slipning.

Lågzinksilikat 10-15 my, grå kulör
 • det tunna färgskiktet ger bra svets- och skärresultat

 • kan övermålas med de flesta i marknaden förekommande färgsystemen

 • kan övermålas även med zinkrik färg

 • tål hög värme på svetsens baksida

 • mindre farligt att svetsa i lågzinksilikat än i oblästrat stål med glödskal och rost.

 
Tibnors kapacitet  
Maxlängd  18,5 meter
Maxbredd  2,5 meter
Max. höjd  400 mm
Min. höjd Vid slungrensning och ev målning av plåt med tjocklek under 5 mm kan ej renhetsgrad Sa 2,5 garanteras.Plåtens planhet kan ej garanteras. Omålade partier kan förekomma pga att lastbärare tex vinkeljärn måste användas. 
Min. väggtjocklek Profiler med godstjocklek 4 mm och under kan ej rakhet garanteras

Efterbearbetning och extratjänster

Avgradning

Tibnor erbjuder avgradning som avlägsnar vassa kanter som kan uppstå vid borrning, klippning samt skärande bearbetning.

Märkning

Märkning kan utföras med krita eller stanspistol.

Läs mer

Fasning

Tibnor kan erbjuda fasning av plåtdetaljer med flera olika metoder.

 

Plasmaskärning fasning
Laserskärning fasning
Gasskärning fasning
Mekanisk bearbetning

 

Kontakta oss för att hitta lämplig fastyp.

Riktning

Tibnor erbjuder riktning, vilket innebär att skurna detaljer kan riktas genom rullriktverk eller riktpress.  

Läs mer

Riktning

Skurna detaljer kan riktas genom rullriktverk eller riktpress (manuell).

Riktpress     
Planhet 1 mm
Maxvikt  300 kg
Tjocklek  Tjocklek 20-60 mm
Bredd  100-800 mm
Längd 500-2 000 mm 

 

Riktverk  
Tjocklek 4-20 mm (beroende på stålsort)
Bredd  200-2000 mm
Längd 200-3000 mm
Maxvikt 500 kg