5

Figurskärning

Figurskärning av stål och metaller

 

Vi utför figurskärning enligt dina önskemål, antingen genom termisk skärningsprocess som är det vanligaste och innefattar plasma-, gas- och laserskärning. Vattenskärning däremot är en icke-termisk figurskärningsprocess och går ut på att man skär med hjälp av vatten i högt tryck.

Plasmaskärning är en termisk skärningsprocess och kan utföras på allt material som är elektriskt ledande. Den skärande strålen kan vara uppåt 30 000°C men trots detta påverkas inte materialet eftersom strålen koncentreras på en mycket liten yta.

Det är en tidseffektiv metod då processen har en kort hålslagningstid och detta medför att den är upp mot 5-7 gånger snabbare än gasskärning. Därför har plasmaskärning blivit ett vanligt alternativ till gasskärning vid plåttjocklekar under 60 mm. Därigenom har produktionsmomentet blivit vanligare vid figurskärning

Tibnor plasma skär tunnplåt- och grovplåt med följande begränsningar.

Tibnor's kapacitet

Max bredd

3 400 mm

Max längd

16 400 mm

Tjocklek max

60 mm

Tjocklek min

3 mm

Fasning 45 °

Upp till 50 mm

Tolerans

±2mm*

* Detaljberoende enligt ISO 9013

Gasskärning är den vanligaste skärningsmetoden för olegerat och låglegerat stål.

Den stora fördelen med gasskärning är att den kan användas för tjocklekar upp till 300 mm. Detta gör gasskärning till den av de figurskärningsmetoder som Tibnor kan utföra  som klarar av den tjockaste plåten.

Skärhastigheten i gasskärning är relativt låg, men den totala processtiden kortar vi väsentligt genom att skärningen görs med flera parallella gasbrännare. Du kan utöver att få materialet figurskuret även få en rakskuren plåt 

Tibnors kapacitet
Tjocklek max 300 mm
Tjocklek min 6 mm
Bredd max 4 200 mm
Längd max 16 500 mm
Fasning upp till 600 mm

EN1090-2 och EN1090-3 certifikat

Vid laserskärning används en infraröd laser  för att skära igenom materialet och skapa den form som önskas. Skärningen sker genom att en kraftig stråle av laser körs genom en optisk lins som genererar en stark stråle som kan skära genom materialet. 

Laserskärning är en bra process för komplexa detaljer med tuffa toleranskrav.  Tibnors laserskärningsprocess garanterar toleranser ± 0.2 mm på färdigskurna detaljer. 

Tibnor laserskär samtlig plåt vi lagerhåller, upp till 25 mm i tjocklek. Vi laserskär även rostfritt i format upp till 2 x 4 meter.

Tibnors kapacitet
Max bredd 4 500 mm
Max längd 18 000 mm
Tjocklek max 25 mm
Fasning 45° 10-12 mm *
Toleranser ± 0,2 mm

* beroende på material

Vattenskärning är en icke-termisk figurskärningsprocess. 

Processen är skonsam mot materialet då ingen upphettning krävs och skärsnittet är väldigt litet, vilket även medför en brandsäker operation och inget spill. Vattenskärning gör det relativt enkelt att skapa komplicerade detaljer och dessa kräver sällan efterbearbetning eftersom sanden har effekten att materialet samtidigt slipas.

Tibnor använder processen till plåt, aluminium och övriga metaller.. Den rena och jämna snittytan ger en enklare produkt för efterbearbetning som t.ex. svetsning.

Tibnors kapacitet
Bred max 3 200 mm
Längd max 3 600 mm
Tjocklek stål 150 mm
Tjocklek aluminium 250 mm
Outsourcing Tibnor

5 skäl till att outsourca bearbetning

5 goda skäl till att outsourca bearbetning. Ta reda på mer. 

Läs mer

5 skäl till att outsourca bearbetning

 
1. Du slipper dolda kostnader

Genom att använda produktionsanpassade komponenter i flödet kan du eliminera så kallade dolda kostnader – bland annat transport, lagring och svinn. En annan kostnad du kan spara in på är service av maskiner och annan utrustning för bearbetning. Speciellt om det är bearbetningsåtgärd som du sällan gör. Förberedande bearbetning kräver dessutom specialiserad personal, som kanske bättre behövs i produktionen.

2. Du sparar dyrbart stål

Med outsourcad bearbetning slipper du riskera att slösa på dyrbart stål. Du betalar bara för det material du beställer. Sker bearbetningen på egen anläggning måste du förutom att beställa även lagra materialet. Handlar det om sällsynta material är risken stor att du plötsligt sitter med ett lager fullt av överflödigt material. Kärnkompetensen får ge vika för lagring. Det kan också hända att det under bearbetningen uppstår fel som gör att komponenten inte kan användas – det slipper du med outsourcad bearbetning.

3. Du kan leverera snabbare

Du kan reagera snabbare på förändringar i orderstocken. En leverantör har alltid tusentals ton av olika sorters stål på lager, redo att tas i bruk och levereras på kort varsel. Genom att nyttja någon annans service kan du påbörja projekt tidigare eller utlova snabbare leverans.

4. Du kan fokusera på kärnverksamheten

Outsourcad bearbetning låter dig fokusera mer på kärnverksamheten. Detta gör att du bland annat kan utföra avancerad produktion på ett enklare sätt. Du kan beställa högkvalitativa bearbetade komponenter som är färdiga att tas i bruk, rakt in i produktionsflödet.

5. Du får extra kunskap

En kunnig partner tillför kunskap. Du slipper inte bara att göra bearbetningen själv, du får dessutom hjälp att optimera den. Planeringsansvaret ligger fortfarande hos ditt företag, men en kunnig partner kan bidra till processen genom att föreslå smärre ändringar. Till exempel att antalet svetsfogar kan minskas genom att utnyttja bockning eller att antalet komponenter kan minskas från två till en, med annan planeringsåtgärd.

Den här sortens optimeringar får stor betydelse i längden i och med att din produktion blir snabbare och billigare. Därför lönar det sig att utnyttja den know-how som en kunnig partner har.

Saker du kanske inte visste om laser- och plasmaskärning

Ta reda på mer om laser- och gasskärning.

Läs mer

Saker du kanske inte visste om laser- och plasmaskärning

 

3 saker du kanske inte visste om laserskärning

 

3 saker du kanske inte visste om plasmaskärning

1. Tolerans på tiondels millimeter

Med laserskärning kan man tillverka komponenter med väldigt hög precision. Toleransen ligger på tiondels millimeter beroende på komponentens längd. Tibnor kan leverera laserskurna komponenter på upp till 15 meter. Svetsfogar bereds enkelt i samband med skärningen.

2. Låg värme = hög kvalitet

I och med att värmeöverföringen i samband med laserskärning är liten, håller de färdiga komponenterna högsta kvalitet. När värmeöverföringen är stor finns det en risk för att komponenten böjer sig i samband med skärningen. Detta är en av orsakerna för den höga precisionen. 

3. Ju hårdare stål, desto bättre resultat

Även de hårdaste stålsorterna kan skäras med hjälp av laser. Ju hårdare stål, desto bättre resultat. Ett typiskt användningsområde för laserskurna komponenter är verkstadsindustrin. Där har man ofta behov av väldigt slitstarka komponenter som håller exakt rätt mått.  

1. Skär upp till 60 millimeter

Tibnor erbjuder plasmaskärning av komponenter på upp till 60 millimeter i tjocklek och är även specialist på att hantera stora komponenter. Beredning av svetsfogar är möjligt i samband med skärningen.

2. Prisvärd precision

Plasmaskärning är en kostnadseffektiv metod för att skära stål. Precisionen är nästan lika hög som inom laserskärning. Kring hälften av komponenterna som lämnar Tibnors anläggningar är skurna med hjälp av plasma. Plasmaskurna komponenter används inom de flesta industrier.

3. Sex gånger varmare än solen

I plasmaskärning skapas en ljusbåge mellan skärelektroden och materialet. Temperaturen i ljusbågen kan stiga upp till 30 000 grader. Det här innebär att plasmaskärning kan användas för att skära de flesta stålsorter. På solens yta stiger temperaturen till endast drygt 5 000 grader.


Efterbearbetning och extratjänster

Slungrensning

En rengöringsmetod som ger enklare efterbehandling och bättre svetsresultat.

Avgradning

Tibnor erbjuder avgradning som avlägsnar vassa kanter som kan uppstå vid borrning, klippning samt skärande bearbetning.

Märkning

Märkning kan utföras med krita eller stanspistol.

Riktning

Tibnor erbjuder riktning, vilket innebär att skurna detaljer kan riktas genom rullriktverk eller riktpress.