5

Figurskärning

Figurskärning av stål och metaller

 

Vi utför figurskärning enligt dina önskemål, antingen genom termisk skärningsprocess som är det vanligaste och innefattar plasma-, gas- och laserskärning. Vattenskärning däremot är en icke-termisk figurskärningsprocess och går ut på att man skär med hjälp av vatten i högt tryck.

Plasmaskärning är en termisk skärningsprocess och kan utföras på allt material som är elektriskt ledande. Den skärande strålen kan vara uppåt 30 000°C men trots detta påverkas inte materialet eftersom strålen koncentreras på en mycket liten yta.

Det är en tidseffektiv metod då processen har en kort hålslagningstid och detta medför att den är upp mot 5-7 gånger snabbare än gasskärning. Därför har plasmaskärning blivit ett vanligt alternativ till gasskärning vid plåttjocklekar under 60 mm. Därigenom har produktionsmomentet blivit vanligare vid figurskärning

Tibnor plasma skär tunnplåt- och grovplåt med följande begränsningar.

Tibnor's kapacitet

Max bredd

3 400 mm

Max längd

16 400 mm

Tjocklek max

60 mm

Tjocklek min

3 mm

Fasning 45 °

Upp till 50 mm

Tolerans

±2mm*

* Detaljberoende enligt ISO 9013

Gasskärning är den vanligaste skärningsmetoden för olegerat och låglegerat stål.

Den stora fördelen med gasskärning är att den kan användas för tjocklekar upp till 300 mm. Detta gör gasskärning till den av de figurskärningsmetoder som Tibnor kan utföra  som klarar av den tjockaste plåten.

Skärhastigheten i gasskärning är relativt låg, men den totala processtiden kortar vi väsentligt genom att skärningen görs med flera parallella gasbrännare. Du kan utöver att få materialet figurskuret även få en rakskuren plåt 

Tibnors kapacitet
Tjocklek max 300 mm
Tjocklek min 6 mm
Bredd max 4 200 mm
Längd max 16 500 mm
Fasning upp till 600 mm

EN1090-2 och EN1090-3 certifikat

Vid laserskärning används en infraröd laser  för att skära igenom materialet och skapa den form som önskas. Skärningen sker genom att en kraftig stråle av laser körs genom en optisk lins som genererar en stark stråle som kan skära genom materialet. 

Laserskärning är en bra process för komplexa detaljer med tuffa toleranskrav.  Tibnors laserskärningsprocess garanterar toleranser ± 0.2 mm på färdigskurna detaljer. 

Tibnor laserskär samtlig plåt vi lagerhåller, upp till 25 mm i tjocklek. Vi laserskär även rostfritt i format upp till 2 x 4 meter.

Tibnors kapacitet
Max bredd 4 500 mm
Max längd 18 000 mm
Tjocklek max 25 mm
Fasning 45° 10-12 mm *
Toleranser ± 0,2 mm

* beroende på material

Vattenskärning är en icke-termisk figurskärningsprocess. 

Processen är skonsam mot materialet då ingen upphettning krävs och skärsnittet är väldigt litet, vilket även medför en brandsäker operation och inget spill. Vattenskärning gör det relativt enkelt att skapa komplicerade detaljer och dessa kräver sällan efterbearbetning eftersom sanden har effekten att materialet samtidigt slipas.

Tibnor använder processen till plåt, aluminium och övriga metaller.. Den rena och jämna snittytan ger en enklare produkt för efterbearbetning som t.ex. svetsning.

Tibnors kapacitet
Bred max 3 200 mm
Längd max 3 600 mm
Tjocklek stål 150 mm
Tjocklek aluminium 250 mm

Efterbearbetning och extratjänster

Avgradning

Tibnor erbjuder avgradning som avlägsnar vassa kanter som kan uppstå vid borrning, klippning samt skärande bearbetning.

Märkning

Tibnor erbjuder märkning som kan utföras med krita eller stanspistol.

Läs mer

Fasning

Tibnor kan erbjuda fasning av plåtdetaljer med flera olika metoder.

 

Plasmaskärning fasning
Laserskärning fasning
Gasskärning fasning
Mekanisk bearbetning

 

Kontakta oss för att hitta lämplig fastyp.

Riktning

Tibnor erbjuder riktning, vilket innebär att skurna detaljer kan riktas genom rullriktverk eller riktpress.  

Läs mer

Riktning

Skurna detaljer kan riktas genom rullriktverk eller riktpress (manuell).

Riktpress     
Planhet 1 mm
Maxvikt  300 kg
Tjocklek  Tjocklek 20-60 mm
Bredd  100-800 mm
Längd 500-2 000 mm 

 

Riktverk  
Tjocklek 4-20 mm (beroende på stålsort)
Bredd  200-2000 mm
Längd 200-3000 mm
Maxvikt 500 kg