5

Bockning

Bockning av plåt och profiler

 

Låt Tibnor leverera en färdigbearbetad och bockad produkt till dig. Vi arbetar efter dina specifikationer och du får en komponent som är klar att användas i din fortsatta tillverkning.

Bockning innebär att materialet bearbetas i en kantpress till den form som specificerats. Det är ett produktionsmoment som främst görs på plåt. Vi arbetar i nära samarbete med SSAB för att på bästa sätt utnyttja SSAB-stålens egenskaper.

Låt Tibnor kantpressa materialet, innan leverans till dig. Vi kantpressar enligt dina specifikationer från ett stort antal kantpressar i Sverige och Finland, och hanterar material upp till maximalt 14 meters längd med en presskraft på 4 000 ton. 

Vi erbjuder även stegbockade rör inklusive svetsning.

Tibnor erbjuder kallformade profiler enligt SSABs tillverkningsprogram. Profilerna tillverkas genom rullformning i flera steg tills rätt profil erhållits.

SSABs omfattande sortiment av kallformade öppna stålprofiler ger stora och varierande möjligheter vad gäller stålsorter (upp till S900) och former. Ett stål och en form som exakt matchar tillämpningen ger betydande besparingar i vikt och kostnader. Varje viktenhet du sparar ger dig lättare konstruktioner och lägre transportkostnader. Våra kallformade öppna profiler tillverkas enligt EN 10162.

Tibnor kan leverera  plåt till dig som är radievalsad och klar för din produktion.

Radievalsning innebär att plåten formas i en rullformningsmaskin med hjälp av tre eller fyra valsar tills rätt radie erhållits. Radievalsad plåt används t.ex som mantelplåtar till cisterner eller barktrummor.

Tibnors kapacitet  
 Bredd  3 250 mm
 Tjocklek  50 mm (från underleverantör kan upp till 120 mm erbjudas)
Outsourcing Tibnor

5 skäl till att outsourca bearbetning

5 goda skäl till att outsourca bearbetning. Ta reda på mer. 

Läs mer

5 skäl till att outsourca bearbetning

 
1. Du slipper dolda kostnader

Genom att använda produktionsanpassade komponenter i flödet kan du eliminera så kallade dolda kostnader – bland annat transport, lagring och svinn. En annan kostnad du kan spara in på är service av maskiner och annan utrustning för bearbetning. Speciellt om det är bearbetningsåtgärd som du sällan gör. Förberedande bearbetning kräver dessutom specialiserad personal, som kanske bättre behövs i produktionen.

2. Du sparar dyrbart stål

Med outsourcad bearbetning slipper du riskera att slösa på dyrbart stål. Du betalar bara för det material du beställer. Sker bearbetningen på egen anläggning måste du förutom att beställa även lagra materialet. Handlar det om sällsynta material är risken stor att du plötsligt sitter med ett lager fullt av överflödigt material. Kärnkompetensen får ge vika för lagring. Det kan också hända att det under bearbetningen uppstår fel som gör att komponenten inte kan användas – det slipper du med outsourcad bearbetning.

3. Du kan leverera snabbare

Du kan reagera snabbare på förändringar i orderstocken. En leverantör har alltid tusentals ton av olika sorters stål på lager, redo att tas i bruk och levereras på kort varsel. Genom att nyttja någon annans service kan du påbörja projekt tidigare eller utlova snabbare leverans.

4. Du kan fokusera på kärnverksamheten

Outsourcad bearbetning låter dig fokusera mer på kärnverksamheten. Detta gör att du bland annat kan utföra avancerad produktion på ett enklare sätt. Du kan beställa högkvalitativa bearbetade komponenter som är färdiga att tas i bruk, rakt in i produktionsflödet.

5. Du får extra kunskap

En kunnig partner tillför kunskap. Du slipper inte bara att göra bearbetningen själv, du får dessutom hjälp att optimera den. Planeringsansvaret ligger fortfarande hos ditt företag, men en kunnig partner kan bidra till processen genom att föreslå smärre ändringar. Till exempel att antalet svetsfogar kan minskas genom att utnyttja bockning eller att antalet komponenter kan minskas från två till en, med annan planeringsåtgärd.

Den här sortens optimeringar får stor betydelse i längden i och med att din produktion blir snabbare och billigare. Därför lönar det sig att utnyttja den know-how som en kunnig partner har.

Bockning

3 saker du kanske inte visste om bockning

Ta reda på mer om bockning. 

Läs mer

3 saker du kanske inte visste om bockning

 
1. Spara tid med färre fogar

Bockning innebär att stålet tvingas i önskad form genom att man böjer det. Tibnor har bockningsmaskiner som klarar av komponenter på upp till 12 meter och flera olika former. Med hjälp av väl planerad bockning kan man minska på antalet svetsfogar och därmed spara tid.

2. Bockar det hårdaste stålet

Tibnors personal är specialister på bockning. Tibnor har investerat stort i både utbildning och utrustning och är till följd av det, den ledande aktören inom bockning av kolstål i Norden. Hos Tibnor bockas även de hårdaste stålsorterna.

3. Strålande slutna profiler

Tibnor har kunskap att tillverka slutna profiler. Slutna profiler används till exempel inom process-, fordons- och verkstadsindustrin. Slutna profiler kan vara ett alternativ till profiler som svetsas ihop i flera delar.

Efterbearbetning och extratjänster

Avgradning

Tibnor erbjuder avgradning som avlägsnar vassa kanter som kan uppstå vid borrning, klippning samt skärande bearbetning.

Märkning

Märkning kan utföras med krita eller stanspistol.

Riktning

Tibnor erbjuder riktning, vilket innebär att skurna detaljer kan riktas genom rullriktverk eller riktpress.