5

Bockning

Bockning av plåt och profiler

 

Låt Tibnor leverera en färdigbearbetad och bockad produkt till dig. Vi arbetar efter dina specifikationer och du får en komponent som är klar att användas i din fortsatta tillverkning.

Bockning innebär att materialet bearbetas i en kantpress till den form som specificerats. Det är ett produktionsmoment som främst görs på plåt. Vi arbetar i nära samarbete med SSAB för att på bästa sätt utnyttja SSAB-stålens egenskaper.

Låt Tibnor kantpressa materialet, innan leverans till dig. Vi kantpressar enligt dina specifikationer från ett stort antal kantpressar i Sverige och Finland, och hanterar material upp till maximalt 14 meters längd med en presskraft på 4 000 ton. 

Vi erbjuder även stegbockade rör inklusive svetsning.

Tibnor erbjuder kallformade profiler enligt SSABs tillverkningsprogram. Profilerna tillverkas genom rullformning i flera steg tills rätt profil erhållits.

SSABs omfattande sortiment av kallformade öppna stålprofiler ger stora och varierande möjligheter vad gäller stålsorter (upp till S900) och former. Ett stål och en form som exakt matchar tillämpningen ger betydande besparingar i vikt och kostnader. Varje viktenhet du sparar ger dig lättare konstruktioner och lägre transportkostnader. Våra kallformade öppna profiler tillverkas enligt EN 10162.

Tibnor kan leverera  plåt till dig som är radievalsad och klar för din produktion.

Radievalsning innebär att plåten formas i en rullformningsmaskin med hjälp av tre eller fyra valsar tills rätt radie erhållits. Radievalsad plåt används t.ex som mantelplåtar till cisterner eller barktrummor.

Tibnors kapacitet  
 Bredd  3 250 mm
 Tjocklek  50 mm (från underleverantör kan upp till 120 mm erbjudas)

Efterbearbetning och extratjänster

Avgradning

Tibnor erbjuder avgradning som avlägsnar vassa kanter som kan uppstå vid borrning, klippning samt skärande bearbetning.

Märkning

Märkning kan utföras med krita eller stanspistol.

Läs mer

Fasning

Tibnor kan erbjuda fasning av plåtdetaljer med flera olika metoder.

 

Plasmaskärning fasning
Laserskärning fasning
Gasskärning fasning
Mekanisk bearbetning

 

Kontakta oss för att hitta lämplig fastyp.

Riktning

Tibnor erbjuder riktning, vilket innebär att skurna detaljer kan riktas genom rullriktverk eller riktpress.  

Läs mer

Riktning

Skurna detaljer kan riktas genom rullriktverk eller riktpress (manuell).

Riktpress     
Planhet 1 mm
Maxvikt  300 kg
Tjocklek  Tjocklek 20-60 mm
Bredd  100-800 mm
Längd 500-2 000 mm 

 

Riktverk  
Tjocklek 4-20 mm (beroende på stålsort)
Bredd  200-2000 mm
Längd 200-3000 mm
Maxvikt 500 kg