5

Blästring

Blästring av stål och metaller

 

Blästringen görs med maskiner som slungar små stålpartiklar mot komponenten för att rengöra den från rost och smuts. Rena komponenter är avsevärt lättare att använda inom produktionen. Tibnor kan blästra upp till 2 500 millimeter breda komponenter till en renhetsgrad på SA 2,5.

Låter du Tibnor slungrensa stålet innan leverans, så vet du att alla materialytor är blästrade och klara för din fortsatta produktion. Vi garanterar renhet Sa 2,5, vilket är grundkrav i de flesta målningssystem. Vi kan också måla materialet i direkt anslutning till slungrensningen. 

Slungrensning är en process där ett roterande slunghjul slungar blästringsmedel med hög hastighet mot ytan som ska blästras. Det är ett rengöringssätt som tar bort glödskal och rost på stålet, vilket ger bättre svetsresultat och underlättar den fortsatta bearbetningen. En slungrensad yta ger t ex ett tjockare zinkskikt vid varmförzinkning då blästring påverkar materialets ytråhet. 

Tibnors kapacitet
 Höjd max  500 mm
 Bredd max  3 000 mm
 Längd max  24 000 mm

Tibnor kan chipstrumla eller trumlingsblästra materialet.

Trumling är en avgradningsmetod som tar bort grader på mindre detaljer. Det görs med hjälp av vibrationer, keramiska stenar, vatten och compound som är en blandning av vätskor som bland annat tvättar och avfettar materialet.

Det finns två typer av trumlingsmaskiner – chipstrumlare och trumlingsbläster. Skillnaden är att vid chipstrumling, som ibland kallas vibrationstrumling, används större stenar som grovrengör materialet. I en trumlingsbläster kastar slunghjul blästermedel (trådklipp/kulor) på detaljerna. Det tar bort glödskal, men kan ge stötmärken på detaljerna.

Tibnors erbjudande
 Chipstrumling  300 kg (5 kg/detalj)
 Trumlingsblästring  500 kg (20 kg/detalj)
Outsourcing Tibnor

5 skäl till att outsourca bearbetning

5 goda skäl till att outsourca bearbetning. Ta reda på mer. 

Läs mer

5 skäl till att outsourca bearbetning

 
1. Du slipper dolda kostnader

Genom att använda produktionsanpassade komponenter i flödet kan du eliminera så kallade dolda kostnader – bland annat transport, lagring och svinn. En annan kostnad du kan spara in på är service av maskiner och annan utrustning för bearbetning. Speciellt om det är bearbetningsåtgärd som du sällan gör. Förberedande bearbetning kräver dessutom specialiserad personal, som kanske bättre behövs i produktionen.

2. Du sparar dyrbart stål

Med outsourcad bearbetning slipper du riskera att slösa på dyrbart stål. Du betalar bara för det material du beställer. Sker bearbetningen på egen anläggning måste du förutom att beställa även lagra materialet. Handlar det om sällsynta material är risken stor att du plötsligt sitter med ett lager fullt av överflödigt material. Kärnkompetensen får ge vika för lagring. Det kan också hända att det under bearbetningen uppstår fel som gör att komponenten inte kan användas – det slipper du med outsourcad bearbetning.

3. Du kan leverera snabbare

Du kan reagera snabbare på förändringar i orderstocken. En leverantör har alltid tusentals ton av olika sorters stål på lager, redo att tas i bruk och levereras på kort varsel. Genom att nyttja någon annans service kan du påbörja projekt tidigare eller utlova snabbare leverans.

4. Du kan fokusera på kärnverksamheten

Outsourcad bearbetning låter dig fokusera mer på kärnverksamheten. Detta gör att du bland annat kan utföra avancerad produktion på ett enklare sätt. Du kan beställa högkvalitativa bearbetade komponenter som är färdiga att tas i bruk, rakt in i produktionsflödet.

5. Du får extra kunskap

En kunnig partner tillför kunskap. Du slipper inte bara att göra bearbetningen själv, du får dessutom hjälp att optimera den. Planeringsansvaret ligger fortfarande hos ditt företag, men en kunnig partner kan bidra till processen genom att föreslå smärre ändringar. Till exempel att antalet svetsfogar kan minskas genom att utnyttja bockning eller att antalet komponenter kan minskas från två till en, med annan planeringsåtgärd.

Den här sortens optimeringar får stor betydelse i längden i och med att din produktion blir snabbare och billigare. Därför lönar det sig att utnyttja den know-how som en kunnig partner har.

Blästring

2 saker du kanske inte visste om blästring

Ta reda på mer om blästring. 

Läs mer

Två saker du kanske inte visste om blästring

 
1. Du slipper ett drygt moment

Slungrensning har blivit väldigt populärt. Blästring används för att rengöra komponenterna, vilket underlättar arbetet. Dels slipper man ett arbetsdrygt moment och dels håller man den egna lokalen renare och snyggare.

2. Man slungar små stålpartiklar

Blästringen görs med maskiner som slungar små stålpartiklar mot komponenten för att rengöra den från rost och smuts. Rena komponenter är avsevärt lättare att använda inom produktionen. Tibnor kan blästra upp till 2 500 millimeter breda komponenter till en renhetsgrad på Sa 2,5.

Efterbearbetning och extratjänster

Håltagning

Håltagning genom borrning, laser- eller plasmaskärning.

Märkning

Märkning kan utföras med krita eller stanspistol.