5

Stål, metaller och tro på den nordiska industrin.

Tibnor förser industrin i Norden och Baltikum med stål, metaller och bearbetningstjänster. Vi drivs av att göra skillnad för alla våra kunder, i det stora och i det lilla. För vi, precis som de, måste arbeta hårdare, smartare och bättre för att hävda oss i den globala konkurrensen. Som en modern distributör av stål och metaller förstår vi att vår roll sträcker sig längre än till själva leveransen. Vi är en del av den nordiska industrins konkurrenskraft. Vi ser oss som en mötesplats för smartare lösningar, där vår kompetens och potential möter våra kunders och leverantörers. Resultatet är en kombinerad kraft som ger oss och den nordiska industrin ett försprång som inte speglar vår storlek, styrka eller förutsättningar.

 

Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Soliditets värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Soliditets databas.

Kort om Tibnor

  • Vi har 1100 anställda i 7 länder
  • Nettoomsättning 2017: 7 821 Mkr
  • Tibnor är ett dotterbolag till SSAB och vårt huvudkontor ligger i Solna, utanför Stockholm
  • Andel av SSAB-koncernens totala nettoomsättning: 12 %
  • Chef för Tibnor: Mikael Nyquist (1963), VD

Strategi

  • Vara kundernas och leverantörernas förstahandsval när det gäller distribution och bearbetning genom att vara en stark partner med ett gemensamt arbetssätt och genom att driva verksamheten i alla de nordiska länderna
  • Vinna marknadsandelar med hjälp av Nordens bredaste produkt- och tjänsteutbud
  • Fortsätta att utveckla våra mervärdetjänster genom vårt breda nätverk av högt specialiserade bearbetningsenheter
  • Bygga ut de digitala tjänsterna till hela Norden
  • Förbättra den interna effektiviteten genom att nyttja kompetens, tillgångar och köpkraft fullt ut på en nordisk nivå

Vision and mission

Vår vision är ett framgångsrikt Norden i ständig utveckling. Vi tror att Norden kommer att överleva trots den omflyttning som globaliseringen skapar. Norden kommer att klara sig genom att industrin växer, verksamheten rullar, företagen  ger sysselsättning, människor köper saker och mår bra – att vi har tjo och tjim här runt oss. 

Tibnor är en del av industrins värdekedja, och vi vill stärka konkurrenskraften för den nordiska industrin. Därför har vi en viktig roll – en mission - som en del av helheten: vi är samlingspunkten för smartare lösningar. En samlingspunkt där vår kompetens och potential möter våra kunders och leverantörers. Smartare lösningar betyder mer konkurrenskraft och effektivitet för oss alla vilket leder till att vi tillsammans gör den nordiska industrin ännu starkare.

 

Vi gör skillnad!

Vi lovar våra kunder att göra skillnad. Vi tibnorare lovar att göra sakerna lite bättre, lite fiffigare, lite snabbare, lite smartare – använda vår kunskap så att vi tillför mervärde till kundernas verksamhet. .

Men att göra skillnad gäller oss alla som är en del av den nordiska verkställande industrin – kunder, distributörer, produktionspartner och leverantörer. När vi alla tillsammans skapar smartare lösningar och förbättrar vår produktion och slutprodukterna,  gör vi tillsammans den nordiska industrin ännu starkare.

Kontakta oss, så gör vi skillnad – tillsammans.