5
23 april 2019 08:54 CET Press

Många synergier när Tibnor och Sanistål blir ett

 

Fullt fokus på stål och metall, ökad service till kunderna och ett toppmodernt, helautomatiserat lager. Fördelarna är många när Tibnor och Danmarks näst största ståldistributör, Sanistål, nu blir ett.

Hej, Henrik Ørskov, ny vd på Tibnor Danmark. Vad betyder den här affären för Saniståls och Tibnors kunder?

- Vi ser många fördelar för våra kunder. När vi nu samlar kompetens och år av erfarenhet från våra två organisationer blir det många synergieffekter. Alla smarta lösningar vi har utvecklat under åren som konkurrenter kombinerar vi nu så att kunderna får del av dem. Vårt toppmoderna lager är ett exempel och Tibnors välutvecklade rådgivningsservice är ett annat.

Nu ökar även servicegraden gentemot kunderna. På vilket sätt?

- Tibnor har några av branschens vassaste hjärnor och en lång tradition av rådgivning i nära samarbete med sina kunder. Tibnors specialister kan hjälpa kunderna med beräkningar av material, föreslå smarta, kostnadseffektiva lösningar och komma med goda råd. Allt detta får även de danska kunderna del av nu när Sanistål blir en del av Tibnor och SSAB-familjen. Det är dessutom en del av vår strategi – att gå från att vara en materialgrossist till att bli en partner som kan leverera mervärde i form av bland annat rådgivning.

Blir det även någon skillnad i produktutbudet?

- Ja, tidigare kunde de danska Tibnorkunderna bara handla från ett ganska smalt segment av tunnplåt och specialstål, men nu blir produktportföljen mycket större och vi kan erbjuda ett komplett utbud av stål- och metallprodukter. För de gamla Sanistålkunderna blir vinsten att de får ett bredare och djupare produktsortiment att välja ur och dessutom mer specialkunskap hos sin leverantör. 

I och med affären får Tibnor ett av norra Europas mest moderna lager. Berätta!

- Det stämmer. Saniståls lager i Taulov blir nu Tibnors lager. Det är ett toppmodernt ståldistributionscenter med en yta på 42 000 kvadratmeter där merparten av all logistik är helt automatiserad. Det betyder att logistiken är väldigt kostnadseffektiv och felkällorna är få. Det är förstås något som också kommer våra kunder till gagn eftersom vi då kan hålla en viss kostnadsnivå och göra färre misstag. Det är ett av norra Europas mest moderna stållager och en viktig konkurrensfaktor i vår bransch där logistiken är så avgörande.

Hur ser du på framtiden för stålbranschen i Danmark?

- Jag tror att framtiden för stålbranschen här i Danmark liknar den i övriga nordiska länder. Vi måste ständigt arbeta med kostnadseffektivitet, lyhördhet gentemot kunderna och inte minst fokus på hållbarhet och miljö. Ett sätt är att arbeta nära våra kunder och hjälpa dem att göra smartare, mer hållbara materialval, så att vi alla kan bidra till att minska vår klimatpåverkan. 

Henrik Ørskov, Tibnor

Henrik Ørskov, VP Head of Tibnor Denmark