5
17 april 2019 14:06 CET Press

Tibnor slutför förvärv av Saniståls ståldistributionsdel

 

Tibnor har nu slutfört förvärvet av ståldistributionen i det danska bolaget Sanistål A/S, Danmarks näst största ståldistributör. Förvärvet offentliggjordes i november 2018 och godkändes av den danska konkurrensmyndigheten i mars i år. Den verksamhet som förvärvas hade under 2018 en försäljning om cirka SEK 1,9 miljarder. 

– Förvärvet av Saniståls ståldistribution kompletterar Tibnors nordiska verksamhet genom att vi ökar vår marknadsnärvaro i Danmark, där vi inte varit så synliga. Produkterbjudandena kompletterar varandra väl och vi ser betydande potential för synergier, säger Mikael Nyquist, CEO på Tibnor.

Förvärvet omfattar ett modernt högautomatiserat ståldistributionscenter i Taulov, Danmark, omkring 130 skickliga medarbetare i Danmark och Lettland (120 i Danmark och 10 i Lettland), fyra försäljningskontor i Danmark och ett försäljningskontor och lager i Lettland.

Jag är också glad att kunna meddela att den tidigare direktören för Saniståls distributionsavdelning, Henrik Ørskov, nu tar på sig rollen som VP Head of Tibnor Denmark. Henrik har omfattande erfarenhet av försäljning, inköp och affärsutveckling. Nuvarande landschefen Søren Pliniussen fortsätter att arbeta med försäljning inom Tibnor, säger Mikael Nyquist.

Henrik Ørskov, Tibnor

Bild: Henrik Ørskov, VP Head of Tibnor Denmark