5
1 mars 2019 09:14 CET Tibnor Partner

Abrahamssons Järn blir en ny Tibnor Partner

 

Abrahamssons Järn ansluter sig till Tibnors återförsäljarnätverk och blir en Tibnor Partner. Tibnor Partner är ett nätverk av återförsäljare till Tibnor och säljer Tibnors sortiment i sitt geografiska närområde. Försäljning sker till företag och privatpersoner.

Abrahamssons Järn är en leverantör av stål och metaller och levererar dagligen till kunder i Jönköpings län. Företaget startades i juli 2009 och strävar kontinuerligt efter att bli ännu mer tillgängliga för deras kunder.

– Att vara en Tibnor Partner ger oss tryggheten att ha nordens ledande leverantör som samarbetspartner. Tibnor stärker oss med sin produktkännedom och snabba, säkra leveranser säger Lars Nilsson, VD på Abrahamssons Järn.  

– Vi välkomnar Abrahamssons Järn till vårt återförsäljarnätverk och det känns tryggt att vi kan öka vår lokala närvaro i Jönköpings län, säger Johan Lindén, försäljningsdirektör på Tibnor.

 

Abrahamssons Järn, Tibnor Partner

Johan Lindén och Lars Nilsson